📃 Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Je werkgever heeft je een vaststellingsovereenkomst aangeboden en wil je ontslaan met wederzijds goedvinden. We leggen uit wat zo'n vaststellingsovereenkomst is, hoe het zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over hoe je bezwaar maakt, onderhandelt over betere voorwaarden en geen rechten verliest.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een bindende overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de oplossing van een geschil of een onzekere situatie. Hoewel de vaststellingsovereenkomst gesloten wordt bij allerlei geschillen, is dit contract vooral populair in het arbeidsrecht. Zo'n 80% van de ontslagzaken wordt afgewikkeld op basis van ontslag met wederzijds goedvinden. De voorwaarden worden daarbij in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel VSO, ontslagvoorstel, beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel of ontbindingsvoorstel genoemd. In de praktijk komt het allemaal op hetzelfde neer.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag© Qaraqter

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen

In deze video vertelt mr. Jos de Ridder over situaties die hij dagelijks meemaakt. Je hoort waarom het zo belangrijk is om je vaststellingsovereenkomst te laten controleren en hoe jij daar voordeel uit kunt halen.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De belangrijkste reden voor de populariteit van de vaststellingsovereenkomst is dat zowel werkgevers als werknemers opzien tegen een gerechtelijke ontslagprocedure, omdat dit vaak veel geld, tijd en energie kost. Daarnaast is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen mét behoud van het recht op een WW-uitkering. Dat is natuurlijk vooral prettig voor jou als werknemer.

Wanneer mag de vaststellingsovereenkomst?

In principe mag iedere arbeidsovereenkomst worden beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, ongeacht de ontslagreden. Het is daarbij wel zaak dat jullie het over de inhoud van die vaststellingsovereenkomst eens worden. Ook moet duidelijk zijn dat je niet verwijtbaar werkloos bent geworden en het initiatief tot het ontslag bij je werkgever ligt. Allemaal geregeld? Dan kan ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

Heb jij een vaststellingsovereenkomst van je werkgever ontvangen? Onze juristen zijn er speciaal voor werknemers. Hoe kunnen we je helpen?

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

v.a. € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

v.a. € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

v.a. € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Wat staat er nou eigenlijk in een vaststellingsovereenkomst? Natuurlijk is er een gangbaar stramien en zijn er vaste bepalingen, zeker als je voor een WW-uitkering in aanmerking wilt komen. Maar jij bepaalt de inhoud samen met je werkgever.

Wanneer is je einddatum?

Bepaal de einddatum van je arbeidscontract. Dat is de datum waarop je ontslagen word en niet langer in dienst bent. Houd daarbij rekening met de fictieve opzegtermijn om te voorkomen dat het UWV een wachttermijn hanteert bij het aanvragen van een eventuele WW-uitkering.

Krijg je vrijstelling van werk?

Meestal spreek je af op welke datum je je taken overdraagt. Het is vaak voor beide partijen prettig dat je daarna vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Als werknemer wil je het liefst dat dit gebeurt met behoud van je salaris en emolumenten.

Vervalt je concurrentiebeding of relatiebeding?

Het kan zijn dat er een concurrentiebeding of relatiebeding van toepassing is. Bespreek de mogelijkheden om zo'n beding na je ontslag (deels) te laten vervallen.

Hoe ga je om met bedrijfseigendommen?

Je spreekt af wanneer je eigendommen van je werkgever inlevert of terugbrengt. Denk daarbij aan een leaseauto, laptop of telefoon.

Is er finale kwijting?

Dit is vaak de laatste bepaling van de vaststellingsovereenkomst, waarmee je aangeeft dat beide partijen verder niets meer met elkaar te regelen of te vorderen hebben.

Hoe hoog word je ontslagvergoeding?

De meeste werknemers komen bij ontslag in aanmerking voor een wettelijke transitievergoeding. Het kan echter zijn dat je door omstandigheden recht hebt op een ontslagvergoeding die afwijkt. Als je zelf ontslag neemt, bepaal je vaak samen een passende ontslagvergoeding. Als je werkgever ernstig verwijtbaar is geweest, dan heb je wellicht recht op een billijke vergoeding. Het resultaat van de onderhandelingen bepaald de hoogte van je uiteindelijke ontslagvergoeding. In je vaststellingsovereenkomst leg je vast hoe hoog die is en wanneer deze wordt uitbetaald.

