Vaststellings­overeenkomst bij ontslag

Als je werkgever je wil ontslaan, biedt deze je waarschijnlijk een vaststellings­overeenkomst aan. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en waarom je moet onderhandelen over je ontslag.

Wat is een vaststellings­overeenkomst?

Wat is een vaststellings­overeenkomst bij ontslag?

Een vaststellings­overeenkomst is een contract waarin twee of meer partijen bindende afspraken maken voor het oplossen of voorkomen van een geschil. De vaststellings­overeenkomst is populair binnen het arbeidsrecht omdat deze het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV een ontslag met wederzijds goedvinden af te wikkelen.

🇳🇱 Nederlandse synoniemen
🇬🇧 Engelse synoniemen
 • settlement agreement
 • termination agreement
 • termination proposal
 • severance package
 • final settlement
 • mutual agreement

Waarom een vaststellings­overeenkomst?

De meeste werkgevers willen ontslag regelen via een vaststellings­overeenkomst. Werkgevers doen dat omdat ontslag met wederzijds goedvinden een snellere (en vaak goedkopere) route is dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een verzoekschrift indienen bij de rechter. Voor jou als werknemer zitten er ook voordelen aan. Je hebt er namelijk invloed op en kunt onderhandelen over de inhoud van het ontslagvoorstel. Bovendien weten beide partijen precies wat ze kunnen verwachten nadat er getekend is. Een beslissing van het UWV of uitspraak van de kantonrechter pakt is vaak zwart of wit, terwijl je in overleg met elkaar een middenweg kunt vinden.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

De inhoud van de vaststellings­overeenkomst

In een vaststellings­overeenkomst staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De belangrijkste bepalingen betreffen vaak je ontslagreden (zoals een verschil van inzicht) en de hoogte van je transitievergoeding (je ontslagvergoeding). Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt over de volgende zaken:

Om er zeker van te zijn dat de vaststellings­overeenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Download voorbeeld vaststellings­overeenkomst

Wil je weten hoe een vaststellings­overeenkomst is opgebouwd? Je kunt hier een gratis voorbeeld downloaden van een vaststellings­overeenkomst.

Download vaststellingsovereenkomst
Inhoud van een vaststellings­overeenkomst bij ontslag

Veelgestelde vragen over de vaststellings­overeenkomst

De meeste werknemers die een vaststellings­overeenkomst aangeboden krijgen of zelf op willen stellen zitten met vragen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in onderstaande FAQ.

Kan ik een vaststellings­overeenkomst tekenen bij ziekte?

Het is niet verstandig om zomaar een vaststellings­overeenkomst te tekenen tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Je hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Er zijn echter manieren om hier omheen te werken. Ook als je langer dan 2 jaar ziek bent.

Wat is mijn rechtspositie bij een vaststellings­overeenkomst?

Je rechtspositie bij ontslag wordt meestal bepaald door je ontslagreden en het ontslagdossier waarover je werkgever beschikt. Als er geen goede ontslagreden is of een steekhoudend personeelsdossier ontbreekt, dan sta je vaak sterk. Je kunt dan goed onderhandelen over de inhoud van je vaststellings­overeenkomst.

Wat is een settlement agreement of termination agreement?

Zowel settlement agreement als termination agreement zijn Engelse begrippen die een vaststellings­overeenkomst aanduiden. Er zijn Nederlandse bedrijven waarbij de voertaal Engels is. In die gevallen is het logischer dat je een ontslagvoorstel in het Engels aangeboden krijgt. Daarbij geldt overigens nog steeds het Nederlandse arbeidsrecht.

Kan ik blijven werken als ik de vaststellings­overeenkomst niet teken?

Indien je de vaststellings­overeenkomst die je wordt aangeboden (al dan niet na onderhandeling) niet tekent, dan blijf je in dienst. Wellicht start je werkgever dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Tijdens zo'n procedure blijft je dienstverband bestaan. De uitkomst bepaalt of je ontslagen mag worden.

Kan ik onderhandelen over een hogere transitievergoeding?

Je kunt onderhandelen over de inhoud van je vaststellings­overeenkomst. Vooral als er geen goed ontslagdossier is opgebouwd of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Je maakt geen aanspraak op een transitievergoeding (transition payment), maar je kunt wel onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Geeft mijn vaststellings­overeenkomst recht op een WW-uitkering?

Je vaststellings­overeenkomst geeft in de basis recht op een WW-uitkering als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt. Er mag daarnaast geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook moet de correcte opzegtermijn gehanteerd zijn. Als laatste geldt dat je niet ziek mag zijn als je tekent.

Kan ik al mijn vakantiedagen opnemen bij een vaststellings­overeenkomst?

Als je ontslagen wordt middels een vaststellings­overeenkomst, dan maakt je werkgever een eindafrekening op. Daarin staat op hoeveel vakantiedagen je nog recht hebt. Meestal kun je die opnemen en eerder stoppen met werken. Er kan van worden afgeweken als je (voor langere tijd) vrijgesteld wordt van werkzaamheden.

Krijg ik vrijstelling van werkzaamheden bij een vaststellings­overeenkomst?

In een ontslagsituatie zijn de arbeidsverhouding vaak gespannen. Soms zijn ze zo slecht dat een werkgever in aanloop naar een einddatum besluit om een werknemer vrij te stellen van werk. Als je een vaststellings­overeenkomst krijgt aangeboden, kun je onderhandelen over vrijstelling van werk (garden leave).

