De opzegtermijn
Hoe zit het met de opzegtermijn? Dit blijkt voor veel werknemers best een lastig begrip, want we krijgen er veel vragen over. Het is belangrijk dat je de financiële consequenties kent, indien je te maken krijgt met ontslag.

Wat is een opzegtermijn eigenlijk?

Wanneer je te maken krijgt met ontslag, moet je in principe rekening houden met een bepaalde periode, de opzegtermijn, voordat je arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt. Een opzegtermijn geldt voor zowel jou als werknemer, als je ontslag neemt, als voor je werkgever wanneer deze je wil ontslaan.

Wanneer geldt de opzegtermijn?

Met een opzegtermijn heb je in principe alleen te maken bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast contract), want bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) is de lengte van het dienstverband van te voren bepaald en loopt dat van rechtswege af.

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

In je arbeidsovereenkomst staat meestal met welke opzegtermijn door je werkgever rekening zal worden gehouden. In veel gevallen wordt verwezen naar de termijnen die in de wet zijn vastgelegd. Tegen het einde van de maand mag dan worden opgezegd, er wordt gerekend in maanden en de termijn is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Over het algemeen geldt; hoe langer je in dienst bent, hoe langer je opzegtermijn. Maar het is ook mogelijk dat in je arbeidsovereenkomst of de voor jou geldende CAO andere afspraken zijn gemaakt. Als er niets is afgesproken wordt er teruggevallen op de wet (Artikel 7:672 BW) Opzegtermijnen bij de verschillende vormen van ontslag.

Soms loopt je ontslag via de kantonrechter. Je werkgever verzoekt de kantonrechter dan je arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum te ontbinden. De kantonrechter houdt dan geen rekening met een opzegtermijn.

Je kunt ook in overleg met de werkgever afspraken maken om je dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dat geval kun je samen afspraken maken over de datum dat je arbeidsovereenkomst zal eindigen.

Ten slotte kan je werkgever ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als deze vergunning wordt verleend moet een werkgever rekening houden met de opzegtermijn, maar krijgt wel een maand korting vanwege de tijd die een UWV-procedure in beslag neemt. Het is wel een voorwaarde dat er minstens één maand opzegtermijn overblijft.

Aansluitende uitkeringsrechten

In het geval dat je ontslagen wordt en je een WW-uitkering wil aanvragen, houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die je werkgever in principe in acht moet nemen. Wij noemen dat de ‘fictieve opzegtermijn’. Je WW-uitkering gaat meestal pas in als uw fictieve opzegtermijn is afgelopen. Daarom is het goed om hier duidelijk over te worden geïnformeerd, zodat je niet in de situatie belandt dat je loonbetaling stopt en je nog geen recht hebt op een uitkering. Wanneer geen rekening gehouden wordt met deze overbruggingsperiode, kun je tijdelijk geen inkomen hebben. Dit kan worden opgelost door goede afspraken te maken over je opzegtermijn en/of ontslagvergoeding! Daar kan een arbeidsrechtjurist je goed bij helpen.

Welke afspraken gelden gedurende de opzegtermijn?

Gedurende je opzegtermijn blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. Dat betekent dat je je werkzaamheden nog moet voortzetten en de werkgever de plicht heeft je loon te betalen. Vaak is dit een ongemakkelijke situatie, want beide partijen weten al dat zij afscheid van elkaar gaan nemen. Het is daarom mogelijk om de afspraak te maken dat je tijdens de opzegtermijn wordt vrijgesteld van werkzaamheden, zodat je je alvast volledig kunt richten op het vinden van een nieuwe baan. Een jurist kan je hier goed over adviseren.

Tips van ons:

  • Laat je goed informeren over de voor jou geldende opzegtermijn;
  • Schakel een arbeidsrechtsjurist in om te voorkomen dat je tijdelijk zonder inkomen komt te zitten in de overbruggingsperiode;
  • Overleg met je jurist welke afspraken gemaakt kunnen worden tijdens de opzegtermijn.

Heb je nog vragen over de opzegtermijn of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? We horen het graag!

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 19:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.