Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Als je werkgever van plan is om je te ontslaan, biedt deze je waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst aan. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en hoe je een beter ontslagvoorstel krijgt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst (contract) waarin twee of meer partijen bindende afspraken maken voor het oplossen of het voorkomen van een geschil. De vaststellingsovereenkomst is populair in het arbeidsrecht en wordt vaak gebruikt om zonder kantonrechter of het UWV of een ontslag te regelen.

Andere woorden voor dit begrip

De vaststellingsovereenkomst wordt in de volksmond ook wel afgekort tot VSO. Andere synoniemen die binnen het arbeidsrecht gebruikt worden zijn beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagvoorstel of exit-voorstel.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De meeste werkgevers willen ontslag regelen via een vaststellingsovereenkomst. Werkgevers doen dat omdat ontslag met wederzijds goedvinden een snellere (en vaak goedkopere) route is dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een verzoekschrift indienen bij de rechter. Voor jou als werknemer zitten er ook voordelen aan. Je hebt er namelijk invloed op en kunt onderhandelen over de inhoud van het ontslagvoorstel. Bovendien weten beide partijen precies wat ze kunnen verwachten nadat er getekend is. Een beslissing van het UWV of uitspraak van de kantonrechter pakt is vaak zwart of wit, terwijl je in overleg met elkaar een middenweg kunt vinden.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

VSO-check (gratis)

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitie-check (gratis)

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De belangrijkste bepalingen betreffen vaak je ontslagreden (zoals een verschil van inzicht) en de hoogte van je transitievergoeding (je ontslagvergoeding). Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt over de volgende zaken:

 • de reden van je ontslag;
 • de einddatum van je dienstverband;
 • eventuele vrijstelling van je werkzaamheden;
 • de hoogte van je transitievergoeding;
 • de opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • het inleveren van bedrijfseigendommen (auto, telefoon);
 • ontheffing van het concurrentiebeding of relatiebeding;
 • een vergoeding bij outplacement.

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Download voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Wil je weten hoe een vaststellingsovereenkomst is opgebouwd? Je kunt hier een gratis voorbeeld downloaden van een vaststellingsovereenkomst.

Download vaststellingsovereenkomst
Inhoud van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

De meeste werknemers die een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen of zelf op willen stellen zitten met vragen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in onderstaande FAQ.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen bij ziekte?

Het is niet verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Je hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Er zijn echter manieren om hier omheen te werken. Ook als je langer dan 2 jaar ziek bent.

Wat is mijn rechtspositie bij een vaststellingsovereenkomst?

Je rechtspositie bij ontslag wordt meestal bepaald door je ontslagreden en het ontslagdossier waarover je werkgever beschikt. Als er geen goede ontslagreden is of een steekhoudend personeelsdossier ontbreekt, dan sta je vaak sterk. Je kunt dan goed onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst.

Kan ik blijven werken als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Indien je de vaststellingsovereenkomst die je wordt aangeboden (al dan niet na onderhandeling) niet tekent, dan blijf je in dienst. Wellicht start je werkgever dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Tijdens zo'n procedure blijft je dienstverband bestaan. De uitkomst bepaalt of je ontslagen mag worden.

Kan ik onderhandelen over een hogere transitievergoeding?

Je kunt onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst. Vooral als er geen goed ontslagdossier is opgebouwd of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De hoogte van je transitievergoeding is wettelijk geregeld, maar je kunt wel onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Geeft mijn vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering?

Je vaststellingsovereenkomst geeft in de basis recht op een WW-uitkering als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt. Er mag daarnaast geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook moet de correcte opzegtermijn gehanteerd zijn. Als laatste geldt dat je niet ziek mag zijn als je tekent.

Kan ik al mijn vakantiedagen opnemen bij een vaststellingsovereenkomst?

Als je ontslagen wordt middels een vaststellingsovereenkomst, dan maakt je werkgever een eindafrekening op. Daarin staat op hoeveel vakantiedagen je nog recht hebt. Meestal kun je die opnemen en eerder stoppen met werken. Er kan van worden afgeweken als je (voor langere tijd) vrijgesteld wordt van werkzaamheden.

Krijg ik vrijstelling van werkzaamheden bij een vaststellingsovereenkomst?

In een ontslagsituatie zijn de arbeidsverhouding vaak gespannen. Soms zijn ze zo slecht dat een werkgever in aanloop naar een einddatum besluit om een werknemer vrij te stellen van werk. Als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, kun je onderhandelen over vrijstelling van werk.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De periode tussen het opzeggen en het einde van je contract heet de opzegtermijn. In een vaststellingsovereenkomst gebruik je de opzegtermijn uit je arbeidsovereenkomst of cao. Als deze ontbreekt, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van minstens 1 maand. Die loopt op als je langer dan 5 jaar in dienst bent.

Geldt er een bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst?

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken om een getekende vaststellingsovereenkomst te herroepen. Je werkgever is verplicht om deze bedenktijd in de VSO op te nemen. Is dat niet gebeurd? Dan heb je 3 weken bedenktijd. Je hoeft niet te vertellen waarom je terugkomt op je beslissing.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding opnemen?