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De periode tussen het opzeggen en het einde van je contract heet de opzegtermijn (notice period). In een vaststellings­overeenkomst gebruik je de opzegtermijn uit je arbeidsovereenkomst of cao. Als deze ontbreekt, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van minstens 1 maand. Die loopt op als je langer dan 5 jaar in dienst bent.

Geldt er een bedenktermijn bij een vaststellings­overeenkomst?

Er geldt een wettelijke bedenktijd (reflection period) van 2 weken om een getekende vaststellings­overeenkomst te herroepen. Je werkgever is verplicht om deze bedenktijd in de vaststellings­overeenkomst op te nemen. Is dat niet gebeurd? Dan heb je 3 weken bedenktijd. Je hoeft niet te vertellen waarom je terugkomt op je beslissing.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding opnemen?

Vaak staat er in je arbeidscontract al iets over een concurrentiebeding of relatiebeding. Het is gebruikelijk om daar in een vaststellings­overeenkomst afspraken over te maken. Vanuit het oogpunt van je werkgever is het vaak wenselijk, maar je kunt onderhandelen over het laten vervallen van dit punt.

Wat moet ik doen als mijn werkgever zijn afspraken niet nakomt?

Indien je een vaststellings­overeenkomst hebt getekend zijn die afspraken bindend voor beide partijen. Als je werkgever zich niet aan de afspraken houdt, stuur dan een brief waarin je eist dat deze dat wel doet. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met onze juristen. 

De ontslagprocedures in 2024

Een werknemer ontslaan is in vergelijking met de landen om ons heen niet makkelijk. Een werkgever dient een goed onderbouwde reden te hebben of er moet een dringende aanleiding zijn om iemand te kunnen ontslaan.

De ontslagreden die je werkgever doorslaggevend vindt, bepaalt de in te zetten ontslagprocedure. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel zijn, dient deze een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Als je werkgever vindt dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en heeft een ontslagvergunning bij het UWV of de ontslagcommissie aangevraagd. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via het UWV?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak ontbreekt er een goede reden of deugdelijk ontslagdossier en wordt je een vaststellings­overeenkomst aangeboden. Er wordt daarmee aangestuurd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is een snellere en goedkopere manier om een ontslag te regelen. De uitkomst is voor beide partijen zeker: geen nare verrassingen en het eindresultaat is altijd ontslag. Dat is bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter vaak nog maar de vraag.

Als werknemer geldt als groot voordeel dat je invloed hebt op de manier waarop je afscheid neemt. In je vaststellings­overeenkomst kun je bepalingen opnemen die gunstig voor jou zijn. Bijvoorbeeld afspraken waardoor je makkelijker een nieuwe baan vindt of het financieel wat langer uit kunt zingen.

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Bekijk procedure

Gratis advies over je vaststellings­overeenkomst

Heb je onlangs een vaststellings­overeenkomst ontvangen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering en transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Gratis juridisch advies: 020 - 468 9114

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Het UWV en de WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, wil het UWV eerst je vaststellings­overeenkomst zien om te beoordelen of die aan hun voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval? Dan kun je je uitkering mislopen.

Op de volgende pagina's lees je welke eisen het UWV stelt op waar je vaststellings­overeenkomst aan moet voldoen om een aanmerking te komen voor een aansluitende WW-uitkering.

🏢 UWV

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt je vaak een vaststellings­overeenkomst aangeboden. Waar let het UWV op bij je WW-uitkering?

💸 WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

Onderhandelen over je vaststellings­overeenkomst

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar een vaststellings­overeenkomst is onderhandelbaar. Je moet het document zien als een voorstel dat na een aantal rondes de belangen ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigt.

Ga niet meteen akkoord, maar onderhandel

Het is uitermate belangrijk dat je niet direct akkoord gaat met het eerste voorstel dat je voorgeschoteld krijgt. Laat je echter niet onder druk zetten door je werkgever! Win juridisch advies in en zet alles even op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan zelf met de onderhandeling of laat dat over aan een arbeidsrechtjurist. Onze ervaring leert dat sommige werknemers bang zijn om de relatie met de werkgever op het spel te zetten, als ze de onderhandeling zelf voeren. Het inschakelen van een ontslagjurist kan die drempel wegnemen. Een jurist kan je flankeren, maar zou ook de onderhandeling en de zakelijke afwikkeling uit handen kunnen nemen.

Bedenktijd bij vaststellings­overeenkomst

Ontslag is vaak ingrijpend. We zien regelmatig dat een werknemer wordt overvallen met een vaststellings­overeenkomst en onder druk wordt gezet om snel te tekenen. Dat kan leiden tot een onterechte of verkeerde overeenkomst. Gelukkig heb je als werknemer na het ondertekenen van een vaststellings­overeenkomst recht op 14 dagen bedenktijd. Je kunt de beëindigingsovereenkomst in die twee weken alsnog intrekken. De bedenktijd gaat in op het moment dat zowel jij als je werkgever een handtekening hebben gezet.

Je werkgever is overigens verplicht om je als werknemer te informeren over die bedenktijd van twee weken. Laat je werkgever dat na, dan wordt de bedenktijd bij de vaststellings­overeenkomst verlengd tot drie weken. Dat geldt ook als de bedenktijd niet schriftelijk is vastgelegd. Op de pagina Wettelijke bedenktermijn lees je er meer over.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.