Ontslag bij ziekte of burn-out

Je bent (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt en vermoed dat je werk daar de oorzaak van is. Je wilt best zelf ontslag nemen, maar vreest dan je WW-uitkering te verliezen. Uit angst voor een hoge ontslagvergoeding, ontslaat je werkgever je ook niet. Volg onze tips en om uit deze impasse te geraken!

Ziek of burn-out door je werk

De situatie uit de inleiding van deze pagina komt vaker voor dan je denkt. Mensen worden nou eenmaal ziek. Meestal gaat dat om een griepje of een verkoudheid en kun je er daarna weer tegenaan. Maar soms kun je lichamelijke of geestelijke klachten ontwikkelen door fysiek zwaar werk, een heftige gebeurtenis, pestende collega's of een slepend arbeidsconflict met je werkgever. Je bent dan ziek geworden dóór je werk. En dat gaat niet altijd zomaar over. Het probleem is bovendien, dat een oplossing niet voor de hand lijkt te liggen.

Risico ontslag nemen bij ziekte

Als je ziek of arbeidsongeschikt raakt door je werk, schiet het ongetwijfeld door je hoofd om ontslag te nemen en op zoek te gaan naar een andere baan. Het opzeggen van je arbeidsovereenkomst mag echter niet altijd. Bovendien kan zelf ontslag nemen verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zeker als je ècht ziek bent en langere tijd niet in staat bent om te werken. Als je niet direct beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, oordeelt het UWV dat je geen recht hebt op een WW-uitkering en bent aangewezen op de ziektewet.

Risico ontslaan tijdens ziekte

Het probleem is dat je werkgever waarschijnlijk ook niet overgaat tot ontslag, omdat deze dat juridisch gezien niet mag. Er geldt bij ziekte namelijk een opzegverbod. Vaak ontbreekt er een onderbouwd ontslagdossier en zal een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter op niets uitlopen. Uit angst voor een torenhoge ontslagvergoeding, doet je baas niets. Het UWV verleent je werkgever pas na twee jaar een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden ontslag bij ziekte/burn-out

In de video hieronder legt mr. Jos de Ridder uit welke situaties wij vaak tegen komen. Hij legt uit hoe je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zelf ontslag kunt nemen mèt behoud van WW en vaak zelfs een passende ontslagvergoeding.

Ontslag bij ziekte en je recht op WW

Als je zelf ontslag neemt (ongeacht of je gezond of ziek bent), dan heb je in de regel geen recht op een WW-uitkering. Dat geldt zowel bij tijdelijke als vaste contracten, ook als je in je proeftijd ontslag neemt. Er gelden wel enkele uitzonderingen.

Wel recht op WW-uitkering bij ziekte

Als onomstotelijk vast staat dat je ziek of overspannen bent geworden door problemen op je werk, dan kun je toch recht hebben op een WW-uitkering. Je zult er wel alles aan gedaan moeten hebben om het probleem met je werkgever op te lossen. Lukt dat niet? Dan beoordeelt een UWV-arts je ontslag en kom je in aanmerking voor een WW-uitkering als je ontslag aan je psychische toestand toe te rekenen is of als het schadelijk voor je gezondheid is om in dienst te blijven.

Ontslag bij ziekte met behoud van WW

Je kunt je WW-uitkering ook veiligstellen door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak zit een werkgever ook niet te wachten op spanningen of een re-integratietraject. Om geen energie en geld te verspillen, kun je voorstellen om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Zo'n beëindigingsovereenkomst houdt rekening met de wensen van beide partijen. Als je afspreekt dat het initiatief tot het ontslag bij je werkgever ligt, zijn je WW-rechten geborgd. Vervolgens zul jij je werkgever tegemoet moeten komen ten aanzien van de transitievergoeding. Vaak is zo'n traject in twee weken afgehandeld. Bel ons voor een gratis advies.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Ziek of burn-out en transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Als je bij ziekte zelf ontslag neemt, is het je eigen schuld dat je geen baan hebt en heb je er dus geen recht op.

❌ Geen vergoeding

De wet is heel simpel als het gaat om het recht op een transitievergoeding bij verwijtbaar ontslag: dat is er niet. Met andere woorden: als je bij ziekte zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een transitievergoeding. Je kunt er middels een goede vaststellingsovereenkomst toch voor in aanmerking komen.

✅ Wel vergoeding

Je hebt wel recht op een transitievergoeding als je tijdens ziekte ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Het maakt dan niet uit of je contract van rechtswege afliep, het zelf hebt opgezegd of bij de kantonrechter hebt laten ontbinden. Wellicht kom je zelfs in aanmerking voor een billijke vergoeding.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Tips voor ontslag bij ziekte of burn-out

Zeg nooit zomaar je arbeidsovereenkomst op als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Lees onze tips door en win altijd juridisch advies in. Dat kost je niets.

