Ik ga ontslag krijgen

Veel mensen voelen zich bij het krijgen van ontslag ongewenst. Het is hoe dan ook vervelend. Heb je net ontslag gekregen? Lees dan onze tips, zodat je weet waar je recht op hebt. Zet nooit zomaar een handtekening en win eerst juridisch advies in. Dat kost niets.

Als je ontslag krijgt...

"Pas toen de woorden 'afscheid' en 'regeling' vielen, drong het tot me door dat ik ontslag kreeg. Een onwerkelijk en onmachtig gevoel." Dit vertelde één van de werknemers ons die we bijstonden. Hoewel ze wel eens een discussie met haar leidinggevende had gevoerd, had ze haar ontslag absoluut niet zien aankomen.

Als je (binnenkort) ontslag krijgt, vallen je baan en salaris weg. Een onzekere toekomst en slechtere financiële situatie, gaan bij veel mensen gepaard met de nodige emoties. Daarnaast kun je er persoonlijk ook een flinke tik van krijgen, omdat je je miskend of aangevallen voelt. Is je manier van werken (nog) wel goed? Het kan zelfs gebeuren dat je er ziek van wordt.

Kan ik ontslag krijgen?

Je kunt in Nederland niet zomaar ontslag krijgen. Je werkgever zal daar een goede reden moeten hebben, bijvoorbeeld omdat je voortdurend slecht functioneert. Bovendien zal een zorgvuldig opgebouwd ontslagdossier de kantonrechter of het UWV moeten overtuigen dat je ontslag terecht en onvermijdelijk is.

Dat betekent niet dat je nooit ontslag kunt krijgen. Als een deugdelijk ontslagdossier ontbreekt, is de kans groot dat een kantonrechter je arbeidsovereenkomst alsnog ontbindt wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dat gebrek biedt wel perspectief voor een stevige onderhandeling over je ontslagvoorwaarden, zoals over de hoogte van je ontslagvergoeding.

Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?

De stappen die je het beste kunt zetten als je ontslag krijgt, zijn afhankelijk van de situatie. Je ontslagreden bepaalt welke wettelijke ontslagprocedure je werkgever moet kiezen. Vaak blijkt ontslag met wederzijds goedvinden ook een optie te zijn.

Ik heb van mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst of ontslagvoorstel ontvangen. Er wordt aangestuurd op ontslag met wederzijds goedvinden.

 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag met een VSO te voorkomen?
 • Zouden jullie mijn vaststellingsovereenkomst kunnen controleren?
 • Kunnen jullie onderhandelen over de beste ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en een WW-uitkering?
Naar ontslagprocedure

UWV

Naar ontslagprocedure
Naar ontslagprocedure

Mijn werkgever vindt dat ik een zeer ernstige overtreding heb begaan en heeft mij daarom op staande voet ontslagen.

 • Bij welke dringende redenen is ontslag op staande voet toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag op staande voet te voorkomen?
 • Kan ik ontslag op staande voet aanvechten bij de kantonrechter?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kan ik nog een transitievergoeding of WW-uitkering krijgen?
Naar ontslagprocedure

Ongeacht hoe je ontslag krijgt: we drukken je op het hart om eerst met een arbeidsrechtjurist te bellen. Je kunt dan rustig je situatie bespreken en je telefonisch laten adviseren. Zo'n adviesgesprek kost helemaal niets!

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

10 tips bij ontslag krijgen

Na het krijgen van ontslag kun je waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken. We hebben tips opgesteld voor specifieke ontslagsituaties. Onderstaande tips zijn over het algemeen echter van toepassing op iedere ontslagaanzegging.

1. Onderteken niets

Protesteer schriftelijk tegen het krijgen van je ontslag en ga nooit akkoord met een eerste ontslagvoorstel. Vraag je werkgever om je ontslagreden op papier te zetten en desgewenst een vaststellingsovereenkomst te doen toekomen. Laat je niet onder druk zetten als er in je ontslagbrief staat dat je binnen enkele dagen moet reageren, want je hebt recht op een redelijke bedenktijd. Stuur een e-mail én aangetekende brief waarin je schrijft dat je het ontslagvoorstel hebt ontvangen, maar vanwege het inwinnen van juridisch advies langer de tijd nodig hebt om te kunnen reageren.

2. Bekijk je arbeidscontract

Zoek uit wat voor contract je hebt, want je rechten en plichten zijn daar nauw mee verbonden.

 • In een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) staat een einddatum. Je werkgever is niet verplicht je tijdelijke contract te verlengen. Als je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer hebt, zal je werkgever je wel minstens 1 maand vóór de einddatum moeten laten weten of het contract verlengd wordt. Als dat niet is gebeurd, heb je recht op een aanzegvergoeding. Indien je werkgever je tijdelijke contract eerder wil beëindigen, zal er in je contract een bepaling moeten staan dat dit mag.
 • Indien je een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) hebt, staat er geen einddatum in. Je mag dan alleen ontslag krijgen als er een geldige ontslagreden is.
 • Als je een uitzendcontract hebt, dan gelden er voor jou andere rechten dan voor personeel dat rechtstreeks in dienst is. Als uitzendkracht ben je vaak werkzaam op basis van een fasencontract. De fase waarin je zit én een eventuele cao waar je onder valt, bepalen je rechten. Je rechtspositie is een stuk sterker als je langer in dienst bent bij het uitzendbureau.

