De redenen voor ontslag

Je werkgever kan je nooit zomaar ontslaan, want je bent als werknemer beschermd én hebt veel rechten. Er zal een geldige reden aan je ontslag ten grondslag moeten liggen en de beëindiging zal voldoende moeten worden onderbouwd. Hier zie je welke ontslagredenen er bestaan, wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen.

Om welke reden kan je ontslagen worden?

Eerst het vervelende nieuws: als je werkgever van je af wil, dan lukt dat linksom of rechtsom vrijwel altijd. Zelfs als je iedereen hebt weten te overtuigen van je onterechte ontslag en je juridisch gezien mag blijven, is je arbeidsrelatie vaak zo verpest dat je waarschijnlijk zelf wilt vertrekken. Dan nu het goede nieuws: dit betekent namelijk niet dat je vogelvrij bent noch dat een ontslagprocedure makkelijk, snel of goedkoop geregeld is. Nederlandse werknemers zijn namelijk goed beschermd, ook na invoering van het gewijzigde arbeidsrecht in 2015 en 2020. Zo gelden er diverse opzegverboden, kun je alleen ontslagen worden als daar een gegronde reden voor is (of een cumulatiegrond) én alles is onderbouwd met een deugdelijk ontslagdossier.

De arbeidsovereenkomst

We onderscheiden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijke contracten) en voor onbepaalde tijd (vast contract). Een contract voor bepaalde tijd eindigt op een vooraf afgesproken moment van rechtswege. Je werkgever kan besluiten om dat niet te verlengen en je zou om die reden kunnen spreken van ontslag. Ongeacht de duur van je arbeidsovereenkomst: je kunt om meerdere redenen ontslagen worden.

De ontslagprocedure

Tot 2015 kon je werkgever zelf een ontslagprocedure kiezen. Met uitzondering van ontslag op staande voet, hangt sinds dat moment je ontslagroute af van of jullie het eens kunnen worden over de voorwaarden. Zo ja, dan volgt ontslag met wederzijds goedvinden. Zo nee, dan wordt de ontslagprocedure ingezet die gekoppeld is aan je ontslagreden. Je komt vervolgens terecht bij het UWV of bij de kantonrechter.

Vraag naar je ontslagreden

Als je ontslag aangezegd wordt (in andere woorden: als je werkgever je mondeling of schriftelijk informeert over het feit dat deze je arbeidsovereenkomst wil beëindigen), informeer dan direct naar je ontslagreden.

Je werkgever is verplicht om duidelijkheid te verstrekken over je ontslag. Vaak wordt dit eerst mondeling besproken en naderhand op papier gezet (al dan niet in een vaststellingsovereenkomst). Als dat niet gebeurt, vraag er dan expliciet om. Als je ontslagreden als een donderslag bij heldere hemel komt of je het er simpelweg niet mee eens bent, is het belangrijk om dat zo snel mogelijk aan te geven. Ga sowieso nooit zomaar akkoord met je ontslag, om te voorkomen dat je indirect instemt of als verwijtbaar werkloos kan worden gezien.

Een ongeldige ontslagreden

Soms komt het voor dat je ontslagen wordt terwijl er sprake is van een opzegverbod. Als je ziek of zwanger bent, mag je bijvoorbeeld niet ontslagen worden. Ook je afkomst of geloof mag geen reden voor ontslag zijn. Ondanks dat de regels hieromtrent de laatste jaren strenger zijn geworden, komen we het in de praktijk nog steeds regelmatig tegen. Heb je het gevoel dat je ontslag onterecht is? Neem dan spoedig contact op.

Ontslag op basis van de cumulatiegrond

Sinds de intrede van de cumulatiegrond in 2020 ben je niet vogelvrij. Je werkgever kan niet zomaar zeggen dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Ook daarvoor is een onderbouwd personeelsdossier benodigd. Je werkgever mag je pas ontslaan als jullie arbeidsrelatie 'rijp' is voor ontbinding. Het komt erop neer dat er een redelijke grond of combinatie van gronden moet zijn én er geprobeerd is om binnen je dienstverband tot een werkbare oplossing te komen. Bijvoorbeeld door een verbetertraject te starten en middels scholing je functioneren op het door werkgever gewenste niveau te brengen. Als de cumulatiegrond wordt toegepast is het van belang dat je verifieert of die combinatie van ontslagredenen wel is toegestaan.

Advies over je ontslagreden

Ontslag is zelden een uitgemaakte zaak. Je bent pas ontslagen als je akkoord gaat met wederzijds goedvinden óf je werkgever na een procedure in het gelijk wordt gesteld. Onze arbeidsrechtjuristen luisteren graag naar je, leggen in duidelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Alle ontslagredenen op een rij

Hieronder tref je een overzicht aan met daarin de meest voorkomende redenen voor ontslag.

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag tijdens reorganisatie verlies je je baan wegens economische redenen zoals een reorganisatie, verhuizing, overname of faillissement. Er gelden echter strikte regels.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat je een redelijke opdracht weigert uit te voeren, vaak te laat komt of bedrijfsmiddelen gestolen hebt.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag op staande voet verlies je je baan met onmiddellijke ingang. Je werkgever moet een dringende reden hebben, je die reden meteen mededelen en direct overgaan tot je ontslag.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens werkweigering verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren of de door je werkgever opgelegde instructies na te komen.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens ernstig gewetensbezwaar verlies je je baan omdat je samen met je werkgever stelt dat het bezwaar niet is op te lossen. Bijvoorbeeld omdat dit religieuze, morele of ethische gronden heeft.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens andere omstandigheden verlies je je baan omdat je werkgever het niet redelijk acht om je in dienst te houden. Bijvoorbeeld omdat je in de gevangenis zit of geen verblijfsvergunning hebt.

Naar deze ontslagreden