Op non-actief stelling of schorsing

"Waar gehakt wordt vallen spaanders." Die uitdrukking is binnen ondernemingen zeker van toepassing. Onuitgesproken irritaties kunnen oplopen tot ruzies en op een gegeven moment zelfs uitmonden in een onoplosbaar arbeidsconflict. Dat kan aanleiding zijn tot een misdraging op je werk. Als je het volgens je werkgever te bont hebt gemaakt, kun je te maken krijgen met een schorsing of non-actief stelling.

De dag waarop je werkgever je op non-actief stelt of besluit te schorsen blijft je waarschijnlijk voor altijd bij. Die handeling houdt namelijk in dat je werkgever je (tijdelijk) verbiedt om te werken. Veel werknemers voelen zich hierna gekwetst en in hun eer aangetast. Hier lees je wanneer je op non-actief mag worden gesteld en welke gevolgen dat heeft voor onder andere je salaris. Verder leggen we uit wanneer dit kan leiden tot ontslag en wat je eraan kunt doen als dat het geval is.

Mag ik op non-actief gesteld worden?

Dat ligt erg aan de situatie. Het is een paardenmiddel en kan dan ook niet zomaar ingezet worden. Door kantonrechter wordt aangenomen dat een werknemer het recht heeft om tewerk gesteld te worden. Een werkgever zal dan ook terughoudend met deze maatregel om moeten gaan en daar alleen gebruik van dienen te maken als er geen andere oplossing mogelijk is.

Vaak ligt er aan een schorsing of op non-actief stelling een arbeidsconflict ten grondslag of een onderzoek daartoe. Meestal is de werkgever van mening dat de werknemer zich dusdanig onacceptabel heeft gedragen, deze deze (tijdelijk) niet meer welkom is om te werken. Of de maatregel is toegestaan, hangt onder meer af van het feit of zowel werkgever als werknemer zich hebben gedragen zoals zij dat betamen te doen (artikel 7:611 BW). Er zal moeten worden gekeken naar alle omstandigheden, zoals de duur van het dienstverband, het functioneren in het verleden, de gevoerde functioneringsgesprekken en de aanwezigheid van een dringende reden.

Gegronde redenen non-activiteit

Je werkgever zou de volgende dringende redenen kunnen gebruiken om je niet tewerk te stellen:

 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding;
 • Je hebt je misdragen (je wordt dan geschorst);
 • Er wordt onderzoek verricht naar een mogelijk gegronde reden voor een strafmaatregel of je ontslag, veroorzaakt door je eigen misdraging;
 • Je hebt een conflict met een andere werknemer;
 • Bepaalde werkzaamheden worden gestopt, in verband met een veranderende organisatie, afnemende marktomstandigheden, onvoldoende functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Verschil tussen schorsing en non-actief

Het gevolg van een schorsing en op non-actief stelling is vrijwel hetzelfde. Je mag geen arbeid meer verrichten en bent niet langer welkom op de werkvloer. Hoewel de begrippen veel door elkaar heen worden gebruikt, is er wel degelijk een verschil.

Een schorsing is een disciplinaire maatregel (een straf). Deze kan worden toegepast indien je je hebt misdragen. Een non-actiefstelling is een ordemaatregel. Die kan worden toegepast als je boventallig verklaard bent bij een reorganisatie.

Schorsing

 • Disciplinaire maatregel (straf);
 • Bij verwijtbaar handelen;
 • In principe recht op loon.

Non-actiefstelling

 • Ordemaatregel (handhaving);
 • Bij o.a. reorganisatie;
 • In principe recht op loon.

Gratis juridisch advies

Een schorsing en non-actiefstelling zijn zware middelen. Vaak zijn ze een voorbode voor ontslag. Inmenging van onze arbeidsjuristen kunnen ontslag voorkomen of zorgen dat je afscheid neemt onder gunstige voorwaarden. Ons advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. We kunnen in dat tijdsvenster ook chatten via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste een e-mail sturen.

Chat via WhatsApp
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Loon bij schorsing of non-actiefstelling

In beginsel heb je als werknemer geen recht op salaris als je niet werkt (artikel 7:621 BW). Je werkgever zal mogelijk aanvoeren dat het schorsen of op non-actief stellen aan jou ligt en dat de hoofdregel 'geen arbeid, geen loon' geldt.