3. Bekijk je ontslagreden

Vraag altijd schriftelijk om je ontslagreden en onderzoek of die gegrond is. Dat is onder meer afhankelijk van je contractvorm en de fase waarin je zit.

 • Als je in je proeftijd ontslag krijgt, dan kun je daar waarschijnlijk niets aan doen. De proeftijd is bedoeld om aan elkaar te wennen en biedt beide partijen de mogelijkheid om het contract zonder opgave van redenen te beëindigen. Er gelden uitzonderingen als je ontslag krijgt omdat je zwanger bent of gediscrimineerd wordt.
 • Indien je een tijdelijk of vast contract hebt, zal je werkgever een geldige ontslagreden moeten aanvoeren. Voorbeelden daarvan zijn een dringende reden, een bedrijfseconomische reden of een verstoorde arbeidsverhouding.
Ontslag krijgen bij ziekte of zwangerschap
 1. Je werkgever mag je niet ontslaan omdat je ziek bent. In sommige gevallen kun je wel ontslag krijgen terwijl je ziek bent.
 2. Tijdens je zwangerschap en (6 weken na) je zwangerschapsverlof geldt er een opzegverbod en mag je geen ontslag krijgen.

4. Blijf aan het werk en maak bezwaar

Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Als je je baan wilt houden, zul je door moeten blijven werken. Het staat bovendien sterk als je kunt aantonen dat je wilt blijven werken en het oneens bent met je ontslag. Het zit anders als je werkgever je op non-actief stelt. Dat is namelijk een eenzijdige maatregel en kan jou niet worden verweten. Zorg ervoor dat je op non-actief-stelling schriftelijk wordt bevestigd en dat je daar direct schriftelijk bezwaar tegen maakt.

5. Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in, want zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitoefenen van je functie. Als je ze direct inlevert, kan je werkgever beargumenteren dat je door die handeling al verkapt hebt ingestemd met het krijgen van ontslag.

6. Blijf redelijk

Het is nooit leuk om ontslag te krijgen, maar bekijk het als een zakelijke aangelegenheid. Waarschijnlijk ben je boos of teleurgesteld, maar probeer je emoties onder toom te houden. Er is een grote kans dat je met elkaar om tafel moet om goede afspraken te maken. Als je een goede verstandhouding met je werkgever kunt behouden, wordt het makkelijker om afspraken te maken die in jouw voordeel uitpakken.

7. Blijf voldoende presteren

Als je ontslag krijgt, probeer dan ondanks je boosheid, verdriet of gevoel van onrecht toch door te blijven werken. Het liefst ziet je werkgever dat je steken laat vallen. Laat je zeker niet uit de tent lokken, want daar wordt ontslag makkelijker van.

 • Blijf je positief opstellen t.a.v. collega's en leidinggevenden;
 • Blijf je werk goed doen, zonder te overdrijven;
 • Houd je aan de regels en werktijden;
 • Laat je niet negatief uit over je afdeling of collega's;
 • Doe niet negatief over je bedrijf bij klanten, leveranciers of concurrenten.

8. Start met schriftelijk reageren

Reageer vanaf het moment dat je ontslag krijgt altijd schriftelijk op belangrijke zaken (zeker over je functioneren). Heb je mondeling ontslag gekregen? Vraag je werkgever dan om dit op papier te zetten. Als je zelf (in eerste instantie) mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of middels aangetekende brief.

9. Doe niet zelf een ontslagvoorstel

Het klinkt misschien verleidelijk om zelf een voorstel op papier te zetten omtrent je ontslagvoorwaarden, want dan heb je dat maar gehad. Misschien vraagt je werkgever daar zelfs wel om. Het is echter niet slim, want het kan je recht op een WW-uitkering in gevaar brengen. Het initiatief lijkt dan namelijk van jou te komen. Vraag dus altijd aan je werkgever om een eerste ontslagvoorstel of vaststellingsovereenkomst op te stellen.

10. Win juridisch advies in

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een jurist of advocaat die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet nooit hoe onafhankelijk die echt is. Win zo spoedig mogelijk juridisch advies in. Na een gratis telefoongesprek met één van onze ontslagjuristen, weet je precies wat je moet doen. Met behulp van onze ontslagpakketten kunnen wij je adviseren, voorkomen dat je rechten verspeelt en onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden.

Hulp na het krijgen van ontslag

Jos de Ridder
Jos

Directeur

Gratis juridisch advies bij ontslag

Vind je het een prettig idee als één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen je coacht of zelfs de volledige afhandeling van je ontslag over neemt? Wij hebben ruim 12.000 werknemers bijgestaan, dus we weten exact waar we bij je werkgever op moeten duwen om ervoor te zorgen dat je ontslagprocedure vlot en met oog voor jouw belangen wordt afgehandeld.

Je kunt ons bellen voor gratis advies op 020 - 4689 114. Daarnaast zou één van onderstaande ontslagpakketten bij je kunnen passen als je te maken hebt met dreigend ontslag.

Vaststellingsovereenkomst ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Onderhandelen ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket