👋🏽 Ik wil zelf ontslag nemen

Je hebt geen zin meer in je werk, je wordt er ziek van of je bent je werkgever zat. Daarom wil je zelf ontslag nemen. We leggen uit hoe het dan zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen en alsnog onderhandelt over je ontslagvoorwaarden.

Waarom zou je zelf ontslag nemen?

De meeste mensen nemen zelf ontslag omdat ze een nieuwe baan hebben gevonden. Het kan ook gebeuren dat je je werk niet meer leuk vindt, je niet met bepaalde collega's overweg kunt, je lichamelijke klachten ondervindt of in een arbeidsconflict met je werkgever verzeild bent geraakt. Hoe het ook zij, je kunt vrij gemakkelijk afscheid nemen van je werkgever door je arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Help mij met ontslag nemen
Zelf ontslag nemen

Hoe kun je zelf ontslag nemen?

In deze video legt mr. Jos de Ridder uit welke situaties wij in een werkrelatie vaak tegen komen. Hij legt uit hoe je zelf ontslag kunt nemen mèt behoud van WW en vaak zelfs een passende ontslagvergoeding.

✅ Wanneer mag je wel opzeggen?

Als je in je proeftijd ontslag neemt, ben je niet gebonden aan een opzegtermijn. Het staat jou als je werkgever vrij om op ieder moment het dienstverband op te zeggen.

Ontslag nemen bij een vast contract (onbepaalde tijd) kan in principe altijd, maar wel met inachtneming van je opzegtermijn.

❌ Wanneer mag je niet opzeggen?

Bij een tijdelijk contract (bepaalde tijd) kun je alleen ontslag nemen als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen en je de opzegtermijn in acht neemt. Als je toch opzegt, kan je werkgever je schadeplichtig stellen.

Wil je toch weg? Dan is een vaststellings­overeenkomst de oplossing.

Wil jij ontslag nemen? Onze juristen zijn er speciaal voor werknemers. Hoe kunnen we je helpen?

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

vanaf € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

vanaf € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

vanaf € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen

De procedures om ontslag te nemen

Er zijn drie manieren waarop je ontslag kunt nemen. Het gaat er daarbij vooral om of je op goede voet uit elkaar gaan of dat er onenigheid is tussen jou en je werkgever.

Als jullie nog prima door één deur kunnen, is ontslag met wederzijds goedvinden verreweg de beste oplossing. Is er ruzie, dan kom je waarschijnlijk uit bij ontslag via de kantonrechter. Is de situatie onhoudbaar? Dan is ontslag nemen op staande voet de laatste remedie.

Goedvinden

Heb je nog geen nieuwe baan, maar zie je het echt niet meer zitten? Vertel dan het eerlijke verhaal aan je werkgever. Geef aan dat je eigenlijk ontslag wilt nemen, maar dat niet doet wegens het verlies van WW. Waarschijnlijk wil je werkgever wel meewerken aan ontslag met wederzijds goedvinden en in je vaststellings­overeenkomst je WW-rechten borgen.

Ontslag met goedvinden

Kantonrechter

Gedraagt je werkgever zich onzorgvuldig of onfatsoenlijk en wordt je het samen niet eens over je ontslag? Vraag dan om ontbinding van je contract bij de kantonrechter. Net als andersom het geval zou zijn, zul jij nu een goed onderbouwd dossier moeten aanleveren indien je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering of transitievergoeding.

Ontslag via de rechter

Staande voet

Is er sprake van een situatie waarin er redelijkerwijs niet meer van je gevraagd kan worden om voor je werkgever aan de slag te blijven? Dan kun je zelf ontslag nemen op staande voet. Er geldt dan geen opzegtermijn. Het mag duidelijk zijn dat dit alleen kan in het geval van een ernstige of dringende reden.

Ontslag op staande voet

Ontslag nemen en je WW-uitkering

Als je zelf ontslag neemt, dan heb je in de regel geen recht op een WW-uitkering. Dat geldt zowel bij tijdelijke als vaste contracten, ook als je in je proeftijd ontslag neemt. Er gelden zoals altijd wel enkele uitzonderingen.

Verhuizende partner

Als je ontslag neemt omdat je partner verhuist, dan heb je soms toch recht op WW. De voorwaarden zijn wel dat je eigen reistijd meer dan 3 uur bedraagt en je zo lang mogelijk doorwerkt tot je verhuist.

