Vaststellingsovereen­komst bij ontslag

Als je werkgever je wil ontslaan, biedt deze je wellicht een vaststellingsovereenkomst aan. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en waarom je moet onderhandelen over je ontslag.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarin twee of meer partijen bindende afspraken maken voor het oplossen of voorkomen van een geschil. Dit type overeenkomst is populair in het arbeidsrecht en wordt vaak gebruikt om zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV een ontslag te regelen.

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagvoorstel of VSO genoemd.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De meeste werkgevers willen ontslag regelen via een vaststellingsovereenkomst. Werkgevers doen dat omdat ontslag met wederzijds goedvinden een snellere (en vaak goedkopere) route is dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een verzoekschrift indienen bij de rechter. Voor jou als werknemer zitten er ook voordelen aan. Je hebt er namelijk invloed op en kunt onderhandelen over de inhoud van het ontslagvoorstel. Bovendien weten beide partijen precies wat ze kunnen verwachten nadat er getekend is. Een beslissing van het UWV of uitspraak van de kantonrechter pakt is vaak zwart of wit, terwijl je in overleg met elkaar een middenweg kunt vinden.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De belangrijkste bepalingen betreffen vaak je ontslagreden (zoals een verschil van inzicht) en de hoogte van je transitievergoeding (je ontslagvergoeding). Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt over de volgende zaken:

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Download voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Wil je weten hoe een vaststellingsovereenkomst is opgebouwd? Je kunt hier een gratis voorbeeld downloaden van een vaststellingsovereenkomst.

Download vaststellingsovereenkomst
Inhoud van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

De meeste werknemers die een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen of zelf op willen stellen zitten met vragen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in onderstaande FAQ.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen bij ziekte?

Het is niet verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Je hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Er zijn echter manieren om hier omheen te werken. Ook als je langer dan 2 jaar ziek bent.

Wat is mijn rechtspositie bij een vaststellingsovereenkomst?

Je rechtspositie bij ontslag wordt meestal bepaald door je ontslagreden en het ontslagdossier waarover je werkgever beschikt. Als er geen goede ontslagreden is of een steekhoudend personeelsdossier ontbreekt, dan sta je vaak sterk. Je kunt dan goed onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst.

Kan ik blijven werken als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Indien je de vaststellingsovereenkomst die je wordt aangeboden (al dan niet na onderhandeling) niet tekent, dan blijf je in dienst. Wellicht start je werkgever dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Tijdens zo'n procedure blijft je dienstverband bestaan. De uitkomst bepaalt of je ontslagen mag worden.

Kan ik onderhandelen over een hogere transitievergoeding?

Je kunt onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst. Vooral als er geen goed ontslagdossier is opgebouwd of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De hoogte van je transitievergoeding is wettelijk geregeld, maar je kunt wel onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Geeft mijn vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering?

Je vaststellingsovereenkomst geeft in de basis recht op een WW-uitkering als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt. Er mag daarnaast geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook moet de correcte opzegtermijn gehanteerd zijn. Als laatste geldt dat je niet ziek mag zijn als je tekent.

Kan ik al mijn vakantiedagen opnemen bij een vaststellingsovereenkomst?

Als je ontslagen wordt middels een vaststellingsovereenkomst, dan maakt je werkgever een eindafrekening op. Daarin staat op hoeveel vakantiedagen je nog recht hebt. Meestal kun je die opnemen en eerder stoppen met werken. Er kan van worden afgeweken als je (voor langere tijd) vrijgesteld wordt van werkzaamheden.

Krijg ik vrijstelling van werkzaamheden bij een vaststellingsovereenkomst?

In een ontslagsituatie zijn de arbeidsverhouding vaak gespannen. Soms zijn ze zo slecht dat een werkgever in aanloop naar een einddatum besluit om een werknemer vrij te stellen van werk. Als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, kun je onderhandelen over vrijstelling van werk.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De periode tussen het opzeggen en het einde van je contract heet de opzegtermijn. In een vaststellingsovereenkomst gebruik je de opzegtermijn uit je arbeidsovereenkomst of cao. Als deze ontbreekt, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van minstens 1 maand. Die loopt op als je langer dan 5 jaar in dienst bent.

Geldt er een bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst?

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken om een getekende vaststellingsovereenkomst te herroepen. Je werkgever is verplicht om deze bedenktijd in de VSO op te nemen. Is dat niet gebeurd? Dan heb je 3 weken bedenktijd. Je hoeft niet te vertellen waarom je terugkomt op je beslissing.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding opnemen?

Vaak staat er in je arbeidscontract al iets over een concurrentiebeding of relatiebeding. Het is gebruikelijk om daar in een vaststellingsovereenkomst afspraken over te maken. Vanuit het oogpunt van je werkgever is het vaak wenselijk, maar je kunt onderhandelen over het laten vervallen van dit punt.

Wat moet ik doen als mijn werkgever zijn afspraken niet nakomt?

