Ik word ontslagen met een vaststellingsovereenkomst

Je werkgever heeft je een vaststellingsovereenkomst aangeboden en wil je ontslaan met wederzijds goedvinden. We leggen uit wat zo'n beëindigingsovereenkomst is, hoe het zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen én de beste ontslagvoorwaarden te bedingen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

📘 De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel VSO, beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontslagvoorstel, ontbindingsvoorstel of exit-voorstel genoemd.

De vaststellingsovereenkomst is een bindende overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de oplossing van een geschil of een onzekere situatie. Hoewel vaststellingsovereenkomsten gesloten worden bij allerlei geschillen, is dit contract vooral populair in het arbeidsrecht. Bij zo'n 80% van de ontslagzaken wordt er voor een vaststellingsovereenkomst gekozen en volgt ontslag met wederzijds goedvinden.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De belangrijkste reden voor de populariteit van de vaststellingsovereenkomst is dat zowel werkgevers als werknemers opzien tegen een gerechtelijke ontslagprocedure, omdat dit vaak veel geld, tijd en energie kost. Daarnaast is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen mét behoud van het recht op een WW-uitkering. Dat is natuurlijk vooral prettig voor jou als werknemer.

Wanneer mag de vaststellingsovereenkomst?

In principe mag iedere arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden, ongeacht de reden van ontslag. Het is daarbij wel zaak dat jullie het eens kunnen worden over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Ook moet duidelijk zijn dat je niet verwijtbaar werkloos bent geworden en het initiatief tot het ontslag dus bij je werkgever ligt. Allemaal geregeld? Dan volgt bijna altijd ontslag met wederzijds goedvinden.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is bedoeld om de regels m.b.t. de beëindiging van je arbeidsovereenkomst af te stemmen. Hoewel de inhoud kan verschillen, komen onderstaande bepalingen vaak terug in iedere ontslagsituatie.

❍ Einddatum

Bepaal de einddatum van je arbeidscontract en houdt rekening met de fictieve opzegtermijn om te voorkomen dat het UWV een wachttermijn hanteert.

❍ Vrijstelling van werk

Meestal spreek je af dat je je taken overdraagt en daarna vrijgesteld wordt van werkzaamheden met behoud van je salaris en emolumenten.

❍ Concurrentiebeding

Het kan zijn dat er een concurrentie- of relatiebeding van toepassing is. Bespreek of dit na je ontslag vervalt of van toepassing blijft.

❍ Bedrijfseigendommen

Je spreekt af wanneer je eigendommen van je werkgever inlevert of terugbrengt. Denk aan een auto, laptop of telefoon.

❍ Finale kwijting

Dit is vaak de laatste bepaling van de vaststellingsovereenkomst, waarmee je aangeeft dat beide partijen verder niets meer met elkaar te regelen hebben.

❍ Ontslagvergoeding

Hierin staat of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding, hoe hoog die is en wanneer die uitbetaald wordt.

❍ Eindafrekening

In de eindafrekening staat hoe er wordt omgegaan met niet-genoten vakantiedagen, een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties.

❍ Geheimhouding

Je werkgever wil misschien afspreken dat je bedrijfsgevoelige informatie of de inhoud van je vaststellingsovereenkomst geheimhoudt voor derden.

❍ Getuigschrift

Je werkgever is verplicht om je een getuigschrift af te geven, maar dat hoeft niet positief te zijn. Je kunt dat echter wel vastleggen.

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Idealiter vind je na je ontslag direct weer een nieuwe baan. Maar als dat minder makkelijk blijkt te zijn en je een periode zonder inkomen zit, kun je aanspraak maken op een WW-uitkering. Je vaststellingsovereenkomst moet dan wel aan de voorwaarden van het UWV voldoen.

Uitgangspunten voor WW

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellingsovereenkomst en de gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor WW. De voorwaarden die het UWV hieraan stelt, zijn onder andere dat het initiatief van het ontslag bij je werkgever ligt en er geen dringende ontslagreden is. Ook al denkt je werkgever daar anders over: het komt vaak voor dat deze bereid is om in je vaststellingsovereenkomst iets anders op te nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De juiste opzegtermijn

Ook is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de wettelijke opzegtermijn. Als je arbeidsovereenkomst eindigt zonder de fictieve opzegtermijn in acht te nemen, dan zal het UWV je een wachttermijn in rekening brengen. Het gevolg is dat je pas een maand of zelfs enkele maanden na je ontslag voor uitbetaling van je WW-uitkering in aanmerking komt. Dat zou dus een financieel probleem kunnen opleveren.

Hoogte van transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële vergoeding waarop je recht hebt bij ontslag. Deze ontslagvergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Je komt er sneller voor in aanmerking, maar hij valt financieel vaak lager uit.

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties waardoor je niet altijd in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Dat kan zowel met je werkgever te maken hebben als aan jezelf liggen. Het recht op en de hoogte van de transitievergoeding worden bij ontslag met wederzijds goedvinden vastgelegd in je vaststellingsovereenkomst.

Het gebruik van je transitievergoeding

De regering heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om je na je ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Hoewel het ooit de bedoeling was dat je deze vergoeding verplicht moest inzetten voor 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement), is het daar niet van gekomen. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wat je met dat geld doet. De meeste mensen gebruiken de vergoeding voor de aanvulling op hun (lagere) WW-uitkering of voor omscholing en coaching.

De hoogte van je transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. Deze berekening leidt tot een ondergrens. Het is echter vaak mogelijk om met tussenkomst van een arbeidsjurist een aanzienlijk hogere transitievergoeding te bedingen dan de ontslagvergoeding die je werkgever uit zichzelf aanbiedt. Je staat vooral sterk als je ontslagreden betwistbaar is of je werkgever bepaalde wettelijke regels heeft genegeerd.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Tips bij vaststellingsovereenkomst

Hieronder tref je onze belangrijkste tips aan die van toepassing zijn als je bij je ontslag een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebt ontvangen.

