⚔️ Ontslag wegens arbeidsconflict

Een geschil met je werkgever kan uitmonden in een onoplosbaar arbeidsconflict. Zo'n conflict kan aanleiding zijn voor ontslag. Wanneer mag je ontslagen worden wegens een arbeidsconflict?

Ontslagen om een arbeidsconflict

Hoewel wij in onze praktijk verreweg het meest te maken hebben met arbeidsconflicten (ook wel verstoorde arbeidsverhouding genoemd), komen ze zelden uit de lucht vallen. Het zijn vaak kleine ergernissen die niet uitgesproken worden of karakters die blijven botsen. Op een gegeven moment is de emmer van een werkgever vol en besluit deze over te gaan tot ontslag wegens arbeidconflict. Je hebt als werknemer echter veel rechten en een arbeidsconflict is absoluut geen vrijbrief om je te mogen ontslaan.

In de wet staat omschreven dat ontslag om een arbeidsconflict pas gerechtvaardigd is als er van je werkgever onmogelijk verlangd kan worden dat je arbeidsovereenkomst voortduurt. Het is aan je werkgever om te onderbouwen waarom dat écht niet meer gaat. Het spreekt waarschijnlijk voor zich dat het arbeidsconflict niet veroorzaakt mag zijn door je werkgever. Bovendien zal je werkgever geprobeerd moeten hebben om de arbeidsverhoudingen te herstellen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een mediator.

Ontslag wegens een arbeidsconflict

Voorwaarden ontslag bij arbeidsconflict

Als je werkgever je wil ontslaan wegens een arbeidsconflict, dan zal deze een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moeten indienen. Dat verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen en wordt onder meer op de volgende manieren getoetst.

Voorbeelden van arbeidsconflicten

Het is vaak wel duidelijk wanneer er sprake is van een arbeidsgeschil. Maar om een arbeidsconflict aan te voeren als ontslagreden, zal de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord moeten zijn. Er zijn talloze voorbeelden van conflicten te noemen, maar onderstaande situaties kunnen juridisch voldoende aanleiding geven voor een gegrond ontslag wegens een arbeidsconflict.

 • Je wordt beschuldigt van seksuele intimidatie;
 • Er is een vertrouwensbreuk ontstaan na een niet toegewezen ontslag;
 • Jouw karakter botst met dat van je werkgever;
 • De arbeidsverhouding is verstoord na terugkomst van je op non-actiefstelling;
 • Het zoveelste voorval is de druppel die de emmer doet overlopen.

Ernstige verstoring

Het incident of de oorzaak moet dusdanig zwaar zijn, dat toekomstige samenwerking niet meer mogelijk is. Een eenmalige aanvaring zoals een woordenwisseling kan ontslag wegens een arbeidsconflict niet rechtvaardigen. Bewijs kan worden geleverd in de vorm van brieven, e-mails, functioneringsgesprekken of verklaringen van collega's, klanten of leveranciers.

Herstel onmogelijk

Van een goed werkgever wordt verwacht dat deze voldoende pogingen heeft ondernomen om de arbeidsverhouding te herstellen. Denk daarbij aan gevoerde (functionerings)gesprekken, een gewijzigd takenpakket, de mogelijkheid om met andere collega's te werken of het aanbieden van een bemiddelingstraject met een externe mediator. Hieruit dient te blijken dat herstel onmogelijk is.

Duurzame verstoring

De onwerkbare situatie zal geruime tijd (maanden) moeten spelen en er zal, ondanks herhaaldelijk wijzen op het falen, geen enkel uitzicht op verbetering denkbaar mogen zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij een eenmalig incident een dusdanig heftige impact heeft, dat er onmiddellijk sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Herplaatsing niet mogelijk

Er is gebleken dat er geen andere plek of functie binnen de onderneming mogelijk is.

Gevolgen te groot

Er is aangetoond dat het arbeidsconflict zulke negatieve gevolgen heeft op collega's of werkprocessen, dat in dienst blijven onverantwoord is.

Gratis advies bij arbeidsconflict

Wil je werkgever je ontslaan wegens een arbeidsconflict? Onze arbeidsjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten om je WW-uitkering veilig te stellen en een hoge(re) ontslagvergoeding te ontvangen. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Ontslagprocedure arbeidsconflict

Om je te kunnen ontslaan wegens een arbeidsconflict, zal je werkgever een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten procedure is afhankelijk van jullie belangen en verstandhouding.

Juridisch gezien kan je werkgever bij een onoplosbaar arbeidsconflict een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. In de praktijk proberen werkgevers die bewerkelijke, lange en onzekere gerechtelijke procedure liever te vermijden. Vaak ontbreekt het benodigde ontslagdossier, is er niets gedaan om je ontslag te voorkomen of vindt je werkgever het gewoon teveel heisa. Een praktische oplossing is dan het aanbieden van een vaststellings­overeenkomst om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet, om druk op je uit te oefenen.

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Transitievergoeding bij arbeidsconflict

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedereen die na een dienstverband op initiatief van diens werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of je een vast of tijdelijk contract hebt. Bij ontslag wegens een arbeidsconflict heb je daar ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de hoogte van je transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 94.000 bruto (2024) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat bedrag. Met onze online calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding.

Bereken de hoogte

WW-uitkering bij arbeidsconflict

Je hebt bij ontslag wegens een arbeidsconflict meestal recht op een WW-uitkering. Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en waar je voor moet oppassen. Je kúnt je WW-uitkering namelijk verspelen.

Voorwaarden WW-uitkering

 • Je bent verzekerd voor werkloosheid;
 • Je bent werkloos;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos;
 • Je werkgever nam het initiatief tot ontslag;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je bent direct beschikbaar voor werk;
 • Je voldoet aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Pas op voor het volgende

Het komt bij een arbeidsconflict vaak voor dat een werkgever je op non-actief probeert te stellen of je vrijstelt van werkzaamheden. Ga daar niet mee akkoord en blijf beschikbaar voor werk. Als je erop in gaat, kan dat worden opgevat als een indirecte instemming van je ontslag (schulderkenning).

Gratis juridisch advies bij arbeidsconflict

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.