Herplaatsing bij ontslag

Wanneer kom je bij ontslag in aanmerking voor herplaatsing? Daarvoor moet je kijken naar de redelijke termijn en passende functies. We leggen uit hoe het zit.

Je kunt alleen worden ontslagen als je niet binnen redelijke tijd kunt worden herplaatst in een passende functie, al dan niet middels scholing. Soms is die situatie niet aan de orde. Als je ontslagen wordt wegens verwijtbaar handelen of nalaten, ligt herplaatsing niet voor de hand.

Redelijke termijn voor herplaatsing

De wettelijke opzegtermijn geldt voor je werkgever als redelijke termijn voor herplaatsing. Die termijn zal bij een tijdelijk contract in de regel 1 maand zijn, maar is afhankelijk van hoe lang je dienstverband is geweest. Als je een handicap hebt, is de redelijke termijn voor herplaatsing een half jaar (26 weken). De redelijke termijn begint te lopen op het moment dat je arbeidscontract ontbonden wordt of op de dag waarop beslist wordt het opzeggingsverzoek te honoreren.

Passende functie bij herplaatsing

Bij herplaatsing kijk je naar soortgelijke functies of andere functies die passen bij je opleiding, werkervaring en capaciteiten. De beschikbaarheid van een passende functie is afhankelijk van:

  • of er binnen een redelijke termijn (1 maand of 26 weken) een geschikte vacature vrij komt;
  • of je werkgever tijdelijke krachten ingehuurd of in dienst heeft voor een periode van meer dan een half jaar (26 weken).

Als er uitzendkrachten, ingeleende werknemers of mensen met een tijdelijke contracten zijn die een functie uitoefenen die jij zou kunnen vervullen, dan moeten die plaats maken voor jou.

Uitzonderingen voor herplaatsing

De verplichting tot herplaatsing geldt niet voor:

  • werknemers die een geestelijk ambt bekleden;
  • ontslag tijdens de proeftijd;
  • ontslag in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Gratis advies bij herplaatsing

Ga nooit zomaar akkoord met herplaatsing en laat je altijd adviseren door een jurist. Dan doen we gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.