1. Onderzoek ontslag met wederzijds goedvinden

Het voelt misschien vreemd, maar pols altijd hoe je werkgever in de wedstrijd zit. Vaak zit deze niet te wachten op een langslepend re-integratietraject bij ziekte. Een zieke werknemer heeft immers gedurende twee jaar recht op salaris. Geef aan dat het je beter lijkt om afscheid van elkaar te nemen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden. Laat weten dat je graag een vaststellingsovereenkomst ontvangt die de belangen van beide partijen dient.

2. Stel je WW-uitkering veilig

Het initiatief tot het nemen van ontslag mag niet aan jouw zijde liggen indien je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering. Zorg er daarom voor dat in je vaststellingsovereenkomst staat dat je werkgever het initiatief heeft genomen en jij niet verwijtbaar werkloos raakt.

3. Achterhaal je opzegtermijn

Standaard heeft een arbeidscontract een opzegtermijn van één maand, ongeacht de lengte van je dienstverband. Het kan echter zijn dat er in je cao of in je contract een langere termijn is overeengekomen. Zoek dat eerst uit. Je opzegtermijn mag nooit langer dan zes maanden zijn. De opzegtermijn is belangrijk voor een aansluitende WW-uitkering. Het UWV hanteert namelijk de wettelijke opzegtermijn. Pas na afloop van die wettelijke opzegtermijn, heb je recht op WW. Je wettelijke opzegtermijn hangt af van de duur van je arbeidsovereenkomst. Als in je vaststellingsovereenkomst een kortere opzegtermijn wordt gehanteerd dan de wettelijke, dan start je WW-uitkering niet op je ontslagdatum. Je zit dan een periode zonder inkomen.

4. Onderhandel over een ontslagvergoeding

Omdat je zelf ontslag wil nemen, is je werkgever eigenlijk geen transitievergoeding verschuldigd. Maar omdat een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van minimaal 70% van het loon, is er wel degelijk onderhandelingsruimte voor een passende ontslagvergoeding. Het loont om die onderhandeling door een jurist te laten voeren.

5. Bedenk dat je niet al je vakantiedagen kunt opnemen

Als je ontslag neemt, zou je waarschijnlijk het liefst je resterende vakantiedagen aaneengesloten opnemen. Die gedachte is logisch, maar gaat in de praktijk vaak niet op. Hoewel je in principe zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt, kan je werkgever daar bezwaar tegen maken als deze vindt dat daar een gewichtige reden voor is. Het feit dat je al je vakantiedagen tegen het einde van je dienstverband opneemt terwijl je werkgever op stel en sprong op zoek moet naar je vervanger, is zo'n gewichtige reden. Gelukkig kun je in overleg met je werkgever hier wel afspraken over maken, mits je werkzaamheden op zorgvuldige wijze worden overgedragen.

6. Laat je juridische kosten vergoeden

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

7. Win juridisch advies in

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een juridische dienstverlener die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet niet hoe onafhankelijk die is. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt, voorkomt dat je je WW-rechten verspeelt en een hogere transitievergoeding voor je bedingt, kijk dan eens naar onze ontslagpakketten. Wij controleren de inhoud van je vaststellingsovereenkomst gratis.

Vragen over ontslag nemen bij ziekte

De volgende vragen worden ons vaak gesteld door werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn en zelf ontslag willen nemen.

Kan ik zelf ontslag nemen als ik ziek ben?

Ja, je kunt zelf ontslag nemen als je ziek bent. Het is wel belangrijk om te weten dat je bij verwijtbare werkloosheid geen recht hebt op een WW-uitkering. Daarnaast zal je werkgever je aan je opzegtermijn houden. Ook blijven je reïntegratieverplichtingen gelden tijdens het restant van je contract. In de praktijk blijkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst een veel prettigere manier om afscheid te nemen.

Kan ik mijn werkgever vragen om een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer je weg wilt bij je werkgever maar ook je recht op een WW-uitkering wilt behouden, dan kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Je werkgever is niet verplicht om hieraan mee te werken, maar veel werkgevers zijn hier wel toe geneigd. In sommige gevallen kun je zelfs nog onderhandelen over transitievergoeding.

Jos de Ridder
Jos

Directeur

Juridische hulp bij zelf ontslag nemen

Wil je zelf ontslag nemen, maar vind je het prettig als één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen je bijstaat? Wij kunnen je adviseren over de manier waarop je moet reageren, je helpen met het borgen van je WW-rechten en zorgen voor de hoogst mogelijke ontslagvergoeding.

Je kunt ons bellen voor gratis advies op 020 - 4689 114. Hieronder kun je meer lezen over onze ontslagpakketten.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket