Officiële waarschuwing

Heb je een officiële waarschuwing gekregen? Dat is vaak even schrikken. Blijkbaar neemt je werkgever je bepaald gedrag kwalijk. Meestal is het verstandig om daartegen te protesteren. Maak bezwaar met onze voorbeeldbrief en lees welke stappen je kunt zetten als je vermoed dat je misschien ontslagen kan worden.

Wat is een officiële waarschuwing?

Met een officiële waarschuwing laat je werkgever je weten dat deze jou bepaalde gedragingen of omstandigheden aanrekent of verwijt. Een officiële waarschuwing wordt schriftelijk verstrekt en meestal opgenomen in je personeelsdossier. Je werkgever kan de officiële waarschuwing aangrijpen om verdere disciplinaire maatregelen te treffen.

Officiële waarschuwing
✉️  Reageer of protesteer met onze brief
 1. Ontvang onze voorbeeldbrief en maak zelf bezwaar.
 2. Voorkom ontslag met behulp van onze tips.
 3. Leer hoe je zelf ontslag neemt met vergoeding.
     

Wanneer is een officiële waarschuwing rechtsgeldig?

Als je gedrag in de ogen van je werkgever dusdanig onacceptabel is dat de ernst ervan moet worden benadrukt, kan deze je een officiële waarschuwing geven. Denk bijvoorbeeld aan veelvuldig te laat komen of iets stelen. Er is geen wettelijke bepaling die oplegt wanneer je zo'n waarschuwing kunt krijgen of wanneer deze geldig is. Het ligt vooral aan de opvattingen van je werkgever en hetgeen er met je is afgesproken of in een arbeidsreglement is vastgelegd. Een officiële waarschuwing wordt schriftelijk verstuurd (per e-mail of brief) en opgeslagen in je personeelsdossier. De officiële waarschuwing kan het begin zijn van een reeks gebeurtenissen die kunnen leiden tot een schorsing of je ontslag.

Voorbeelden geldige officiële waarschuwing

Aan de hand van jurisprudentie kunnen we stellen dat je werkgever je in de volgende situaties terecht een officiële waarschuwing kan geven:

 • Je komt herhaaldelijk te laat;
 • Je hebt je onterecht ziek gemeld;
 • Je hebt ongeoorloofd verlof opgenomen;
 • Je gebruikt bedrijfseigendommen privé;
 • Je gedraagt je ontoelaatbaar richting collega's of klanten;
 • Je overschrijdt opzettelijk bevoegdheden;
 • Je komt verplichtingen uit je arbeidsovereenkomst niet na.

Wat is een onofficiële waarschuwing?

Als er een officiële waarschuwing is, dan bestaat er vast ook een onofficiële waarschuwing. Dat klopt inderdaad. Een gewone of onofficiële waarschuwing wordt meestal mondeling gegeven en daarom niet opgenomen in een personeelsdossier. Hierdoor heeft de onofficiële waarschuwing juridisch gezien weinig waarde. Het is namelijk lastig om naderhand te wijzen op waarschuwingen die niet aantoonbaar gegeven of door de werknemer in kwesie 'voor gezien' aangemerkt zijn.

Wanneer komt een officiële waarschuwing te vervallen?

Je vraagt je wellicht af hoe lang een officiële waarschuwing geldig blijft en of deze na verloop van tijd uit je personeelsdossier wordt verwijderd. Er bestaan helaas geen vaste regels over de geldigheid of het laten vervallen van een schriftelijke waarschuwing. Indien je van mening bent dat je officiële waarschuwing terecht gegeven is, dan raden we je aan om op te laten nemen tot wanneer deze van kracht is. Daarbuiten is het nuttig om te vragen wat de consequenties zijn bij een nieuw incident binnen de vastgelegde periode. Ook zou je kunnen bedingen dat de officiële waarschuwing uit je personeelsdossier gehaald wordt als zich binnen de waarschuwingsperiode geen herhaling meer heeft voorgedaan.

Gratis juridisch advies

Als je een officiële waarschuwing hebt gekregen zit je waarschijnlijk met wat vragen. Bel ons even op, dan leggen we gratis uit wat je het beste kunt doen.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Officiële waarschuwing voorbeeld

Hoe ziet een officiële waarschuwing er precies uit? Hieronder staat een voorbeeld van een (eerste) officiële waarschuwing van een werkgever aan een werknemer die vaak te laat op het werk komt.

