Opzegverbod ontslag

Zowel jij als je werkgever mogen in beginsel je arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. In sommige gevallen geldt er echter een opzegverbod. Je werkgever mag je dan niet ontslaan, omdat je ontslagbescherming geniet. Bijvoorbeeld als je ziek of zwanger bent. Wanneer geldt het opzegverbod en op wanneer mag je wèl ontslagen worden?

Welke opzegverboden zijn er?

Indien jij niet instemt met het voorgenomen ontslag door je werkgever, dan zal deze één van de wettelijk voorgeschreven ontslagroutes moeten volgen. De reden van je ontslag bepaalt welke ontslagprocedure er gevolgd moet worden. Bij bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid, zal je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV moeten aanvragen. In alle andere gevallen is deze aangewezen op de kantonrechter.

In bijzondere omstandigheden mag je werkgever je arbeidsovereenkomst helemaal niet opzeggen. Er geldt dan een opzegverbod. De bekendste opzegverboden zijn:

 • Algemeen opzegverbod (zonder ontslagvergunning);
 • Opzegverbod tijdens of vlak na zwangerschap;
 • Opzegverbod tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Opzegverbod tijdens lidmaatschap van de OR.

Een opzegverbod is geen ontslagverbod

Besef je dat een opzegverbod niet hetzelfde is als een ontslagverbod. Het klinkt als een verschil in nuance, maar dat is het niet. Hoewel je werkgever in sommige situaties je arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, betekent dat niet dat deze de kantonrechter niet mag verzoeken om je contract te ontbinden. In de praktijk blokkeert een opzegverbod de ontslagprocedure via het UWV weliswaar, maar via de kantonrechter zou je werkgever alsnog kunnen proberen om een ontslag af te dwingen.

Overzicht van opzegverboden

Algemeen opzegverbod

Er geldt een algemeen opzegverbod als je het niet eens bent met je ontslag en je werkgever niet over een ontslagvergunning van het UWV beschikt. Zonder vergunning is een opzegging binnen twee maanden vernietigbaar. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Opzegverbod tijdens zwangerschap

Tijdens je zwangerschap, bevallingsverlof of gedurende 6 weken na terugkeer van je zwangerschapsverlof, mag je niet ontslagen worden. Het maakt daarbij niet uit of je werkgever van je zwangerschap op de hoogte was. Als je (later) kunt aantonen dat je zwanger was ten tijde van de opzegging, kun je deze binnen twee maanden laten vernietigen. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Opzegverbod tijdens ziekte

Gedurende de eerste twee jaren van ziekte of arbeidsongeschiktheid, geldt het opzegverbod bij ziekte. Daarbij zal het UWV ten tijde van de opzegging wel op de hoogte moeten zijn van de ziekte. Je werkgever kan proberen om via de kantonrechter ontslag af te dwingen, maar deze zal daar niet snel in meegaan als blijkt dat er arbeidsongeschiktheid in het spel is.

Opzegverbod tijdens lidmaatschap OR of PVT

Er geldt een opzegverbod als je lid bent (geweest) van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Als je (later) kunt aantonen dat dit het geval was ten tijde van de opzegging, kun je deze binnen twee maanden laten vernietigen. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Geldt er voor jou een opzegverbod?

Je mag niet ontslagen worden...

 1. tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte;
 2. als het UWV de periode van 2 jaar heeft verlengd, omdat je werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor je re-integratie;
 3. als je zwanger bent of net bent geweest;
 4. gedurende de eerste 6 weken nadat je na je bevalling weer aan het werk bent;
 5. omdat je lid bent (geweest) van een vakbond, arbocommissie, ondernemingsraad (OR) of personseelsvertegenwoordiging (PVT);
 6. omdat je zorgverlof, ouderschapsverlof of verlof t.b.v. adoptie opneemt;
 7. als je niet wilt werken op zondag;
 8. als je bedrijf wordt overgenomen;
 9. als je in (buitenlandse) militaire dienst gaat;
 10. als je je werk uitvoert als arbodeskundige;
 11. als je werkuitvoer als functionaris voor de gegevensbescherming.

Je mag wèl ontslagen worden...

 1. als je schriftelijk met je ontslag hebt ingestemd en daar niet op terug komt binnen 14 dagen;
 2. als er ingrijpende veranderingen in je bedrijf zijn. In dat geval behoort ontslag wegens bedrijfseconomische redenen tot de mogelijkheden.
 3. als je nog in je proeftijd zit;
 4. als zich een situatie voordoet die ontslag op staande voet mogelijk maakt;
 5. als je afdeling of bedrijf ophoudt te bestaan, tenzij je zwangerschaps- of bevallingsverlof hebt opgenomen;
 6. als je niet meewerkt aan je re-integratie;
 7. als je langer dan twee jaar ziek bent;
 8. als je ziek wordt nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen;
 9. als je met pensioen gaat (de AOW-leeftijd hebt bereikt).

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Toch ontslag bij opzegverbod?

Wordt je ontslagen terwijl er een opzegverbod van toepassing is? Win dan direct juridisch advies in. Je hebt twee maanden de tijd om de opzegging te laten vernietigen. Onze kosten worden vaak vergoed door je werkgever.

VSO controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit pakket