Aanzegverplichting werkgever
In 2015 trad de Wet werk & zekerheid in en veranderde het arbeidsrecht. Een onderdeel daarvan was de verplichte aanzegging tot ontslag. Wat betekent de aanzegplicht voor jouw positie en bescherming als werknemer?

De aanzegverplichting

Je werkgever is verplicht om je minimaal één maand voor de einddatum van je tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te melden of deze je contract wil verlengen. Het doel van deze aanzegverplichting is dat werknemers met tijdelijke contracten in de gelegenheid worden gesteld om tijdig op zoek te gaan naar een andere baan.

De aanzegverplichting en aanzegtermijn van één maand gelden ook als je werkgever je tijdelijke contract wil verlengen. In dat geval dient deze ook aan te geven onder welke voorwaarden dit contract wordt voortgezet. Bij arbeidscontracten die korter duren dan zes maanden en bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een afgebakend project geldt de aanzegverplichting niet.

De aanzegvergoeding

Vergeet of verzuimt je werkgever om aan te zeggen? Dan heb je recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantiegeld). Indien je werkgever te laat aanzegt, heb je recht op een vergoeding naar rato.

Als je in aanmerking denkt te komen voor een aanzegvergoeding, is het van belang dat je deze binnen twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst opeist. Indien je werkgever niet op je verzoek ingaat (lees: niet betaalt), dan kun je binnen diezelfde twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons ook een berichtje via WhatsApp sturen. Buiten openingstijden kun je ons per e-mail bereiken.

Stuur een appje
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Juridische hulp bij ontslag

Is je een ontslag aangezegd of dreigt dat te gebeuren? Er is altijd een ontslagpakket dat bij je past. Wij kunnen je over je vaststellingsovereenkomst adviseren of je ontslagtraject uit handen nemen. Onze kosten worden meestal vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit ontslagpakket