De opzegtermijn bij ontslag

Hoe zit het nou precies met de opzegtermijn bij ontslag? We krijgen er veel vragen over, omdat de duur ervan verschilt. De financiële consequenties kunnen bovendien flink zijn, als je de opzegtermijn negeert of foutief toepast.

🇬🇧 For expats or non-Dutch speakers

This page is available in English as well: Notice period.

Wat is een opzegtermijn eigenlijk?

Iedere arbeidsovereenkomst die ontbonden wordt, kent een opzegtermijn. Een opzegtermijn is de periode vanaf je het moment dat je ontslag neemt (initiatief werknemer) of ontslagen wordt (initiatief werkgever), tot aan je werkelijke ontslagdatum. Ook als er geen opzegtermijn is opgenomen in je arbeidscontract, geldt er -ongeacht de duur daarvan- een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand.

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

In je arbeidsovereenkomst staat meestal met welke opzegtermijn door je werkgever rekening zal worden gehouden. In veel gevallen wordt verwezen naar de termijnen die in de wet zijn vastgelegd. Tegen het einde van de maand mag dan worden opgezegd, waarbij er wordt gerekend in maanden en de termijn is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Over het algemeen geldt: hoe langer je in dienst bent, hoe langer je opzegtermijn is. Maar het is ook mogelijk dat in je arbeidsovereenkomst of de voor jou geldende CAO andere afspraken zijn gemaakt. Als er niets is afgesproken wordt er teruggevallen op de wet (Artikel 7:672 BW) Opzegtermijnen bij de verschillende vormen van ontslag.

  1. Je kunt in overleg met de werkgever afspraken maken om je dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dat geval maak je samen afspraken over de datum waarop je arbeidsovereenkomst zal eindigen. Bedenk wel dat het UWV een eventuele WW-uitkering pas verstrekt na afloop van de wettelijke opzegtermijn;
  2. Je werkgever kan ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als de vergunning wordt verleend, moet een werkgever rekening houden met de opzegtermijn, maar krijgt deze wel een maand korting vanwege de tijd die de UWV-procedure in beslag neemt. Het is wel een voorwaarde dat er minstens één maand opzegtermijn overblijft;
  3. Tenslotte blijft ontslag via de kantonrechter over. Je werkgever verzoekt de rechter om je arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum te ontbinden. De kantonrechter houdt ook rekening met een opzegtermijn.

Afspraken gedurende de opzegtermijn

Gedurende je opzegtermijn blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. Dat betekent dat je je werkzaamheden nog moet voortzetten en de werkgever de plicht heeft je loon te betalen. Vaak is dit een ongemakkelijke situatie, want beide partijen weten al dat zij afscheid van elkaar gaan nemen. Het is daarom mogelijk om de afspraak te maken dat je tijdens de opzegtermijn wordt vrijgesteld van werkzaamheden, zodat je je alvast volledig kunt richten op het vinden van een nieuwe baan.

Aansluitende uitkeringsrechten UWV

In het geval dat je ontslagen wordt en je een WW-uitkering wil aanvragen, houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die je werkgever in principe in acht moet nemen. Wij noemen dat de fictieve opzegtermijn. Je WW-uitkering gaat meestal pas in als je fictieve opzegtermijn is afgelopen. Daarom is het goed om hier duidelijk over te worden geïnformeerd, zodat je niet in de situatie belandt waarin je loonbetaling stopt en je nog geen recht hebt op een uitkering. Wanneer geen rekening gehouden wordt met deze overbruggingsperiode, kun je tijdelijk geen inkomen hebben. Dit kan worden opgelost door goede afspraken te maken over je opzegtermijn en/of ontslagvergoeding.

Gratis advies over de opzegtermijn

Heb je te maken met (dreigend) ontslag en wil je weten welke opzegtermijn voor jou geldt? Vraag een arbeidsrechtjurist om advies. Wij leggen je in duidelijke taal uit hoe het zit en waar je op moet letten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Welke opzegtermijn geldt voor mij?