Vaak staat er in je arbeidscontract al iets over een concurrentiebeding of relatiebeding. Het is gebruikelijk om daar in een vaststellingsovereenkomst afspraken over te maken. Vanuit het oogpunt van je werkgever is het vaak wenselijk, maar je kunt onderhandelen over het laten vervallen van dit punt.

Wat moet ik doen als mijn werkgever zijn afspraken niet nakomt?

Indien je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend zijn die afspraken bindend voor beide partijen. Als je werkgever zich niet aan de afspraken houdt, stuur dan een brief waarin je eist dat deze dat wel doet. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met onze juristen. 

De ontslagprocedures in 2020

Een werknemer ontslaan is in vergelijking met de landen om ons heen niet makkelijk. Een werkgever dient een goed onderbouwde reden te hebben of er moet een dringende aanleiding zijn om iemand te kunnen ontslaan.

De ontslagreden die je werkgever doorslaggevend vindt, bepaalt de in te zetten ontslagprocedure. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel zijn, dient deze een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Als je werkgever vindt dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

UWV

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Vergunning;
 • Reorganisatie;
 • Langdurige ziekte;
 • Duur: 4 - 6 weken.
Bekijk procedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Bekijk procedure

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak ontbreekt er een goede reden of deugdelijk ontslagdossier en wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Er wordt daarmee aangestuurd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is een snellere en goedkopere manier om een ontslag te regelen. De uitkomst is voor beide partijen zeker: geen nare verrassingen en het eindresultaat is altijd ontslag. Dat is bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter vaak nog maar de vraag.

Als werknemer geldt als groot voordeel dat je invloed hebt op de manier waarop je afscheid neemt. In je vaststellingsovereenkomst kun je bepalingen opnemen die gunstig voor jou zijn. Bijvoorbeeld afspraken waardoor je makkelijker een nieuwe baan vindt of het financieel wat langer uit kunt zingen.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Bekijk procedure

Gratis advies over je vaststellingsovereenkomst

Heb je onlangs een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering en transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons ook een berichtje via WhatsApp sturen. Buiten openingstijden kun je ons per e-mail bereiken.

Stuur een appje
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Het UWV en de WW-uitkering

Voor het aanvragen van een WW-uitkering wil het UWV je vaststellingsovereenkomst controleren. Die moet namelijk voldoen aan hun voorwaarden. Is dat niet het geval? Dan kun je te maken krijgen met een inkomensgat of je uitkering mislopen.

Het UWV stelt als voorwaarde dat het initiatief tot je ontslag bij je werkgever ligt en jij daartoe niet verwijtbaar bent. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een dringende reden. Indien je vaststellingsovereenkomst voldoet aan die voorwaarden, dan heb je recht op een WW-uitkering. Dit zegt echter nog niets over de ingangsdatum van je uitkering. Het UWV zal namelijk ook controleren of er rekening is gehouden met de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst of CAO staat. Wanneer je werkgever de correcte opzegtermijn niet in acht heeft genomen, dan gaat je WW-uitkering pas later in dan je ontslagdatum. Dat kun je gelukkig vrij simpel voorkomen.

Stel je WW-uitkering veilig

Onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar een vaststellingsovereenkomst is onderhandelbaar. Je moet het document zien als een voorstel dat na een aantal rondes de belangen ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigt.

Ga niet meteen akkoord, maar onderhandel

Het is uitermate belangrijk dat je niet direct akkoord gaat met het eerste voorstel dat je voorgeschoteld krijgt. Laat je echter niet onder druk zetten door je werkgever! Win juridisch advies in en zet alles even op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan zelf met de onderhandeling of laat dat over aan een arbeidsrechtjurist. Onze ervaring leert dat sommige werknemers bang zijn om de relatie met de werkgever op het spel te zetten, als ze de onderhandeling zelf voeren. Het inschakelen van een ontslagjurist kan die drempel wegnemen. Een jurist kan je flankeren, maar zou ook de onderhandeling en de zakelijke afwikkeling uit handen kunnen nemen.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Ontslag is vaak ingrijpend. We zien regelmatig dat een werknemer wordt overvallen met een vaststellingsovereenkomst en onder druk wordt gezet om snel te tekenen. Dat kan leiden tot een onterechte of verkeerde overeenkomst. Gelukkig heb je als werknemer na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst recht op 14 dagen bedenktijd. Je kunt de beëindigingsovereenkomst in die twee weken alsnog intrekken. De bedenktijd gaat in op het moment dat zowel jij als je werkgever een handtekening hebben gezet.

Je werkgever is overigens verplicht om je als werknemer te informeren over die bedenktijd van twee weken. Laat je werkgever dat na, dan wordt de bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst verlengd tot drie weken. Dat geldt ook als de bedenktijd niet schriftelijk is vastgelegd. Op de pagina Wettelijke bedenktermijn lees je er meer over.

Hulp bij je vaststellingsovereenkomst

Is je een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Dan komt er ineens veel op je af. Je bent vaak genoodzaakt om op korte termijn beslissingen te nemen waar je weinig vanaf weet. Hoe zorg je dat je geen rechten verspeelt en de juiste keuzes maakt?

Met één van deze ontslagpakketten haal je het maximale resultaat uit je vaststellingsovereenkomst. Je kunt het onderhandelen over je ontslagvoorwaarden (deels) uit handen laten nemen door onze arbeidsrechtjuristen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit pakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit pakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit pakket