Een goede ontslagregeling

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren beëindigd worden. Afhankelijk van de ontslagreden, kan je werkgever om ontbinding vragen bij de kantonrechter, toestemming vragen aan het UWV óf in samenspraak met jou tot een passende ontslagregeling komen.

Wat is een ontslagregeling?

De ontslagregeling is een uitvloeisel van de Wet werk en zekerheid uit 2015. Het betreft een regeling tussen jou en je werkgever waarin alle zaken rondom je ontslag worden vastgelegd. Drie belangrijke componenten van de ontslagregeling zijn de opzegtermijn, de transitievergoeding en WW-uitkering. De juridische term voor het document waarin die regels worden opgeschreven, is een vaststellingsovereenkomst.

Waarom een ontslagregeling?

Als jij niet akkoord gaat met je ontslag of de aangeboden ontslagvoorwaarden, kun je in verweer gaan bij de kantonrechter of het UWV. In zo'n procedure beslist de rechter of het UWV na hoor- en wederhoor of je ontslag is toegestaan. Beide ontslagprocedures vergen een grondige voorbereiding, nemen weken in beslag en kennen een onzekere uitkomst. Daarom kiezen veel werkgevers ervoor om te kijken of jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar kunnen gaan. Er wordt je dan een ontslagregeling aangeboden met daarin een uiteenzetting van de ontslagvoorwaarden zoals je werkgever die voorstelt.

Een ontslagregeling kent niet alleen voordelen voor je werkgever. In tegenstelling tot het oordeel van de rechter of het UWV, kun je als werknemer namelijk invloed uitoefenen op de inhoud van de ontslagregeling. We zien vaak dat een eerste regeling vooral is opgesteld vanuit het belang van de werkgever. Na onderhandeling over die voorwaarden, pakken die vrijwel altijd beter voor je uit. Vooral vrijstelling van werkzaamheden, het uitbetalen van vakantiedagen, een concurrentiebeding, de hoogte van je ontslagvergoeding en recht op een WW-uitkering verdienen aandacht.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

VSO-check (gratis)

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitie-check (gratis)

Wat staat er in een ontslagregeling?

In een ontslagregeling staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De meeste mensen denken primair aan een transitievergoeding of (aanvullende) ontslagvergoeding. Er worden echter ook afspraken gemaakt over:

 • je ontslagreden;
 • de initiator (voor een WW-uitkering mag je niet verwijtbaar zijn);
 • de einddatum van je dienstverband;
 • eventuele vrijstelling van je werkzaamheden;
 • de opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • het inleveren van bedrijfseigendommen (auto, telefoon);
 • ontheffing van het concurrentiebeding of relatiebeding;
 • een vergoeding bij outplacement.

Gratis advies over je ontslagregeling

Is je onlangs een ontslagregeling aangeboden? Verzeker jezelf ervan dat de regeling ook jouw belangen behartigt! Onze onafhankelijke juristen leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten. Dat kost je niets.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 4689 114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail of WhatsApp bereiken.

Stuur een bericht
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Ontslagregeling met recht op WW

Het zal je maar gebeuren dat je een ontslagregeling hebt geaccepteerd, maar je vaststellingsovereenkomst geen recht blijkt te geven op een (aansluitende) WW-uitkering. Vaak weten werkgevers onvoldoende welke risico's een werknemer loopt, als de ontslagreden en het initiatief tot het ontslag onduidelijk of foutief zijn geformuleerd. Gelukkig zijn die risico's vrij eenvoudig te voorkomen voor je vaststellingsovereenkomst te laten voldoen aan de eisen die het UWV stelt.

Voor het UWV is het belangrijk dat het initiatief tot het ontslag aan de zijde van je werkgever ligt en jij dus niet verwijtbaar werkloos wordt. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een dringende reden. Het UWV zal de inhoud van je vaststellingsovereenkomst toetsen om te bepalen of je recht hebt op een WW-uitkering. Dit zegt nog niets over de ingangsdatum van die uitkering. Het UWV zal namelijk ook controleren of er rekening is gehouden met de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst of CAO is vermeld. Is dat niet het geval, dan gaat je uitkering niet op je ontslagdatum in.

Voorwaarden WW-uitkering door het UWV

 1. Je ontslagreden moet neutraal geformuleerd zijn;
 2. Je werkgever moet het initiatief tot ontslag genomen hebben;
 3. Je mag niet verwijtbaar ontslagen worden;
 4. Er mag geen dringende reden voor je ontslag zijn;
 5. De geldende opzegtermijn moet gehanteerd zijn.

Hulp bij je ontslagregeling

Is je een ontslagregeling aangeboden? Wees je ervan bewust dat die regeling onderhandelbaar is. Het is gangbaar om na inbreng van de juiste argumenten tot betere ontslagvoorwaarden te komen.

Ga niet meteen akkoord, maar onderhandel

Het is uitermate belangrijk dat je niet akkoord gaat met de eerste ontslagregeling die je voorgeschoteld krijgt. Laat je niet onder druk zetten om te tekenen. Win juridisch advies in en zet alles op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan met de onderhandeling of laat dat aan een arbeidsrechtjurist over. Met behulp van één van onze ontslagpakketten haal je het maximale resultaat uit je ontslagregeling. Vaak worden de kosten voor juridische bijstand vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit pakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit pakket