Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hoewel onze ontslagpakketten erg voordelig zijn, is onze hulp bij ontslag niet gratis (pro deo). Toch kun je, als je weinig verdient, nog aanspraak maken op een tegemoetkoming voor rechtsbijstand. We noemen dit een toevoeging.

Je inkomens- en vermogensgrens bepaalt op je recht hebt op een toevoeging. Hoe lager je inkomen is, hoe meer de overheid meebetaald aan de kosten voor je rechtsbijstand. Het bedrag dat je zelf nog moet betalen heet je eigen bijdrage. Er worden wel voorwaarden besteld aan de hoogte van je inkomen en je vermogen. Bij de beoordeling van je aanvraag om een toevoeging, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van een peildatum. Die peildatum ligt altijd twee jaar vóór de huidige datum. Als je op die peildatum volgens de gegevens van de Belastingdienst onder een bepaalde inkomens- of vermogensgrens zit, dan heb je recht op een toevoeging. Als je geen aangifte doet, wordt uitgegaan van je belastbaar inkomen.

Een toevoeging aanvragen

Je kunt via het Juridisch Platform een toevoeging aanvragen voor je ontslagzaak. Wij reageren snel en adequaat op je aanvraag, zodat je zaak (en je belangen) geen vertraging oplopen. In een vrijblijvend telefoongesprek bespreken we wat we voor je kunnen betekenen en onderzoeken we of je in aanmerking komt voor zo'n toevoeging.

Meer over de toevoeging
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.