Slapend dienstverband

Als je langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, mag je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Na je ontslag kun je een WW-uitkering of WIA aanvragen. Bovendien is je werkgever verplicht om je een transitievergoeding te betalen. Tenzij je een slapend dienstverband hebt. Mag dat? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband een reguliere arbeidsovereenkomst, met als verschil dat je geen salaris uitbetaald krijgt. Na de herziening van de wet werk en zekerheid in 2015 is het aantal slapende dienstverbanden toegenomen. Het is een regelrecht gevolg van het feit dat werkgevers sinds de herziening verplicht zijn om bij ontslag een transitievergoeding (ontslagvergoeding) te betalen. Dat leggen we even uit.

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is je werkgever verplicht om je minstens 70% van je loon door te betalen. Pas als die situatie twee jaar (ononderbroken) voortgeduurd heeft, kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en overgaan tot ontslag (tenzij deze niet aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan). Als je dienstverband na die twee jaar in stand gehouden wordt, spreek je over een slapend dienstverband. Je blijft in dienst, maar werkt er niet meer en ontvangt ook geen loon meer.

Uitbetalen transitievergoeding voorkomen

De loondoorbetalingsverplichting is voor jou natuurlijk erg prettig, maar voor sommige werkgevers een kostbare aangelegenheid. Daar komt bij dat werkgevers verplicht zijn om bij ontslag na een tweejarig dienstverband een transitievergoeding te betalen. De tijd die je ziek of arbeidsongeschikt bent geweest telt daarbij ook mee. Het voelt voor veel werkgevers dan ook onterecht als ze, nadat je twee jaar niet gewerkt hebt en wel salaris hebt ontvangen, nogmaals geconfronteerd worden met een wettelijk ontslagvergoeding als je ontslag op papier geëffectueerd wordt. Te meer aangezien de transitievergoeding bedoeld is om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken, terwijl veel werknemers na deze periode regelrecht de ziektewet in gaan en daarnaast ook nog WIA uitgekeerd krijgen. Vindingrijk als werkgevend Nederland is, wordt er dan soms gekozen voor een slapend dienstverband en zo in ieder geval de transitievergoeding in de zak te houden.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Mag een slapend dienstverband?

Het voelt nogal krom om een slapend dienstverband aan te houden. Enerzijds omdat daarmee de transitievergoeding niet uitbetaald hoeft te worden en anderzijds omdat er een administratie (en verbintenis) blijft bestaan terwijl beide partijen niets meer met elkaar te maken (willen) hebben. Toch is een slapend dienstverband juridisch gezien toegestaan en wordt het door rechters gedoogd.

Risico's van een slapend dienstverband

Als je werkgever een slapend dienstverband aanhoudt, loopt deze twee risico's:

  1. De re-integratieverplicht blijf bestaan. Dit betekent dat als je beter wordt, je werkgever verplicht is om mee te werken om je weer aan het werk te krijgen en ook om je weer salaris te betalen. Je bent immers nog steeds in dienst én in staat om te werken. Als je langer dan vier weken volledig werkt en daarna weer ziek wordt, geldt er voor je werkgever weer de loondoorbetalingsplicht voor een periode van twee jaar;
  2. Je dienstjaren blijven oplopen. Indien je werkgever op een later moment besluit om je te ontslaan, is deze als nog een transitievergoeding verschuldigd. Aangezien de hoogte daarvan afhankelijk is van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest, zal dit nadeliger uitpakken voor de werkgever.

Slapend dienstverband beëindigen

Indien je af wilt van het slapende dienstverband, zou je zelf ontslag kunnen nemen. Je komt dan niet meer in aanmerking voor een transitievergoeding en hebt (indien van toepassing) ook geen recht meer op een WW-uitkering. Een beter alternatief is waarschijnlijk onderhandelen over ontslag met wederzijds goedvinden. Middels een vaststellings­overeenkomst kun je de belangen van beide partijen behartigen en op een passende manier afscheid nemen. Wij kunnen je daar gratis over adviseren of bij helpen.

Regeling compensatie transitievergoeding

De wetgever is van mening dat slapende dienstverbanden een onwenselijk verschijnsel zijn en heeft begrip voor standpunten aan beide zijdes. Een transitievergoeding die na twee jaar loondoorbetaling uitgekeerd moet worden, kan een flinke aderlating zijn voor een onderneming. Aan de andere kant heb je als werknemer nou eenmaal recht op een ontslagvergoeding. Daarom gaat de wet compensatie transitievergoeding op 1 april 2020 in. In de Regeling compensatie transitievergoeding is bepaald dat werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding hebben moeten uitkeren, daarvoor volledig worden gecompenseerd. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit het einde van de wildgroei van slapende dienstverbanden.

Gratis advies bij een slapend dienstverband

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.