⚠️ Mijn werkgever dreigt met ontslag

Je werkgever dreigt met ontslag of je weet dat deze van je af wil. We leggen uit hoe je minder snel ontslagen wordt of ontslag zelfs kunt voorkomen. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen en bij een toekomstig ontslag de beste ontslagvoorwaarden bedingt.

Emoties bij dreigend ontslag

Misschien heb je al een paar keer een aanvaring gehad met je leidinggevende. De meeste mensen hebben van tevoren wel door dat er misschien iets niet goed zit. Maar pas als het woord 'ontslag' als mogelijkheid genoemd wordt, slaat dat om een in heel naar gevoel. Want als ontslag dreigt, brengt dat onzekerheid met zich mee. Als je baan wegvalt, kun je misschien niet meer in je levensonderhoud voorzien. Een slechte financiële situatie is voor veel mensen één van meest lastigste ervaringen die ze kunnen meemaken.

Ook emotioneel speelt er veel. Het wegvallen van je inkomen is één ding, maar betekent het ook dat jouw manier van werken niet de juiste is? Je kunt je miskend en persoonlijk aangevallen voelen. Wellicht uit zich dat in reacties die heftiger zijn dan normaal. Sommige mensen worden er zelfs ziek van.

Dreigend ontslag

Kan ik zomaar ontslagen worden?

Je kunt als werknemer ontslagen worden als je voortdurend slecht presteert of je misdraagt. Je werkgever zal dan wel met behulp van een goed ontslagdossier moeten aantonen dat je ontslag terecht en onvermijdelijk is. De invoering van de Wet werk en zekerheid heeft ervoor gezorgd dat de ontslagbescherming strenger is geworden. Je kunt hierdoor minder makkelijk ontslagen worden. Een kantonrechter zal de ontslagreden van je werkgever pas accepteren, als deze met harde bewijzen komt. Dat betekent overigens niet dat je nooit ontslagen kunt worden. De kans is namelijk groot dat een rechter je arbeidsovereenkomst alsnog ontbindt wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dat is voor je werkgever echter vervelend, want daarmee kun je betere ontslagvoorwaarden en een hogere transitievergoeding bedingen.

Kan ik iets doen bij dreigend ontslag?

Als er nog geen ontslagprocedure in gang is gezet, kun je juridisch weinig doen. Natuurlijk kun je je op onze site inlezen en aan de hand van onze tips proberen om het tij te keren. Indien je werkgever de eerste stap tot je ontslag niet zet, maar je de onzekere situatie of de negatieve sfeer zat bent, zou je zelf het initiatief kunnen nemen. We adviseren daarbij om een gesprek in te plannen en te laten merken dat je het gevoel hebt dat je leidinggevende of werkgever van je af wil. Probeer dat gesprek zonder al te veel emoties te voeren en maak duidelijk dat als je veronderstelling klopt, je een ontslagvoorstel (vaststellings­overeenkomst) tegemoet ziet. Op deze manier neem je niet zelf ontslag en bent ook niet verwijtbaar.

Wat staat er in een ontslagdossier?

Goed werkgeverschap vereist de aanleg van een personeelsdossier. Dit is een (digitale) map waarin je functioneren wordt vastgelegd. Bij een (dreigend) ontslag zal een gedeelte daarvan worden ingericht als ontslagdossier.

In je ontslagdossier worden schriftelijke bewijsstukken van je disfunctioneren, fouten en tekortkomingen verzameld, om die na verloop van tijd te gebruiken bij je ontslag. Vaak zijn dit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar het kunnen ook e-mails, WhatsApp-berichten of ingediende klachten zijn.

Als het ontslagdossier aan de kantonrechter voorgelegd wordt, wil deze terugzien wat je werkgever eraan gedaan heeft om je gedrag te verbeteren. Je baas zal er namelijk alles aan gedaan moeten hebben om je aan het werk te houden. Aanvullingen op je ontslagdossier zijn een verbeterplan, coachingsverslag, bewijs van een gevolgde training en tussentijdse evaluaties.

Tips bij dreigend ontslag

Hieronder geven we tips die bruikbaar zijn als je werkgever dreigt met ontslag en je ontslagdossier aan het opbouwen is. Ze kunnen je ontslag voorkomen en je helpen om een beter ontslagvoorstel te bedingen.