Of je nou zelf ontslag neemt of ontslagen wordt door je baas: de opzegtermijn hangt in beide gevallen af van de duur van je arbeidscontract (hoe lang je in dienst bent) én of je nog in je proeftijd zit. Verder zijn eventuele afspraken met je werkgever van belang.

Ik word ontslagen

Opzegtermijn bij vast contract

Bij een contract voor onbepaalde tijd, zal je werkgever zich moeten houden aan een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van je dienstverband.

  • Korter dan 5 jaar: 1 maand;
  • Tussen 5 en 10 jaar: 2 maanden;
  • Tussen 10 en 15 jaar: 3 maanden;
  • Langer dan 15 jaar: 4 maanden.

Je werkgever kan een langere opzegtermijn met je afspreken door deze in je arbeidscontract op te nemen. Als dat het geval is, is de opzegtermijn van je werkgever twee keer zo lang.

Een kortere opzegtermijn afspreken mag alleen als dit in je cao staat. Als dat zo is, hoeft die niet in je arbeidscontract te staan. Vanaf je AOW-leeftijd heeft je werkgever een opzegtermijn van 1 maand.

Als je werkgever je contract opzegt nadat er een ontslagprocedure bij het UWV of de cao-commissie is doorlopen, dan mag je werkgever je proceduretijd aftrekken van de opzegtermijn. Er dient wel 1 maand opzegtermijn over te blijven.

Opzegtermijn bij tijdelijk contract

Contracten voor bepaalde tijd eindigen vanzelf op de einddatum. Standaard geldt er geen opzegtermijn en kan er niet eerder opgezegd worden. Dat kan wèl als er in je contract een uitzondering (tussentijds opzegbeding) is opgenomen. Er geldt wel een aanzegtermijn.

Opzegtermijn in proeftijd

In je proeftijd hoeft je werkgever zich niet te houden aan een opzegtermijn. Je kunt dus per direct ontslagen worden.

Opzegtermijn bij ontslag op staande voet

Wegens dringende redenen mag je werkgever je op staande voet ontslaan. In dat geval hoeft je werkgever zich niet te houden aan een opzegtermijn.

Opzegtermijn oudere werknemers

Als je op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar was, dan kan de opzegtermijn voor je werkgever maximaal 26 weken zijn. Meer over de opzegtermijn voor oudere werknemers lees je bij het UWV.

Ik neem ontslag

Opzegtermijn bij vast contract

Contracten voor onbepaalde tijd kennen standaard een opzegtermijn van 1 (kalender)maand. Als je op 1 mei wilt stoppen, dan zul je je contract vóór 1 april schriftelijk moeten opzeggen. De opzegtermijn gaat namelijk in vanaf de 1e van de daaropvolgende maand. Uiteraard zul je die maand nog gewoon moeten werken.

Het komt voor dat er in je arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn is opgenomen. Als je een langere opzegtermijn overeenkomt, dan moet de opzegtermijn van je werkgever twee keer zo lang zijn. In je cao kan bepaald zijn dat de opzegtermijn van jou en je werkgever gelijk is.

Een kortere opzegtermijn afspreken mag alleen als dit in je cao staat. Als dat zo is, hoeft die niet perse in je arbeidscontract te staan.

Opzegtermijn bij tijdelijk contract

Contracten voor bepaalde tijd eindigen vanzelf op de einddatum. Standaard geldt er geen opzegtermijn en daarom kunnen beide partijen in beginsel niet eerder opzeggen. Dat kan wèl als jullie in je contract een uitzondering hebben opgenomen.

Opzegtermijn in proeftijd

In je proeftijd heb je geen opzegtermijn. Je kunt op ieder moment ontslag nemen en je contract opzeggen. Je dienstverband stopt dan direct.

Hulp bij ontslag en de opzegtermijn

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.