Maar als je je werk niet kunt doen ten gevolge van een reden die aan de zijde van je werkgever ligt, behoud je wel degelijk recht op uitbetaling van je salaris. Volgens de Hoge Raad is een schorsing of op non-actiefstelling een oorzaak die voor rekening van je werkgever dient te komen. Omdat je werkgever zich niet eenzijdig mag onttrekken aan diens deel van jullie arbeidsovereenkomst, behoud je in beide gevallen recht op loon. Zelfs als je werkgever een gegronde reden had tot de schorsing of non-actiefstelling of de maatregel aan jezelf te wijten is.

Let op: De enige uitzondering die gemaakt kan worden, is als je in je arbeidsovereenkomst expliciet overeengekomen bent dat je geen recht hebt op salaris als je geschorst bent of op non-actief bent gesteld. Als het enkel in je bedrijfsreglement of in de CAO staat, is dat onvoldoende en zal je loon moeten worden doorbetaald. Hetzelfde geldt voor het blijven gebruik van je eventuele leaseauto.

Van schorsing naar ontslag

Na afloop van je schorsing of non-actiefstelling bestaat soms de mogelijkheid om terug te keren bij je werkgever. Als jij of je werkgever dat niet ziet zitten, wordt er vaak één van de volgende ontslagprocedures gestart. De beste procedure hangt af van je ontslagreden en of jullie er samen uit kunnen komen.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Ontslag op staande voet

Als je werkgever na een kortstondig onderzoek voldoende bewijs gevonden denkt te hebben voor ontslag op staande voet, volgt die aanzegging waarschijnlijk vlot op de schorsing. In sommige gevallen zijn de geconstateerde misdragingen zo ernstig, dat je redelijkerwijs niet meer kunt terugkeren. Dat betekent echter niet dat je je daar simpelweg bij neer hoeft te leggen!

Wat kun je het beste doen?

Als je geschorst of op non-actief gesteld wordt, is het belangrijk dat je deze instructies volgt. Mocht je dat niet gedaan hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op voor een gratis advies over jouw situatie.

1. Stuur een protestbrief

Allereerst is het belangrijk dat je je werkgever schriftelijk kenbaar maakt dat je niet akkoord gaat. Je doet er verstandig aan om in dit schrijven tevens aan te geven dat je beschikbaar blijft voor het uitvoeren van je werkzaamheden en verwacht dat je salaris en emolumenten doorbetaald worden.

Om je te helpen, hebben we een voorbeeldbrief opgesteld (Word / .docx), waarmee je protest kunt aantekenen tegen je op non-actiefstelling of schorsing. Je dient de brief aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Bel ons als je zekerheid wilt over de inhoud. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post of e-mail. Bewaar een kopie voor jezelf.

Download protestbrief (.docx)

2. Teken geen vaststellingsovereenkomst

Werkgevers hebben de neiging je te overvallen met een ontslagvoorstel. Zo'n voorstel is meestal al uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst. Het komt voor dat je verzocht wordt om je werkplek te verlaten en naar huis te gaan met de mededeling binnen enkele dagen op die vaststellingsovereenkomst te reageren of deze ondertekend te retourneren. Doe geen toezeggingen en onderteken niets, totdat je juridisch advies in hebt gewonnen.

3. Win juridisch advies in

Wanneer je te maken krijgt met een schorsing of op non-actiefstelling, dan is het belangrijk om zekerheid te krijgen over je rechtspositie. Wellicht heeft je werkgever helemaal geen gegronde reden en kan het tij gekeerd worden. We maken ook situaties mee, waarin goed werkgeverschap ver is te zoeken en er naast een transitievergoeding zelfs een billijke vergoeding geëist kon worden. Het komt ook voor dat we ontslag op staande voet weten om te buigen naar ontslag met wederzijds goedvinden, zodat de WW-uitkering veilig werd gesteld en er een positief getuigschrift werd afgegeven. Onze ervaren ontslagjuristen kunnen in enkele minuten beoordelen wat je kansen zijn en adviseren je gratis.

Juridische hulp bij non-actiefstelling

Ben je geschorst of op non-actief gesteld? Dat zou de aanloop van je ontslag kunnen betekenen. Er komt waarschijnlijk veel op je af en je bent genoodzaakt om op korte termijn beslissingen te nemen. Hoe maak je de juiste keuzes?

Met één van deze ontslagpakketten kun je je ontslag zelfstandig aanvechten of je ontslagzaak (deels) uit handen laten nemen door onze arbeidsrechtjuristen. Als je zelf geen zin meer hebt om terug te keren, kunnen we daar vrijwel altijd over onderhandelen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit ontslagpakket