  • Je partner maakt promotie of krijgt te maken met een reorganisatie;
  • Het woon- / werkverkeer van je partner is te lang geworden door een bedrijfsverhuizing;
  • Je partner was werkloos, maar de nieuwe baan vereist een verhuizing.

Gezondheidsredenen

Indien je ziek wordt vanwege problemen op je werk, dan kun je wel aanspraak maken op de WW. Je zult er wel alles aan gedaan moeten hebben om het probleem met je werkgever op te lossen. Lukt dat niet? Dan beoordeelt een UWV-arts je ontslag en kom je in aanmerking voor een WW-uitkering als:

  • je je ontslag aan je psychische toestand toe te rekenen is;
  • het schadelijk zou zijn voor je gezondheid om in dienst te blijven.

Hoe kun je toch je WW-rechten behouden?

Is je arbeidsverhouding verstoord, maar durf je geen ontslag te nemen omdat je nog geen uitzicht hebt op een nieuwe baan? Er kan zich een impasse voordoen indien zowel jij als je werkgever van elkaar af willen, maar niemand de eerste stap durft te zetten. Jij bent bang voor het verlies van je WW-rechten en je werkgever is bang voor het betalen van een hogere transitievergoeding. Wat nu?

Het is meestal niet nodig om deze situatie langer te laten voortduren. Je kunt deze namelijk prima oplossen middels een vaststellings­overeenkomst die rekening houdt met de wensen van beide partijen. Als je afspreekt dat het initiatief tot het ontslag bij je werkgever ligt, zijn je WW-rechten geborgd. Vervolgens zul jij je werkgever tegemoet moeten komen ten aanzien van de transitievergoeding. Bel ons voor een gratis advies.

Ontslag nemen en je transitievergoeding

De basisregel om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding, is dat je niet verwijtbaar mag zijn. Als je zelf ontslag neemt of op staande voet ontslagen wordt, is dat meestal wel zo. Natuurlijk zijn er weer uitzonderingen.

❌ Geen vergoeding

De wet is heel simpel als het gaat om het recht op een transitievergoeding bij verwijtbaar ontslag: dat is er niet. Met andere woorden: als je zelf ontslag neemt (uit eigen initiatief) of het ontslag aan jou te wijten is, heb je geen recht op een transitievergoeding. Met onze hulp en een goede VSO zou het je toch kunnen lukken.

✅ Wel vergoeding

Je hebt wel recht op een transitievergoeding als je ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Het maakt dan niet uit of je contract van rechtswege afliep, het zelf hebt opgezegd of bij de kantonrechter heb laten ontbinden. Wellicht kom je zelfs in aanmerking voor een billijke vergoeding.

Tips om zelf ontslag te nemen

Voordat je op je werk uitroept dat je nooit meer terug komt, is het verstandig om een aantal zaken uitgezocht te hebben. Als je stopt, kun je het maar beter in één keer helemaal goed doen.

1. Houd rekening met je opzegtermijn

Standaard heeft je werkgever een opzegtermijn van één maand, ongeacht de lengte van je dienstverband. Het kan echter zijn dat er in je cao of in je arbeidscontract een langere termijn is overeengekomen. Zoek dat eerst uit. Als er aan jouw zijde een langere opzegtermijn geldt, dan is dat alleen toegestaan als je werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn ten opzichte van jou in acht heeft genomen. Als er voor jou een opzegtermijn van twee maanden geldt, dan geldt er voor je werkgever een opzegtermijn van 2 x twee maanden = vier maanden. Bovendien mag je opzegtermijn nooit langer dan zes maanden zijn.

Let er ook op dat je moet opzeggen tegen het einde van de kalendermaand. Als je op 15 maart je arbeidsovereenkomst opzegt, dan geldt je opzegging pas op de laatste dag van die maand (31 maart). Ervan uitgaande dat de wettelijke opzegtermijn van één maand voor jou geldt, dan betekent dit dat je arbeidscontract pas op de laatste dag van de daaropvolgende maand ontbonden wordt (30 april).