1. Teken niet direct

De belangrijkste tip is dat je een vaststellingsovereenkomst nooit direct moet tekenen. Laat je niet onder druk zetten en geef aan dat je tijd nodig hebt om de VSO door te nemen. Bluf desnoods door te zeggen dat je er een arbeidsjurist naar zult laten kijken.

2. Bepaal of je ontslag terecht is

De inhoud van je vaststellingsovereenkomst hangt af van of je ontslag terecht is. Als dat zo is, dan heb je minder onderhandelingsruimte om tot een betere regeling te komen. Is je ontslag niet terecht, dan heb je een betere positie. Bekijk eerst de wettelijke ontslagredenen om te zien of je inderdaad ontslagen mag worden. Beoordeel ook de sterkte van het door je werkgever opgebouwde ontslagdossier.

3. Bepaal of je in dienst wilt blijven

Je eerste reactie is waarschijnlijk: hoe kan ik mijn ontslag aanvechten? Maar de vraag die je eerst moet stellen is: wil ik wel voor deze werkgever blijven werken? Bijna niemand wordt zomaar ontslagen. We zien vaak dat een ontslag al een tijdje in de lucht hangt of iemand simpelweg niet meer door één deur kan met zijn/haar baas. Als het antwoord op die laatste vraag 'nee' is, dan is het verstandiger om te streven naar een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Zolang je de vaststellingsovereenkomst niet tekent, blijf je juridisch gezien 'in dienst'.

4. Teken niet als je ziek bent

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Je loopt daarmee namelijk het risico dat je vervolgens niet meer in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

5. Controleer je recht op een WW-uitkering

Het maakt wezenlijk verschil uit of je na je ontslag aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Je VSO dient daarvoor aan enkele voorwaarden te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat je niet verwijtbaar bent voor je ontslag. Ook al vindt je werkgever dat dit wel zo is, dan komt het regelmatig voor dat deze bereid is om in je vaststellingsovereenkomst iets anders overeen te komen.

6. Controleer de inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Sommige werkgevers proberen een vaststellingsovereenkomst dusdanig op te stellen, dat ze er vooral zelf goed vanaf komen. Controleer daarom de hoogte van een eventuele transitievergoeding, de manier waarop er met je resterende vakantiedagen omgegaan wordt, welk concurrentiebeding er geldt en of je nog aanspraak maakt op andere vergoedingen.

7. Onderhandel over een beter voorstel

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een ontslagvoorstel genoemd. Beoordeel je VSO dan ook als een eerste aanzet van je werkgever om tot een beëindiging te komen. Het betekent niet dat dit voorstel definitief is, noch dat je hier direct mee akkoord moet gaan. We onderhandelen voortdurend over betere voorwaarden bij ontslag. Daarbij focussen we vooral op het behoud van je WW-rechten en het bereiken van een hogere transitievergoeding.

8. Laat je werkgever de juridische kosten betalen

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

9. Win juridisch advies in

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf de inhoud van je vaststellingsovereenkomst door te nemen en de onderhandeling met je werkgever te voeren. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je VSO doorneemt en je aangeeft waar je betere voorwaarden kunt bedingen, dan past het ontslagpakket 'VSO-check' het beste bij je.

Advies over je vaststellingsovereenkomst

Hoeveel bedenktijd heb ik voor ondertekening van een vaststellingsovereenkomst?

Het is gebruikelijk dat je minstens één week de tijd krijgt om juridisch advies in te winnen voordat je reageert op de vaststellingsovereenkomst bij je werkgever. Soms kun je meer bedenktijd nodig hebben. Laat je niet overhalen om direct te tekenen omdat je toch een wettelijke bedenktijd van twee weken hebt. Door gebruik te maken van deze herroepingstermijn verzwak je namelijk je positie.

De doorlooptijd van een vaststellingsovereenkomst (de periode van ontvangst van het eerste ontslagvoorstel tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst) is bij de meeste ontslagzaken één tot vier weken.

Wat gebeurt er als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Dat is afhankelijk van de situatie. Laten we voorop stellen dat het gangbaar is om over het eerste beëindigingsvoorstel te onderhandelen. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt en je daarom niet wilt tekenen, dan wordt je dienstverband juridisch gezien voortgezet. Veelal start een werkgever dan een andere ontslagprocedure. Er kan een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend worden of een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd worden. De te kiezen route is afhankelijk van de veronderstelde ontslagreden.

Kan ik onderhandelen over een hogere vergoeding of betere voorwaarden?

Jazeker! De praktijk wijst uit dat onderhandeling in de overgrote meerderheid van de ontslagzaken leidt tot een substantieel betere vaststellingsovereenkomst. Het eerste voorstel van je werkgever is vaak in het voordeel van het bedrijf geschreven en mist soms (ten onrechte) een transitievergoeding of verspeelt je recht op een WW-uitkering. Zonde en onnodig, want juridische hulp op dit vlak is voordelig en wordt vaak deels door je werkgever betaald.

Jos de Ridder
Jos

Directeur

Juridische hulp bij je vaststellingsovereenkomst

Wil je zelf actie ondernemen of vind je het prettig als één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen je bijstaat? Wij kunnen je adviseren over de manier waarop je moet reageren, je helpen met het borgen van je WW-rechten en zorgen voor de hoogst mogelijke transitievergoeding. De kosten worden vaak grotendeels door je werkgever betaald.

Je kunt ons bellen voor gratis advies op 020 - 4689 114. Daarnaast zou één van onderstaande ontslagpakketten bij je kunnen passen als je ontslagen wordt en onlangs een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit pakket