Opzegverbod van arbeidsovereenkomst

Zowel jij als je werkgever kunnen een arbeidsovereenkomst beëindigen. Jullie zullen wel rekening moeten houden met je contracttype (tijdelijk of vast), de afgesproken opzegtermijn en een eventueel geldend opzegverbod. Als je ziek of zwanger bent, geniet je extra ontslagbescherming en mag je werkgever niet opzeggen. Hoe zit dat precies?

Welke opzegverboden zijn er?

Je werkgever mag je arbeidscontract niet eenzijdig opzeggen als er sprake is van een opzegverbod. Dat betekent concreet dat je extra ontslagbescherming geniet gedurende de tijd dat het opzegverbod van toepassing is. Er wordt wettelijk gezien onderscheid gemaakt tussen tijdens-opzegverboden en wegens-opzegverboden. Hieronder lichten we toe wat beide opzegverboden inhouden, zodat je kunt checken of er bij jou een opzegverbod geldt.

'Tijdens' opzegverboden

Tijdens-opzegverboden gelden gedurende een bepaalde periode. Je werkgever mag je arbeidsovereenkomst gedurende die tijd niet opzeggen, zelfs niet als hij al over een ontslagvergunning van het UWV beschikt of er een (andere) geldige reden voor is.

Je bent ziek;
Je bent zwanger;
Je hebt zwangerschapverlof (gehad);
Je bent in militaire dienst;
Je bent lid van een medezeggenschapsorgaan;
Je werkt als functionaris gegevensbescherming.

'Wegens' opzegverboden

Wegens-opzegverboden gelden vanwege een bepaalde omstandigheid. Je werkgever mag je arbeidscontract in zo'n geval alleen opzeggen als er een (andere) geldige ontslagreden kan worden aangetoond. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Je bent lid van een vakbond;
Je was bij een vergadering van de Eerst Kamer;
Je hebt zorg- of ouderschapsverlof opgenomen;
Je werkgever fuseert of verkoopt het bedrijf;
Je weigert op zondag te werken;
Je gaat trouwen.
⚠️ Een opzegverbod is geen ontslagverbod

Besef je dat een opzegverbod niet hetzelfde is als een ontslagverbod. Het klinkt als een verschil in nuance, maar dat is het niet. Hoewel je werkgever bij een opzegverbod je arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen via het UWV, kan hij nog steeds proberen om je contract via de kantonrechter te laten ontbinden. Verder is het goed om je te beseffen dat je onderhandelingspositie voor ontslag met wederzijds goedvinden gedurende een opzegverbod zeer sterk is.

Overzicht van opzegverboden

Algemeen opzegverbod

Er geldt een algemeen opzegverbod als je het niet eens bent met je ontslag en je werkgever niet over een ontslagvergunning van het UWV beschikt. Zonder vergunning is een opzegging binnen twee maanden vernietigbaar. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Opzegverbod tijdens zwangerschap

Tijdens je zwangerschap, bevallingsverlof of gedurende 6 weken na terugkeer van je zwangerschapsverlof, mag je niet ontslagen worden. Het maakt daarbij niet uit of je werkgever van je zwangerschap op de hoogte was. Als je (later) kunt aantonen dat je zwanger was ten tijde van de opzegging, kun je deze binnen twee maanden laten vernietigen. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Opzegverbod tijdens ziekte

Gedurende de eerste twee jaren van ziekte of arbeidsongeschiktheid, geldt het opzegverbod bij ziekte. Daarbij zal het UWV ten tijde van de opzegging wel op de hoogte moeten zijn van de ziekte. Je werkgever kan proberen om via de kantonrechter ontslag af te dwingen, maar deze zal daar niet snel in meegaan als blijkt dat er arbeidsongeschiktheid in het spel is.

Opzegverbod tijdens lidmaatschap OR of PVT

Er geldt een opzegverbod als je lid bent (geweest) van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Als je (later) kunt aantonen dat dit het geval was ten tijde van de opzegging, kun je deze binnen twee maanden laten vernietigen. Je arbeidscontract loopt dan gewoon door.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Geldt er voor jou een opzegverbod?

Heeft je werkgever je arbeidsovereenkomst opgezegd of je een vaststellings­overeenkomst aangeboden? Check dan altijd of er een opzegverbod geldt voor jouw situatie. Als dat zo is, kunnen we bezwaar maken tegen je ontslag of je sterke rechtspositie benutten om te onderhandelen over vrijstelling van werk en een hogere ontslagvergoeding.

Er geldt een opzegverbod wegens...

lidmaatschap van een vakbond of arbocommissie;
lidmaatschap van een ondernemingsraad (OR);
lidmaatschap van een personeelsvereniging (PVT);
het bijwonen van een vergadering van de Eerste Kamer;
het bijwonen van een vergadering van vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld;
het opnemen van het recht op kort- of langdurend zorgverlof;
het opnemen van het recht op ouderschapsverlof;
het opnemen van het recht op adoptieverlof;
het opnemen van het recht op verlof voor opname van een pleegkind;
overgang van het bedrijf van je werkgever;
weigering om op zondag te werken.

Er geldt een opzegverbod tijdens...

de eerste twee jaar van je ziekte;
je zwangerschap en bevalling;
je zwangerschaps- of bevallingsverlof en 6 weken na je terugkeer;
de eerste 6 weken van je ziekte die is veroorzaakt door je zwangerschap;
je (buitenlandse) militaire of vervangende dienst;
je kandidaatschap of lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan;
de twee jaar nadat je lid was van een medezeggenschapsorgaan;
je lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad;
je werk als arbodeskundige;
je werk als functionaris voor de gegevensbescherming;
een loondoorbetalingsverplichting van het UWV aan je werkgever.

Je mag wel ontslagen worden...

als je nog in je proeftijd zit;
als je schriftelijk met je ontslag hebt ingestemd en daar niet binnen 14 dagen op terugkomt;
als ingrijpende veranderingen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verantwoorden;
als er een dringende reden is die ontslag op staande voet mogelijk maakt;
als je afdeling of bedrijf ophoudt te bestaan, tenzij je zwangerschaps- of bevallingsverlof hebt opgenomen;
als je niet meewerkt aan je re-integratie zonder goede reden;
als je langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent;
als je ziek wordt nadat je werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend;
als je de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Toch ontslag bij opzegverbod?

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.