Indien je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend zijn die afspraken bindend voor beide partijen. Als je werkgever zich niet aan de afspraken houdt, stuur dan een brief waarin je eist dat deze dat wel doet. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met onze juristen. 

De ontslagprocedures in 2021

Een werknemer ontslaan is in vergelijking met de landen om ons heen niet makkelijk. Een werkgever dient een goed onderbouwde reden te hebben of er moet een dringende aanleiding zijn om iemand te kunnen ontslaan.

De ontslagreden die je werkgever doorslaggevend vindt, bepaalt de in te zetten ontslagprocedure. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel zijn, dient deze een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Als je werkgever vindt dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. We hebben niet geprobeerd om ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen of kwamen daar (nog) niet uit. Hij heeft daarom een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via het UWV toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via het UWV te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag van de ontslagvergunning?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?
Bekijk procedure

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en onderbouwd. We hebben niet geprobeerd om op basis van ontslag met wederzijds goedvinden afscheid te nemen of kwamen daar (nog) niet uit.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt een kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?
Bekijk procedure

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak ontbreekt er een goede reden of deugdelijk ontslagdossier en wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Er wordt daarmee aangestuurd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is een snellere en goedkopere manier om een ontslag te regelen. De uitkomst is voor beide partijen zeker: geen nare verrassingen en het eindresultaat is altijd ontslag. Dat is bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter vaak nog maar de vraag.

Als werknemer geldt als groot voordeel dat je invloed hebt op de manier waarop je afscheid neemt. In je vaststellingsovereenkomst kun je bepalingen opnemen die gunstig voor jou zijn. Bijvoorbeeld afspraken waardoor je makkelijker een nieuwe baan vindt of het financieel wat langer uit kunt zingen.

Ik heb van mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan proberen of we uit elkaar kunnen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellingsovereenkomst controleren?
 • Kan ik nog onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?
Bekijk procedure

Gratis advies over je vaststellingsovereenkomst

Heb je onlangs een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering en transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Gratis juridisch advies: 020 - 468 9114

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Het UWV en de WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, wil het UWV eerst je vaststellingsovereenkomst zien om te beoordelen of die aan hun voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval? Dan kun je je uitkering mislopen.

Op de volgende pagina's lees je welke eisen het UWV stelt op waar je vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen om een aanmerking te komen voor een aansluitende WW-uitkering.

UWV

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt je vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Waar let het UWV op bij je WW-uitkering?

WW

Als je ontslagen wordt met een vaststellingsovereenkomst, heb je in beginsel recht op een WW-uitkering. Maar het UWV stelt wel eisen. Waar moet je aan voldoen?

Onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar een vaststellingsovereenkomst is onderhandelbaar. Je moet het document zien als een voorstel dat na een aantal rondes de belangen ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigt.

Ga niet meteen akkoord, maar onderhandel

Het is uitermate belangrijk dat je niet direct akkoord gaat met het eerste voorstel dat je voorgeschoteld krijgt. Laat je echter niet onder druk zetten door je werkgever! Win juridisch advies in en zet alles even op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan zelf met de onderhandeling of laat dat over aan een arbeidsrechtjurist. Onze ervaring leert dat sommige werknemers bang zijn om de relatie met de werkgever op het spel te zetten, als ze de onderhandeling zelf voeren. Het inschakelen van een ontslagjurist kan die drempel wegnemen. Een jurist kan je flankeren, maar zou ook de onderhandeling en de zakelijke afwikkeling uit handen kunnen nemen.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Ontslag is vaak ingrijpend. We zien regelmatig dat een werknemer wordt overvallen met een vaststellingsovereenkomst en onder druk wordt gezet om snel te tekenen. Dat kan leiden tot een onterechte of verkeerde overeenkomst. Gelukkig heb je als werknemer na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst recht op 14 dagen bedenktijd. Je kunt de beëindigingsovereenkomst in die twee weken alsnog intrekken. De bedenktijd gaat in op het moment dat zowel jij als je werkgever een handtekening hebben gezet.

Je werkgever is overigens verplicht om je als werknemer te informeren over die bedenktijd van twee weken. Laat je werkgever dat na, dan wordt de bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst verlengd tot drie weken. Dat geldt ook als de bedenktijd niet schriftelijk is vastgelegd. Op de pagina Wettelijke bedenktermijn lees je er meer over.

Hulp bij je vaststellingsovereenkomst

Is je een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Dan komt er ineens veel op je af. Je bent vaak genoodzaakt om op korte termijn beslissingen te nemen waar je weinig vanaf weet. Hoe zorg je dat je geen rechten verspeelt en de juiste keuzes maakt?

Met één van deze ontslagpakketten haal je het maximale resultaat uit je vaststellingsovereenkomst. Je kunt het onderhandelen over je ontslagvoorwaarden (deels) uit handen laten nemen door onze arbeidsrechtjuristen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

VSO controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit pakket