Utrecht, 24/05/2024

Betreft: Eerste officiële waarschuwing

Geachte mevrouw Smit,

Wij hebben geconstateerd dat u op 24/05/2024 wederom te laat op uw werkplek bent verschenen. In eerdere (functionerings)gesprekken hebben wij reeds aangegeven dat uw veelvuldig te laat komen voor ons onacceptabel is. In hoofdstuk 5 van het geldende arbeidsreglement kunt u lezen welke regels voor u van toepassing zijn. Wij hebben u meerdere malen dringend verzocht uw gedrag aan te passen. Helaas heeft u tot op heden aan dit verzoek geen gehoor gegeven. Derhalve zijn wij genoodzaakt om stappen te ondernemen en u deze officiële waarschuwing te sturen.

Wij verzoeken u nogmaals dringend om voortaan op tijd op uw werk aanwezig te zijn. Wij zullen de gemiste tijd door het te laat verschijnen inhouden op uw vakantiedagen. Wanneer blijkt dat deze maatregel onvoldoende effect heeft zijn wij genoodzaakt tot zwaardere sancties zoals een schorsing of het inzetten van verbetertraject. We gaan er echter van uit dat het niet zover hoeft te komen.

Hoogachtend,

Werkgever BV
Jaap de Baas
Directeur

Officiële waarschuwing onterecht?

Als je officiële waarschuwing onterecht is, raden we je aan om bezwaar te maken. Laat je e-mailadres achter, dan sturen we je een brief waarmee je zelf kunt protesteren. Daarnaast ontvang je onze tips waarmee je ontslag kunt voorkomen óf leert hoe je moet reageren als het toch tot ontslag komt.

✉️  Reageer of protesteer met onze brief
 1. Ontvang onze voorbeeldbrief en maak zelf bezwaar.
 2. Voorkom ontslag met behulp van onze tips.
 3. Leer hoe je zelf ontslag neemt met vergoeding.
     
1. Reageer op de waarschuwing

Het is verstandig om altijd (schriftelijk) te reageren op de officiële waarschuwing. Als je het ermee eens bent, dan kun je dat aangeven. Bijvoorbeeld door te schrijven dat je het gedrag herkent en bereid bent om daar verbetering in aan te brengen. Het is goed om jouw visie of kant van het verhaal ook in je personeelsdossier op te nemen. Als je vindt dat de officiële waarschuwing onterecht is, laat je e-mailadres dan achter om onze protestbrief te ontvangen.

2. Maak bezwaar met een protestbrief

Als je het niet eens bent met de officiële waarschuwing, stel dan een protestbrief op. Geef aan tegen welke punten je bezwaar maakt. Kom met argumenten tegen het standpunt of bewijs voor je protest. Stuur de protestbrief aangetekend aan je werkgever. Je kunt na het opgeven van je e-mailadres onze voorbeeldbrief downloaden en aanpassen.

3. Argumenten in protestbrief

Je kunt in je protestbrief alle argumenten opnemen die je geschikt acht. Een aan aantal voorbeelden:

 • De feiten kloppen niet of zijn verdraaid;
 • Er is niet om jouw visie gevraagd (geen wederhoor toegepast);
 • Een officiële waarschuwing is een te zware straf;
 • Collega's die hetzelfde gedrag vertonen zijn niet bestraft;
 • Je werkgever heeft ditzelfde gedrag altijd gedoogd;
 • Je had een goede reden voor het gedrag.
4. Vraag je werkgever om reactie

Vraag je werkgever om de officiële waarschuwing in te trekken, je protestbrief toe te voegen aan je personeelsdossier en schriftelijk te reageren. Indien je werkgever een ontslagdossier aanlegt, sta je sterker als je jezelf verweerd hebt. Niet reageren kan gezien worden als verkapte instemming en zorgt voor een eenzijdig negatief personeelsdossier.

5. Voorkom ontslag op staande voet

Indien je gedrag niet veranderd, kan dat leiden tot meerdere officiële waarschuwingen. Die kunnen op haar beurt aanleiding zijn voor een schorsing en zelfs ontslag op staande voet. Er is geen vastgelegd aantal waarschuwingen dat automatisch tot ontslag leidt. Neem bij meerdere waarschuwingen wel contact met ons op voor gratis advies.

