Het concurrentiebeding

In de regel is in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Het concurrentiebeding beschermt je werkgever tegen het gegeven dat jij met alle kennis over je bedrijf naar een concurrent kan stappen met schade als gevolg.

Het concurrentiebeding moet redelijk zijn

Uw werkgever zal het concurrentiebeding gebruiken om zijn bedrijfsbelang te beschermen. Aan de andere kant moet u als werknemer ook verder kunnen als u ontslagen wordt of zelf ontslag neemt. Wanneer u een concurrentiebeding heeft getekend waarbij het belang van uw werkgever te groot is ten opzichte van uw belang, dan kunt u naar de rechter stappen. De rechter kan het concurrentiebeding bij ontslag geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Als u goed onderhandelt over het ontslag, zal het concurrentiebeding in de regel komen te vervallen. Een ervaren ontslagjurist kan u daarbij bijstaan.

Heeft het concurrentiebeding ook werking na ontslag?

Veel werknemers denken dat het concurrentiebeding automatisch vervalt na ontslag, maar het tegendeel is helaas waar.

Concurrentiebeding en ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan uw werkgever alleen een concurrentiebeding opnemen wanneer hij schriftelijk motiveert dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Mocht er in uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wel een concurrentiebeding zijn opgenomen zonder schriftelijke motivering, dan is het concurrentiebeding niet geldig. U bent dan niet aan het concurrentiebeding gebonden.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.