1. Blijf voldoende presteren

Als je ontslag dreigt, probeer dan toch met volle inzet door te blijven werken. Het liefst ziet je leidinggevende namelijk dat je steken laat vallen, want dat speelt ze in de kaart. Als je er onverwachts een schepje bovenop doet, brengt dat ze misschien aan het twijfelen. De motivatie van je leidinggevende om je te ontslaan, zal intern ook lastiger te verdedigen worden.

2. Blijf aan het werk

Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Als je je baan wilt houden, zul je door moeten blijven werken. Het zit anders als je werkgever je op non-actief stelt. Dat is namelijk een eenzijdige maatregel en kan jou niet worden verweten. Zorg ervoor dat je op non-actief-stelling schriftelijk wordt bevestigd en dat je daar direct schriftelijk bezwaar tegen maakt.

3. Blijf positief over je werkgever

Indien je werkgever absoluut van je af wil, dan gaat het links of rechtsom waarschijnlijk wel gebeuren. Je kunt het wel moeilijker maken en ervoor zorgen dat je een beter ontslagvoorstel kunt realiseren. Als je leidinggevende er nog niet 100% over uit is, dan kan je positieve instelling echt nog invloed hebben ter voorkoming van je ontslag.

  • Blijf je positief opstellen t.a.v. collega's en leidinggevenden;
  • Blijf je werk goed doen en geef verbetertips;
  • Houd je aan de regels en werktijden;
  • Laat je niet negatief uit over je afdeling of collega's;
  • Doe niet negatief over je bedrijf bij klanten, leveranciers of concurrenten.

4. Reageer vanaf heden schriftelijk

Reageer vanaf het moment dat je dreigend ontslag vermoed op belangrijke zaken (zeker over je functioneren) altijd schriftelijk. Als je in eerste instantie mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of middels aangetekende brief.

5. Voorkom negatieve feedback van collega's

Je werkgever staat sterker als jouw slechte functioneren ook onderbouwd wordt door je collega's of klanten. Het is fijn als je kunt voorkomen dat hun klachten in je ontslagdossier worden opgenomen. Als het toch gebeurt, dan zal je werkgever de klachten ook met jou moeten bespreken om jouw kant van het verhaal aan te horen. Misschien wordt die wederhoor vergeten.

6. Accordeer geen gespreksverslagen

Hopelijk bevat je ontslagdossier geen verslagen van functioneringsgesprekken of beoordelingen. Als dat wel zo is of als die op dit moment worden aangelegd, pleit het in je voordeel als je deze niet toegestuurd hebt gekregen en ze niet 'voor gezien' of 'voor akkoord' ondertekend hebt. Je bent niet verplicht om deze verslagen 'voor akkoord' te tekenen, dus maak daar gebruik van. Voert je werkgever een papieren ontslagdossier? Dan zou je gespreksverslagen gemist kunnen hebben als je die niet aangetekend zijn opgestuurd.

7. Zoek bewijs van goede prestaties

Ter voorbereiding op een eventueel ontslag, doe je er goed aan om op zoek te gaan naar schriftelijk bewijs van goede prestaties uit het verleden. Kijk of je notities, brieven, e-mails of WhatsApp-berichten kunt vinden van collega's, leveranciers, klanten of je leidinggevende(n). Een persoonlijke brief van de directie om je voor de jaarwisseling te bedanken voor je inzet, maakt je positie sterker.

8. Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in, want zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitoefenen van je functie. Als je ze direct inlevert, kan je werkgever beargumenteren dat je door die handeling al verkapt hebt ingestemd met je ontslag.

9. Teken nooit een eerste ontslagvoorstel

Protesteer schriftelijk tegen je ontslagaanzegging en ga nimmer akkoord met een eerste ontslagvoorstel. Vraag je werkgever om je ontslagreden op papier te zetten en jou een vaststellings­overeenkomst te doen toekomen. Laat je niet onder druk zetten als er in je ontslagbrief staat dat je binnen enkele dagen moet reageren. Je hebt sinds 1 juli 2015 namelijk wettelijk twee weken bedenktijd. Stuur een e-mail en aangetekende brief waarin je schrijft dat je het ontslagvoorstel hebt ontvangen, maar vanwege het inwinnen van juridisch advies langer de tijd nodig hebt om te kunnen reageren.

