De hoofdregels van het ontslagrecht

Je bent net ontslagen of het hangt in de lucht. Dat is de start van een onzekere en ingrijpende periode met veel vragen. Je hebt misschien ook al een voorstel voor ontslag ontvangen van je werkgever, dat er misschien best redelijk uitziet. Omdat je snel van deze situatie af wilt, lijkt het aantrekkelijk hier direct op in te gaan, maar dat is het niet. We zien heel vaak dat werkgevers het eerste voorstel in de eerste plaats voordeliger voor zichzelf opstellen, dan voor jou. Het is altijd verstandig om het voorstel of je vragen voor te leggen aan een advocaat ontslagrecht of een arbeidsrechtjurist.

Het ontslagrecht regelt de regels en procedures die gelden bij het beëindigen van een dienstverband tussen werkgever en werknemer. Het ontslagrecht is van toepassing op alle soorten arbeidsovereenkomsten, of deze nu tijdelijk of vast zijn. Het ontslagrecht biedt bescherming aan werknemers tegen onredelijk ontslag en stelt tegelijkertijd de werkgever in staat om de arbeidsovereenkomst op een wettelijke en eerlijke manier te beëindigen.

Hoe werkt het ontslagrecht?

In Nederland is het ontslagrecht vastgelegd in de Wet op de ontslagprocedure (WOR). Deze wet regelt de procedures en vereisten die gelden bij het geven van ontslag, evenals de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Er zijn feitelijk drie manieren waarop een ontslag afgewikkeld kan worden.

Welke procedures zijn er bij ontslag?

Afhankelijk van de aard van het ontslag, moeten bepaalde procedures worden gevolgd.

Welke rechten heeft een werknemer bij ontslag?

Bij ontslag hebben werknemers volgens het Nederlandse ontslagrecht onder andere recht op:

  1. Recht op informatie: de werkgever is verplicht de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van de redenen voor het ontslag en de aard van het ontslag (ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden).
  2. Recht op bezwaar: werknemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het ontslag en de ontslagaanvraag tegen te spreken.
  3. Recht op vergoeding: bij onredelijk ontslag kan de werknemer een vergoeding vragen. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het ontslag.
  4. Recht op begeleiding: werknemers hebben recht op begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, waaronder sollicitatietraining en arbeidsbemiddeling.
  5. Recht op continuïteit van arbeidsvoorwaarden: werknemers hebben recht op continuïteit van hun arbeidsvoorwaarden gedurende de opzegtermijn en eventueel de beëindigingsvergoeding.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke rechten en verplichtingen afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden en de specifieke bepalingen in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst. Het is daarom aanbevolen om in geval van ontslag een arbeidsrechtjurist te raadplegen.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.