Wanneer volgt de eindafrekening?

In de eindafrekening staat hoe er wordt omgegaan met niet-genoten vakantiedagen, een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties. Spreek af wanneer je die ontvangt en wanneer de bijbehorende bedragen betaald worden.

Geldt er een geheimhoudingsbeding?

Je werkgever wil misschien afspreken dat je bedrijfsgevoelige informatie of de inhoud van je vaststellingsovereenkomst geheimhoudt voor derden. Overleg met een jurist of de daaraan gekoppelde termijn redelijk is.

Ontvang je een positief getuigschrift?

Je werkgever is verplicht om je een neutraal getuigschrift af te geven, maar dat hoeft niet positief te zijn. Je kunt dat echter wel proberen vast te leggen.

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Idealiter vind je na je ontslag direct weer een nieuwe baan. Maar als dat minder makkelijk blijkt te zijn en je een periode zonder inkomen zit, kun je aanspraak maken op een WW-uitkering. Je vaststellingsovereenkomst moet dan wel aan de voorwaarden van het UWV voldoen.

Uitgangspunten voor WW

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellingsovereenkomst. De gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor WW. De voorwaarden die het UWV hieraan stelt, zijn onder andere dat het initiatief van het ontslag bij je werkgever ligt en er geen dringende ontslagreden is. Ook al denkt je werkgever daar anders over: het komt vaak voor dat deze bereid is om in je vaststellingsovereenkomst iets anders op te nemen.

De juiste opzegtermijn

Ook is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de wettelijke opzegtermijn. Als je arbeidsovereenkomst eindigt zonder de fictieve opzegtermijn in acht te nemen, dan zal het UWV je een wachttermijn in rekening brengen. Het gevolg is dat je pas een maand of zelfs enkele maanden na je ontslag voor uitbetaling van je WW-uitkering in aanmerking komt. Dat zou dus een financieel probleem kunnen opleveren.

Stel je WW-uitkering veilig!

Op deze pagina vind je alle eisen die het UWV stelt aan een vaststellingsovereenkomst voor recht op WW.

Logo UWV

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

De transitievergoeding is een financiële vergoeding bij ontslag. Het recht erop en de hoogte van de vergoeding worden bij ontslag met wederzijds goedvinden opgenomen in je vaststellingsovereenkomst.

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties. Die kunnen zowel met je werkgever te maken hebben als aan jezelf liggen.

Bereken je transitievergoeding

Werknemers hebben in 2023 recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. Met behulp van onze online calculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Vervolgens ontvang je per e-mail nog een aantal tips over hoe je je uiteindelijke ontslagvergoeding nog verder kunt verhogen.

Bereken transitievergoeding

Tips bij de vaststellingsovereenkomst

De beste tips voor iedereen die een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen.

1. Teken niet direct

De belangrijkste tip is dat je een vaststellingsovereenkomst nooit direct moet tekenen. Laat je niet onder druk zetten en geef aan dat je tijd nodig hebt om de VSO door te nemen. Bluf desnoods door te zeggen dat je er een arbeidsjurist naar zult laten kijken

2. Bepaal of je ontslag terecht is

De inhoud van je vaststellingsovereenkomst hangt af van of je ontslag terecht is. Als dat zo is, dan heb je minder onderhandelingsruimte om tot een betere regeling te komen. Is je ontslag niet terecht, dan heb je een betere positie. Bekijk eerst de wettelijke ontslagredenen om te zien of je inderdaad ontslagen mag worden. Beoordeel ook de sterkte van het door je werkgever opgebouwde ontslagdossier.

