De vaststellingsovereenkomst
Als je wordt ontslagen biedt je werkgever je waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst aan. In die overeenkomst staan de voorwaarden beschreven op basis waarvan je werkgever en jij afscheid van elkaar nemen. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en hoe je een beter voorstel krijgt.

Andere begrippen die hetzelfde betekenen

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel afgekort tot VSO. Andere synoniemen zijn beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel of exit-voorstel.

De meeste werkgevers willen ontslag regelen via een beëindigingsovereenkomst. Werkgevers doen dat omdat het een snellere route is dan een ontslagaanvraag bij de rechter of het UWV. Als werknemer krijgt u in dat geval een beëindigingsovereenkomst met allerlei financiële voorwaarden. De werkgever wil in onderling overleg met u tot ontslag komen. Dit gaat via de beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Wanneer u ontslagen wordt, dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen en advies te vragen aan een onafhankelijke partij over wat er in een vaststellingscontract dient te staan. Want weet u als (ex-)werknemer welke zaken allemaal in deze overeenkomst opgenomen moeten worden? Het Juridisch Platform vertelt u daar graag alles over. Bij ons kunt u terecht voor hulp, bemiddeling en advies betreffende complexe zaken omtrent uw ontslag.

Advies bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die u maakt met uw werkgever omtrent uw ontslag. Deze afspraken kunnen gaan over de datum van de beëindiging van uw contact, de uitbetaling van uw vakantiedagen, de werking van een eventuele non-concurrentiebeding en het inleveren van bedrijfseigendommen als een auto, een telefoon of een laptop. Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst tussen u en uw werkgever eerlijk opgesteld wordt, is het aan te raden om advies aan te vragen bij een instelling als het Juridisch Platform. Een arbeidsjurist kan u precies vertellen waar u als werknemer recht op heeft, zoals op een ontslagvergoeding. Zo weet u zeker dat u niet te snel instemt met uw ontslag.

Als u wordt ontslagen, krijgt u waarschijnlijk een beëindigingsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst staan de voorwaarden op basis waarvan uw werkgever afscheid van u wil nemen.

Wanneer u als werknemer te maken krijgt met ontslag, ontvangt u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst staan in de regel de ontslagvoorwaarden op basis waarvan uw werkgever uw ontslag wil gaan regelen.

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst geeft de reden van uw ontslag aan. De beëindigingsovereenkomst is een ontslagovereenkomst met de ontslagvoorwaarden van de werkgever. In de regel gaat het om een verschil van inzicht tussen werkgever en werknemer. Een andere reden kan zijn dat het gaat om bedrijfseconomische redenen. De vaststellingsovereenkomst geeft u inzicht in de hoogte van de transitievergoeding, de voorgestelde einddatum, of u wordt vrijgesteld van werkzaamheden, wat gebeurt er met uw vakantiedagen en of u ontheven wordt van het concurrentiebeding en of relatiebeding. De vaststellingsovereenkomst is daarnaast het document waarmee u een uitkering kan aanvragen bij het UVW. Belangrijk is dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden van het UWV anders krijgt u geen WW uitkering.

Uw werkgever gebruikt de vaststellingsovereenkomst bij uw ontslag zodat hij uw ontslag niet aan hoeft te vragen bij de kantonrechter of het UWV. In de vaststellingsovereenkomst staan zaken zoals: Hierin wordt in het volgende uiteengezet

 • de reden van je ontslag;
 • de einddatum van je dienstverband;
 • vrijstelling van je werkzaamheden;
 • de hoogte van je transitievergoeding;
 • de opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • ontheffing van het concurrentiebeding;
 • vergoeding bij outplacement.


Het UWV en de WW-uitkering

Voor het UWV is het belangrijk dat het initiatief van het ontslag bij uw werkgever ligt en de motivatie van het ontslag niet aan u verwijtbaar is. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een dringende reden. Voorts zal het UWV controleren of er rekening is gehouden met de opzegtermijn die in uw arbeidsovereenkomst of CAO is vermeld. Wanneer uw werkgever geen rekening heeft gehouden met de correcte opzegtermijn dan gaat uw uitkering later in dan de datum van uw ontslag.

Veel werkgevers willen ontslag regelen via een vaststellingsovereenkomst. Voor u is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst recht geeft op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet uw vaststellingsovereenkomst aan de voorwaarden van het UWV voldoen.

Wij adviseren u om de vaststellingsovereenkomst niet meteen te tekenen, maar eerst voor te leggen aan een ervaren ontslagjurist.

Voorwaarden van het UWV voor de vaststellingsovereenkomst

 1. De reden van ontslag moet neutraal geformuleerd worden.
 2. Het initiatief voor het ontslag moet vanuit uw werkgever komen.
 3. Het ontslag moet u niet aan u te wijten zijn.
 4. Er mag geen dringende reden zijn voor het ontslag.
 5. Er moet rekening gehouden zijn met de geldende opzegtermijn.

Wat is belangrijk voor u

Voordat u een WW uitkering aanvraagt bij het UWV, is het verstandig om te controleren of er in de vaststellingsovereenkomst voldaan wordt aan de voorwaarden van het UWV.

s u wordt ontslagen, dan krijgt u in de regel een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is één van de manieren waarop uw werkgever uw ontslag kan regelen. Uw werkgever dient overeenstemming met u te bereiken over het ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Dat noemen we ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer u akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Hoe weet u of de vaststellingsovereenkomst recht geeft op een WW-uitkering?

Als u op basis van een vaststellingsovereenkomst aanspraak wilt maken op een WW uitkering, dan moet uw vaststellingsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van het UWV. Het UWV verlangt dat het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband bij uw werkgever ligt. Daarnaast mag het ontslag niet aan u te wijten zijn en mag er geen sprake zijn van een dringende reden.

Wat is belangrijk

Het UWV zal de inhoud van uw vaststellingsovereenkomst toetsen. Mocht uw vaststellingsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van het UWV dan hebt u recht op een WW-uitkering. Dit zegt nog niets over het moment van ingang van de WW-uitkering. Het moment dat de WW-uitkering ingaat is afhankelijk van de opzegtermijn waarmee uw werkgever rekening moet houden.

Gratis advies omtrent je VSO

Heeft je werkgever je een vaststellingsovereenkomst overhandigd? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 19:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Onderhandelen over je VSO

Werkgevers proberen in de regel snel tot ontslag te komen via een vaststellingsovereenkomst. Dit is voor vaak een kortere route dan het ontslag aanvragen via het UWV of de kantonrechter.

U hoeft uiteraard niet meteen akkoord te gaan met het eerste voorstel en u moet zich vooral niet onder druk laten zetten door uw werkgever. Er komt al veel op u af en het is verstandig om eerst alles goed op een rijtje te zetten.

Onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen, dan komen er waarschijnlijk veel vragen in u op. U maakt zich wellicht zorgen over uw financiële toekomst U moet weer gaan solliciteren en u vraagt zich af of u wel recht heeft op een WW uitkering. Het kan zijn dat u niet akkoord wilt gaan met uw aangezegde ontslag en eigenlijk bij uw werkgever wilt blijven.
Vaak gaat het in eerste instantie om de volgende vragen:

 • Wat is mijn rechtspositie?
 • Kan ik ook gewoon blijven werken en niet akkoord gaan?
 • Is de vergoeding wel terecht of kan deze hoger worden?
 • Hoe moet ik omgaan met vakantiedagen?
 • Hoe moet ik omgaan met vrijstelling van werkzaamheden?
 • Wat gebeurt er met mijn concurrentiebeding?

Houd de regie

Wanneer u wilt gaan onderhandelen, is het belangrijk om een juiste strategie te kiezen om zodoende de regie te houden.

Deze afspraken kunnen over de datum waarop het contract beëindigd wordt, het uitbetalen van vakantiedagen en het inleveren van bedrijfseigendommen, zoals een laptop, telefoon of leasewagen. Wilt u er zeker van zijn dat de overeenkomst op een eerlijke wijze opgesteld is? Dan kunt u het Juridisch Platform om advies vragen; wij weten immers exact welke zaken in vaststellingsovereenkomsten beschreven moeten staan. Een arbeidsjurist kan u wijzen op de rechten die u heeft, zodat u na kunt gaan of deze ook in de overeenkomst zijn opgenomen. Op deze manier weet u zeker dat u niet te snel instemt met uw ontslag.

Hulp van een ontslagjurist

U heeft uiteraard de keuze om zelf te onderhandelen met uw werkgever. U kunt er ook voor kiezen om voor de zakelijke afwikkeling een ontslagjurist in te schakelen.

---

U hoeft niet met de beëindigingsovereenkomst akkoord te gaan. U kunt ook met uw werkgever onderhandelen over de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding. Het UWV bepaalt aan de hand van de beëindigingsovereenkomst of u recht heeft op een WW-uitkering.

De beëindigingsovereenkomst geeft in beginsel recht op een WW-uitkering. Het is wel verstandig om de beëindigingsovereenkomst te laten controleren. Werkgevers bieden namelijk niet altijd een beëindigingsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van het UWV.

In de beëindigingsovereenkomst staat ook de voorgestelde ingangsdatum van het ontslag. Voor uw als werknemer is het belangrijk dat de ingangsdatum zodanig is vastgesteld dat u ook aansluitend recht heeft op een WW-uitkering. Belangrijk hierbij is of de werkgever bij het bepalen van de ingangsdatum rekening heeft gehouden met de geldende opzegtermijnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het zijn dat u na het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst niet aansluitend recht heeft op een WW-uitkering.

Wettelijke bedenktijd bij je VSO

Na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst kun je je als werknemer 14 dagen bedenken. Je kunt de overeenkomst alsnog intrekken. De bedenktijd gaat in op het moment dat zowel werkgever als werknemer een handtekening hebben gezet.

De werkgever is verplicht je als werknemer te informeren over die bedenktijd van 2 weken. Laat de werkgever dit na, dan wordt de bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst verlengd tot 3 weken. Dat geldt ook als de bedenktijd niet schriftelijk is vastgelegd.

Wat gebeurt er als de werknemer gebruikmaakt van de bedenktijd

Als je als werknemer gebruikmaakt van de bedenktijd, dan komt het niet tot ontslag en blijf je gewoon in dienst. Je werkgever moet je salaris doorbetalen. Heb je al gebruik gemaakt van de bedenktijd en kom je binnen 6 maanden opnieuw tot een vaststellingsovereenkomst? Dan kun je als werknemer niet nog een keer gebruikmaken van de bedenktijd.

Neemt je zelf ontslag?

Wanneer je zelf ontslag neemt, geldt de bedenktijd van 14 dagen niet en kunt je het ontslag niet intrekken.

Hulp bij je vaststellingsovereenkomst

Is je een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Dan komt er ineens veel op je af. Je bent vaak genoodzaakt om op korte termijn beslissingen te nemen waar je weinig vanaf weet. Hoe zorg je dat je geen rechten verspeelt en de juiste keuzes maakt?

Met één van deze ontslagpakketten haal je het maximale resultaat uit je vaststellingsovereenkomst. Je kunt het onderhandelen over je ontslagvoorwaarden (deels) uit handen laten nemen door onze arbeidsrechtjuristen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Onze jurist checkt gratis je VSO

Naar dit pakket

3. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

4. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit pakket