Vragen over de officiële waarschuwing

Wanneer is een officiële waarschuwing rechtsgeldig?

Bovenaan deze pagina tref je voorbeelden van gedragingen of verwijten die een geldige officiële waarschuwing kunnen opleveren (feiten verdraaien, geen wederhoor toepassen, een goede reden hebben, etc.). Daarbij zal de officiële waarschuwingsbrief van je werkgever zorgvuldig moeten zijn opgesteld. Indien deze brief in een ontslagprocedure gebruikt wordt, zullen de volgende elementen er in verwerkt moeten zijn:

 • De overtreding of het verwijt;
 • Eerdere waarschuwingen of klachten;
 • Jouw reactie (wederhoor);
 • Verwijzing naar geldende regels;
 • Sanctie bij herhaling.

Indien een ontvangstbevestiging, leesbevestiging of akkoordverklaring van de officiële waarschuwingsbrief of waarschuwing ontbreken, beperkt dat de juridische geldigheid.

Wat zijn de gevolgen van een officiële waarschuwing?

Een officiële waarschuwing kan een opmaat zijn voor verdere maatregelen, zoals een schorsing. Eén officiële waarschuwing biedt onvoldoende grond voor ontslag. Meerdere officiële waarschuwingen of daaropvolgende disciplinaire maatregelen, kunnen wel voldoende aanleiding geven. Je werkgever zal over een goed onderbouwd ontslagdossier moeten beschikken om ontslag via het UWV of de kantonrechter mogelijk te maken.

Mag ik na 3 officiële waarschuwingen ontslagen worden?

Er is geen wettelijk aantal voorgeschreven waarschuwingen alvorens je werkgever tot ontslag mag overgaan. Werkgevers hebben vaak in hun hoofd dat dit na 3 officiële waarschuwingen automatisch mag, maar dat is niet zo. Het zou echter wel kúnnen, mits de overtredingen zwaar genoeg en de waarschuwingsbrieven duidelijk genoeg zijn. Het maakt ook uit hoeveel tijd er tussen de overtredingen is verstreken en of ze van elkaar verschilden. Indien je werkgever duidelijk heeft gemaakt een 'laatste officiële waarschuwing' te sturen, met daarin de aankondiging er voor dezelfde gedraging ontslag op staande voet volgt, is er een stuk meer duidelijkheid gecreëerd.

Kan ik na een officiële waarschuwing geschorst of ontslagen worden?

Er kunnen na een officiële waarschuwing aanvullende disciplinaire maatregelen volgen, zoals een schorsing of een ontslag (op staande voet). Een schorsing is vaak een sanctie die opgelegd wordt als een tweede waarschuwing nodig blijkt te zijn. Je werkgever moet je in dat geval door blijven betalen. Eén officiële waarschuwing is zelden voldoende om je te mogen ontslaan. Het kan wel een aanleiding zijn voor het opbouwen van je ontslagdossier. Hoe dikker dit dossier, om langer de stok om mee te slaan. Ontslag op staande voet is echt een paardenmiddel en wordt dan ook niet snel ingezet. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 biedt de introductie van cumulatiegrond wel meer mogelijkheden tot ontslag.

Hoe lang is een officiële waarschuwing geldig?

Er is geen wettelijk vastgelegde termijn voor hoe lang een officiële waarschuwing geldig is. In het algemeen geldt dat naar mate de tijd verstrijkt, er minder waarde gehecht mag worden aan de geldigheid van een schriftelijke waarschuwing. Om te bepalen of een waarschuwing juridisch gezien nog steeds geldig is, kun je de volgende punten in acht nemen:

 • Hoe erg was de gedraging of het verwijt van de werknemer?
 • Hoe lang is het geleden dat de officiële waarschuwingsbrief is verstuurd?
 • Hoeveel officiële waarschuwingen heeft de werknemer al gehad?

Je werkgever staat sterk als deze heeft opgenomen hoe lang deze de officiële waarschuwing geldig acht én wat de consequenties zijn indien er zich een nieuw incident voordoet binnen dit tijdsbestek. Als deze tijd verlopen is, heeft de waarschuwing geen toegevoegde waarde meer.

Juridische hulp bij ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.