De ketenregeling bij ontslag

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten er achter elkaar gesloten mogen worden, voordat er een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) ontstaat. Twee opvolgende contracten worden een keten genoemd.

Het doel van de ketenbepaling is om een bijdrage te leveren aan een hogere baanzekerheid, door tijdelijke contracten eerder te converteren naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is zowel ten tijde van de Wet werk & zekerheid (2015) als bij de Wet arbeidsmarkt in balans (2020) aangepast, dus we zetten hieronder uiteen wat er op dit moment geldt.

Tot en met 2019 mocht een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met een maximale duur van 24 maanden (2 jaar) alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Deze keten kon alleen doorbroken worden als er tussen twee contracten een tussenpoos van minimaal zes maanden zat. Vanaf 2020 is de ketenregeling verruimd door de termijn te verlengen van 24 naar 36 maanden (3 jaar).

De ketenregeling in 2024 

De kern van de ketenregeling kan als volgt worden samengevat.

Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat:

 1. zich méér dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaald tijd elkaar hebben opgevolgd, of;
 2. zich drie of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar hebben opgevolgd, waarbij in totaal een termijn van 36 maanden wordt overschreden.

Je kunt het ook simpeler formuleren, want onderstaande opsomming betekent precies hetzelfde.

Je krijgt automatisch een vast contract als:

 1. je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen, of;
 2. je langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever hebt gehad.

Tussenpoos van 6 maanden

Heb je al drie jaar tijdelijke contracten van dezelfde werkgever gehad? Of heb je al 3 opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever gehad? Dan heb je automatisch recht op een vast contract als je dat binnen 6 maanden krijgt. Met andere woorden: je kunt pas een nieuw tijdelijk contract krijgen als je minimaal 6 maanden uit dienst bent geweest. Dit noemen we een tussenpoos. Die tussenpoos begint te lopen op de dag waarop je vorige contract eindigde.

Aantal tijdelijke contracten berekenen

Je kunt de periode die meetelt bij de ketenregeling berekenen door op te tellen hoe lang je op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever hebt gewerkt. Als er tussen de contracten periodes van 6 maanden (of korter) zitten, mag je deze meetellen.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Uitzonderingen op de ketenregeling

Hoewel het de ketenregeling tot 2015 mogelijk was om daar ten nadele van de werknemer van af te wijken, is die mogelijkheid tegenwoordig drastisch ingeperkt. In onderstaande gevallen kan er een uitzondering op de ketenbepaling van toepassing zijn.

Contract beroepsbegeleidende leerweg

Arbeidscontracten die ten behoeve van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn afgesloten, tellen niet mee voor de ketenregeling. Het maakt niet uit wanneer de ingangs- of einddatum is.

Werknemer jonger dan 18 jaar

Voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken, is de ketenbepaling niet van toepassing. Vanaf het moment dat de medewerker 18 jaar wordt geldt het dan lopende arbeidscontract als eerste contract in de keten.

Tijdelijke contracten in cao

In cao's voor tijdelijke contracten kunnen afwijkende regels zijn opgenomen, waardoor de ketenregeling niet geldt. Hierdoor zou je bijvoorbeeld maximaal 6 tijdelijke contracten mogen krijgen en de periode waarbinnen dat gebeurt maximaal 4 jaar mogen zijn.

Afwijkingen in cao

In een beperkt aantal gevallen mag er in een cao afgeweken worden van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst;
  • Net als bij tijdelijke contracten kan het aantal contracten verhoogd worden naar 6 en de periode verlengd worden naar 4 jaar.
 • Aard bedrijfsvoering;
  • De aard van de bedrijfsvoering kan vragen om extra tijdelijke contracten (maximaal 6) of het verlengen van de periode waarbinnen dat gebeurt (maximaal 4 jaar).
 • Ketenbepaling niet van toepassing;
  • In sommige sectoren wordt enkel met tijdelijke contracten gewerkt. Een voorbeeld hiervan is profvoetbal. Als de bedrijfstak en functies bij ministriële regeling zijn aangewezen, mag er van de ketenbepaling afgeweken worden.
 • Bestuursfuncties;
  • Bij een bestuursfunctie kan er middels een schriftelijke overeenkomst afgeweken worden van de termijn van 3 jaar.
 • Opleiding;
  • Bij een arbeidsovereenkomst die gesloten is in verband met scholing, kan in de cao zijn opgenomen dat de ketenregeling volledig, deels of helemaal niet van toepassing is.
 • Seizoensarbeid.
  • Bij seizoenswerk waarbij natuurlijke of klimatologische omstandigheden ervoor zorgen dat er maximaal 9 maanden gewerkt kan worden, kan de periode tussen tijdelijke contracten verkort worden naar 3 maanden.

Gratis advies over de ketenregeling

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.