3. Bepaal of je in dienst wilt blijven

Je eerste reactie is waarschijnlijk: hoe kan ik mijn ontslag aanvechten? Maar de vraag die je eerst moet stellen is: wil ik wel voor deze werkgever blijven werken? Bijna niemand wordt zomaar ontslagen. We zien vaak dat een ontslag al een tijdje in de lucht hangt of iemand simpelweg niet meer door één deur kan met zijn/haar baas. Als het antwoord op die laatste vraag 'nee' is, dan is het verstandiger om te streven naar een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Zolang je de vaststellingsovereenkomst niet tekent, blijf je juridisch gezien 'in dienst'.

4. Teken niet als je ziek bent

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Je loopt daarmee namelijk het risico dat je vervolgens niet meer in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

5. Controleer je recht op een WW-uitkering

Het maakt wezenlijk verschil uit of je na je ontslag aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Je VSO dient daarvoor aan enkele voorwaarden te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat je niet verwijtbaar bent voor je ontslag. Ook al vindt je werkgever dat dit wel zo is, dan komt het regelmatig voor dat deze bereid is om in je vaststellingsovereenkomst iets anders overeen te komen.

6. Controleer de inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Sommige werkgevers proberen een vaststellingsovereenkomst dusdanig op te stellen, dat ze er vooral zelf goed vanaf komen. Controleer daarom de hoogte van een eventuele transitievergoeding, de manier waarop er met je resterende vakantiedagen omgegaan wordt, welk concurrentiebeding er geldt en of je nog aanspraak maakt op andere vergoedingen.

7. Onderhandel over een beter voorstel

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een ontslagvoorstel genoemd. Beoordeel je VSO dan ook als een eerste aanzet van je werkgever om tot een beëindiging te komen. Het betekent niet dat dit voorstel definitief is, noch dat je hier direct mee akkoord moet gaan. We onderhandelen voortdurend over betere voorwaarden bij ontslag. Daarbij focussen we vooral op het behoud van je WW-rechten en het bereiken van een hogere transitievergoeding.

8. Laat je werkgever de juridische kosten betalen

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

9. Win juridisch advies in

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf de inhoud van je vaststellingsovereenkomst door te nemen en de onderhandeling met je werkgever te voeren. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je VSO doorneemt en je aangeeft waar je betere voorwaarden kunt bedingen, dan past het ontslagpakket 'VSO-check' het beste bij je.

Vragen over de vaststellingsovereenkomst

De volgende vragen worden ons veel gesteld rondom de vaststellingsovereenkomst.

Hoeveel bedenktijd heb ik voor ondertekening van een vaststellingsovereenkomst?

Het is gebruikelijk dat je minstens één week de tijd krijgt om juridisch advies in te winnen voordat je reageert op de vaststellingsovereenkomst bij je werkgever. Soms kun je meer bedenktijd nodig hebben. Laat je niet overhalen om direct te tekenen omdat je toch een wettelijke bedenktijd van twee weken hebt. Door gebruik te maken van deze herroepingstermijn verzwak je namelijk je positie.

De doorlooptijd van een vaststellingsovereenkomst (de periode van ontvangst van het eerste ontslagvoorstel tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst) is bij de meeste ontslagzaken één tot vier weken.

Wat gebeurt er als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Dat is afhankelijk van de situatie. Laten we voorop stellen dat het gangbaar is om over het eerste beëindigingsvoorstel te onderhandelen. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt en je daarom niet wilt tekenen, dan wordt je dienstverband juridisch gezien voortgezet. Veelal start een werkgever dan een andere ontslagprocedure. Er kan een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend worden of een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd worden. De te kiezen route is afhankelijk van de veronderstelde ontslagreden.

Kan ik onderhandelen over een hogere vergoeding of betere voorwaarden?

Jazeker! De praktijk wijst uit dat onderhandeling in de overgrote meerderheid van de ontslagzaken leidt tot een substantieel betere vaststellingsovereenkomst. Het eerste voorstel van je werkgever is vaak in het voordeel van het bedrijf geschreven en mist soms (ten onrechte) een transitievergoeding of verspeelt je recht op een WW-uitkering. Zonde en onnodig, want juridische hulp op dit vlak is voordelig en wordt vaak deels door je werkgever betaald.

Heb je een andere vraag? Neem dan even contact op via één van de mogelijkheden hieronder.

Gratis advies over je vaststellingsovereenkomst

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.