2. Verstuur je ontslagbrief aangetekend

Het maakt meestal niet uit hoe je je arbeidsovereenkomst opzegt, tenzij in je arbeidscontract of cao is opgenomen hoe de opzegging moet gebeuren. Het is netjes als je dat mondeling doet (vraag daarvoor een gesprek aan). Het is echter altijd verstandig om (desnoods na je mondelinge aanzegging) je ontslagbrief aangetekend te versturen en het verzendbewijs te bewaren. Zo kan er nooit discussie ontstaan over het feit dat je een ontslagbrief hebt ingediend en per wanneer je dat hebt gedaan.

3. Bedenk dat je niet al je vakantiedagen kunt opnemen

Als je ontslag neemt, zou je waarschijnlijk het liefst je resterende vakantiedagen aaneengesloten opnemen. Misschien betekent dat wel dat je je gezicht helemaal niet meer op je werk hoeft te laten zien! Die gedachte is logisch, maar gaat in de praktijk vaak niet op. Hoewel je in principe zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt, kan je werkgever daar bezwaar tegen maken als deze vindt dat daar een gewichtige reden voor is. Het feit dat je al je vakantiedagen tegen het einde van je dienstverband opneemt terwijl je werkgever op stel en sprong op zoek moet naar je vervanger, is zo'n gewichtige reden. Gelukkig kun je in overleg met je werkgever hier wel afspraken over maken, mits je werkzaamheden op zorgvuldige wijze worden overgedragen.

4. Wees je bewust van onverwacht ontslag

De meeste mensen nemen pas ontslag nadat ze een andere baan hebben gevonden en hun nieuwe arbeidsovereenkomst getekend hebben. Je houdt rekening met de maand waarin het salaris door je nieuwe werkgever gestort wordt, dus je kunt met een gerust hart je vertrek aankondigen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je bij je nieuwe baan onverwacht ontslagen wordt?

Omdat je bij je vorige werkgever zelf ontslag hebt genomen, was daar sprake van verwijtbaar ontslag. Daarmee kom je dus niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Bij onverwacht ontslag door je nieuwe werkgever, zal het UWV bij je aanvraag voor een WW-uitkering gaan onderzoeken onder welke marktomstandigheden je je vorige baan hebt opgezegd. Had je op dat moment een reëel vooruitzicht op een soortgelijke baan van minstens een half jaar? Dan krijg je WW. Trekken ze de conclusie dat je je vaste baan hebt opgezegd zonder dat vooruitzicht? Dan is de kans groot dat je WW-rechten zijn vervallen.

5. Laat je werkgever je juridische kosten betalen

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

6. Win juridisch advies in

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een juridische dienstverlener die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet dan niet hoe onafhankelijk die is. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt, voorkomt dat je je WW-rechten verspeelt en een hogere transitievergoeding voor je bedingt, dan past zelf ontslag nemen bij je.

Vragen en advies over zelf ontslag nemen

Kan ik zelf ontslag nemen als ik ziek ben?

Je kunt ook zelf ontslag nemen als je ziek bent. Het opzegverbod is dan niet geldig. Het is belangrijk om te weten dat je dan geen recht hebt op een ziektewetuitkering of WW-uitkering. Daarnaast zal je werkgever je aan je opzegtermijn en je reïntegratieverplichtingen houden tijdens de resterende opzegtermijn.

Kan ik eerder stoppen dan mijn opzegtermijn toelaat?

Het kan zijn dat je een nieuwe werkgever hebt gevonden die graag wil dat je op korte termijn begint met werken. Je kunt officieel pas beginnen na afloop van je geldende opzegtermijn. Wanneer je je hier niet aan houdt dan ben je verantwoordelijk voor eventuele schade die je werkgever leidt. De hoogte van deze schade kan snel oplopen. Het staat je echter vrij om in overleg met je werkgever afspraken te maken om eerder weg te kunnen dan je opzegtermijn officieel toelaat.

Kan ik mijn werkgever vragen om een vaststellings­overeenkomst?

Wanneer je weg wilt bij je werkgever maar ook je recht op een WW-uitkering wilt behouden, dan kan een vaststellings­overeenkomst uitkomst bieden. Je werkgever is niet verplicht om hieraan mee te werken, maar veel werkgevers zijn hier wel toe geneigd. In sommige gevallen is er zelf nog een transitievergoeding mogelijk.

Gratis advies over zelf ontslag nemen

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.