10. Win juridisch advies in

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een juridische dienstverlener die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet dan niet hoe onafhankelijk die is. Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf te bepalen of je (toekomstige) ontslag terecht is, hoe je het beste verweer kunt voeren en op welke manier je meer uit de onderhandeling haalt. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt, voorkomt dat je je WW-rechten verspeelt en een hogere transitievergoeding voor je bedingt, dan past het ontslagpakket 'Coaching' waarschijnlijk bij je.

Vragen en advies over dreigend ontslag

Kan mijn werkgever me zomaar ontslaan?

Nee, je kunt niet zomaar ontslagen worden. De Wet werk en zekerheid is vrij streng. Dat kan wel als je voortdurend slecht presteert of je misdraagt. Je werkgever zal dan wel met behulp van een goed ontslagdossier moeten aantonen dat je ontslag terecht en onvermijdelijk is. Een kantonrechter zal de ontslagreden van je werkgever pas accepteren, als deze met harde bewijzen komt. Als dat niet bewezen kan worden, zou je arbeidsovereenkomst alsnog ontbonden kunnen worden wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?

Als er nog geen ontslagprocedure in gang is gezet, kun je juridisch weinig doen. Natuurlijk kun je je op onze site inlezen en aan de hand van onze tips proberen om het tij te keren. Indien je werkgever de eerste stap tot je ontslag niet zet, maar je de onzekere situatie of de negatieve sfeer zat bent, zou je zelf het initiatief kunnen nemen. We hebben een pagina geschreven met tips bij dreigend ontslag. Ze kunnen je helpen je ontslag te voorkomen of een beter ontslagvoorstel te bedingen.

Kan ik mezelf nog ziek melden als ontslag dreigt?

Als je ècht de griep hebt, dan mag je je gewoon ziek melden. Is je ziekte gerelateerd aan het dreigende ontslag of ben je er psychisch door in de war, dan raden we je aan om gewoon te blijven werken. Je ziekmelding maakt de boel dan waarschijnlijk erger.

Kan ik bij ontslag onderhandelen over betere voorwaarden of een hogere vergoeding?

Jazeker! De praktijk wijst uit dat onderhandeling in de overgrote meerderheid van de ontslagzaken leidt tot een substantieel betere vaststellings­overeenkomst. Het eerste voorstel van je werkgever is vaak in het voordeel van het bedrijf geschreven en mist soms (ten onrechte) een transitievergoeding of verspeelt je recht op een WW-uitkering. Zonde en onnodig, want juridische hulp op dit vlak is voordelig en wordt vaak deels door je werkgever betaald.

Hoe zit het met de aanzegging van mijn ontslag?

Vanaf 1 januari 2015 is je werkgever verplicht je tijdig in te lichten als hij je arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De termijn voor de aanzegging van het ontslag bedraagt minsten één maand. Ben je onlangs ontslagen, maar heeft je werkgever niet op tijd aangezegd? Dan kun je een transitievergoeding claimen van maximaal één maandloon. De procedure moet alleen wel binnen de termijn van twee maanden na het einde van het dienstverband doorlopen worden. Dat is erg kort. Als je twijfelt of je werkgever de aanzegging van het ontslag correct heeft toegepast, raden we je aan om ons gratis te bellen.

Ontslag via kantonrechter, UWV of vaststellings­overeenkomst?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan kan dat op drie manieren:

  1. Een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter;
  2. Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV;
  3. Een vaststellings­overeenkomst aanbieden om tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen.

De reden voor ontslag is bepalend voor de route die de werkgever moet volgen. Ontslag met wederzijds goedvinden kan bij alle ontslagredenen worden toegepast.

Wat doe ik als mijn werkgever dreigt met een rechtszaak?

Ontslag gaat vaak gepaard met veel emoties, zeker als er gedreigd wordt met juridische stappen. Probeer rustig te blijven, ga nooit direct akkoord en zet eerst alles op een rijtje. Doe dat wel op korte termijn, zodat je geen rechten verliest vanwege het uitblijven van een reactie of nalaten van een handeling. Wil je weten welke stappen je kunt zetten om een rechtszaak te voorkomen? Of wil je dat wij je bijstaan bij het voeren van een rechtszaak? Bel ons eerst voor een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie.

Wanneer kan ik bij reorganisatie ontslagen worden?

Je werkgever zal bij een reorganisatie aan drie redenen voldoen. Je werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Vervolgens moet jij in persoon op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen. En op de derde plaats moet je werkgever aan kunnen tonen dat je er geen passende werkzaamheden voor je zijn en je niet herplaatst kan worden.

Gratis advies bij dreigend ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.