Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Als je werkgever je wil ontslaan, biedt deze je waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst aan. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en waarom je moet onderhandelen over je ontslag.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarin twee of meer partijen bindende afspraken maken voor het oplossen of voorkomen van een geschil. Dit type overeenkomst is populair in het arbeidsrecht en wordt vaak gebruikt om zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV een ontslag te regelen.

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagvoorstel of VSO genoemd.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De meeste werkgevers willen ontslag regelen via een vaststellingsovereenkomst. Werkgevers doen dat omdat ontslag met wederzijds goedvinden een snellere (en vaak goedkopere) route is dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een verzoekschrift indienen bij de rechter. Voor jou als werknemer zitten er ook voordelen aan. Je hebt er namelijk invloed op en kunt onderhandelen over de inhoud van het ontslagvoorstel. Bovendien weten beide partijen precies wat ze kunnen verwachten nadat er getekend is. Een beslissing van het UWV of uitspraak van de kantonrechter pakt is vaak zwart of wit, terwijl je in overleg met elkaar een middenweg kunt vinden.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De belangrijkste bepalingen betreffen vaak je ontslagreden (zoals een verschil van inzicht) en de hoogte van je transitievergoeding (je ontslagvergoeding). Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt over de volgende zaken:

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Download voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Wil je weten hoe een vaststellingsovereenkomst is opgebouwd? Je kunt hier een gratis voorbeeld downloaden van een vaststellingsovereenkomst.

Download vaststellingsovereenkomst
Inhoud van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

De meeste werknemers die een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen of zelf op willen stellen zitten met vragen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in onderstaande FAQ.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen bij ziekte?

Het is niet verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Je hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Er zijn echter manieren om hier omheen te werken. Ook als je langer dan 2 jaar ziek bent.

Wat is mijn rechtspositie bij een vaststellingsovereenkomst?

Je rechtspositie bij ontslag wordt meestal bepaald door je ontslagreden en het ontslagdossier waarover je werkgever beschikt. Als er geen goede ontslagreden is of een steekhoudend personeelsdossier ontbreekt, dan sta je vaak sterk. Je kunt dan goed onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst.

Kan ik blijven werken als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Indien je de vaststellingsovereenkomst die je wordt aangeboden (al dan niet na onderhandeling) niet tekent, dan blijf je in dienst. Wellicht start je werkgever dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Tijdens zo'n procedure blijft je dienstverband bestaan. De uitkomst bepaalt of je ontslagen mag worden.

Kan ik onderhandelen over een hogere transitievergoeding?

Je kunt onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst. Vooral als er geen goed ontslagdossier is opgebouwd of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De hoogte van je transitievergoeding is wettelijk geregeld, maar je kunt wel onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Geeft mijn vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering?

Je vaststellingsovereenkomst geeft in de basis recht op een WW-uitkering als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt. Er mag daarnaast geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook moet de correcte opzegtermijn gehanteerd zijn. Als laatste geldt dat je niet ziek mag zijn als je tekent.

Kan ik al mijn vakantiedagen opnemen bij een vaststellingsovereenkomst?

Als je ontslagen wordt middels een vaststellingsovereenkomst, dan maakt je werkgever een eindafrekening op. Daarin staat op hoeveel vakantiedagen je nog recht hebt. Meestal kun je die opnemen en eerder stoppen met werken. Er kan van worden afgeweken als je (voor langere tijd) vrijgesteld wordt van werkzaamheden.

Krijg ik vrijstelling van werkzaamheden bij een vaststellingsovereenkomst?

In een ontslagsituatie zijn de arbeidsverhouding vaak gespannen. Soms zijn ze zo slecht dat een werkgever in aanloop naar een einddatum besluit om een werknemer vrij te stellen van werk. Als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, kun je onderhandelen over vrijstelling van werk.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De periode tussen het opzeggen en het einde van je contract heet de opzegtermijn. In een vaststellingsovereenkomst gebruik je de opzegtermijn uit je arbeidsovereenkomst of cao. Als deze ontbreekt, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van minstens 1 maand. Die loopt op als je langer dan 5 jaar in dienst bent.

Geldt er een bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst?

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken om een getekende vaststellingsovereenkomst te herroepen. Je werkgever is verplicht om deze bedenktijd in de VSO op te nemen. Is dat niet gebeurd? Dan heb je 3 weken bedenktijd. Je hoeft niet te vertellen waarom je terugkomt op je beslissing.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding opnemen?

