mr. Berry Toirkens

Berry is werkzaam als arbeidsrechtjurist

Berry Toirkens
Berry

Arbeidsrechtjurist

Opleiding en achtergrond

Berry Toirkens is in 1994 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is al vele jaren werkzaam als specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Hij heeft het ambtenarenrecht geleerd bij de gemeentelijke overheid. Van daaruit heeft hij de overstap gemaakt naar juridische adviesbureaus/advocatuur, waar hij werkgevers en vooral particulieren heeft bijgestaan. Samen met de cliënt zet hij zich in om tot de optimale oplossing te komen.

Juridisch Platform

Berry werkte van mei 2009 tot december 2017 als senior arbeidsrechtjurist bij het Juridisch Platform.