Vaak staat er in je arbeidscontract al iets over een concurrentiebeding of relatiebeding. Het is gebruikelijk om daar in een vaststellingsovereenkomst afspraken over te maken. Vanuit het oogpunt van je werkgever is het vaak wenselijk, maar je kunt onderhandelen over het laten vervallen van dit punt.

Wat moet ik doen als mijn werkgever zijn afspraken niet nakomt?

Indien je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend zijn die afspraken bindend voor beide partijen. Als je werkgever zich niet aan de afspraken houdt, stuur dan een brief waarin je eist dat deze dat wel doet. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met onze juristen. 

De ontslagprocedures in 2023

Een werknemer ontslaan is in vergelijking met de landen om ons heen niet makkelijk. Een werkgever dient een goed onderbouwde reden te hebben of er moet een dringende aanleiding zijn om iemand te kunnen ontslaan.

De ontslagreden die je werkgever doorslaggevend vindt, bepaalt de in te zetten ontslagprocedure. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel zijn, dient deze een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Als je werkgever vindt dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en heeft een ontslagvergunning bij het UWV of de ontslagcommissie aangevraagd. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via het UWV?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak ontbreekt er een goede reden of deugdelijk ontslagdossier en wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Er wordt daarmee aangestuurd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is een snellere en goedkopere manier om een ontslag te regelen. De uitkomst is voor beide partijen zeker: geen nare verrassingen en het eindresultaat is altijd ontslag. Dat is bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter vaak nog maar de vraag.

Als werknemer geldt als groot voordeel dat je invloed hebt op de manier waarop je afscheid neemt. In je vaststellingsovereenkomst kun je bepalingen opnemen die gunstig voor jou zijn. Bijvoorbeeld afspraken waardoor je makkelijker een nieuwe baan vindt of het financieel wat langer uit kunt zingen.

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Gratis advies over je vaststellingsovereenkomst

Heb je onlangs een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering en transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Gratis juridisch advies: 020 - 468 9114

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Het UWV en de WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, wil het UWV eerst je vaststellingsovereenkomst zien om te beoordelen of die aan hun voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval? Dan kun je je uitkering mislopen.

Op de volgende pagina's lees je welke eisen het UWV stelt op waar je vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen om een aanmerking te komen voor een aansluitende WW-uitkering.

🏢 UWV

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt je vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Waar let het UWV op bij je WW-uitkering?

💸 WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellingsovereenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

Onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar een vaststellingsovereenkomst is onderhandelbaar. Je moet het document zien als een voorstel dat na een aantal rondes de belangen ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigt.

Ga niet meteen akkoord, maar onderhandel

Het is uitermate belangrijk dat je niet direct akkoord gaat met het eerste voorstel dat je voorgeschoteld krijgt. Laat je echter niet onder druk zetten door je werkgever! Win juridisch advies in en zet alles even op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan zelf met de onderhandeling of laat dat over aan een arbeidsrechtjurist. Onze ervaring leert dat sommige werknemers bang zijn om de relatie met de werkgever op het spel te zetten, als ze de onderhandeling zelf voeren. Het inschakelen van een ontslagjurist kan die drempel wegnemen. Een jurist kan je flankeren, maar zou ook de onderhandeling en de zakelijke afwikkeling uit handen kunnen nemen.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Ontslag is vaak ingrijpend. We zien regelmatig dat een werknemer wordt overvallen met een vaststellingsovereenkomst en onder druk wordt gezet om snel te tekenen. Dat kan leiden tot een onterechte of verkeerde overeenkomst. Gelukkig heb je als werknemer na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst recht op 14 dagen bedenktijd. Je kunt de beëindigingsovereenkomst in die twee weken alsnog intrekken. De bedenktijd gaat in op het moment dat zowel jij als je werkgever een handtekening hebben gezet.

Je werkgever is overigens verplicht om je als werknemer te informeren over die bedenktijd van twee weken. Laat je werkgever dat na, dan wordt de bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst verlengd tot drie weken. Dat geldt ook als de bedenktijd niet schriftelijk is vastgelegd. Op de pagina Wettelijke bedenktermijn lees je er meer over.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.