Regels omtrent vakantiedagen
Zo rond de vakantieperiode leven er veel vragen rondom het opnemen van vakantie. In hoeverre mag je werkgever het opnemen van je vakantiedagen bepalen?

Veelgestelde vragen over vakantiedagen

1. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Dat zijn dagen waarop het loon wordt doorbetaald, maar je niet hoeft te werken. Je hebt wettelijk recht op ten minste vier keer het aantal arbeidsuren dat je werkt per week. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke vakantiedagen’. Bijvoorbeeld: als je een arbeidscontract van 40 uur hebt, dan heb je recht op op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Veel werkgevers geven echter meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Over die ‘extra’ vakantiedagen maak je afspraken met je werkgever in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Deze vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

2. Het opnemen van vakantie

De werkgever is verplicht een werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen. Als er niet iets anders is afgesproken in de arbeidsovereenkomst en/of cao, dan kun je je vakantie opnemen wanneer je dat wilt. Er is een uitzondering: als de werkgever echt gewichtige redenen heeft om niet akkoord te gaan met het opnemen van je vakantie. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld: de capaciteit van het bedrijf laat het niet toe als je op dat tijdstip op vakantie gaat. Er blijven te weinig mensen over om het werk te doen. Je vakantieverzoek moet je schriftelijk indienen. Daarna heeft je werkgever twee weken de tijd om daar bezwaar tegen te maken. Hoor je niks binnen twee weken? Dan is je vakantie-aanvraag akkoord.

3. Kan mijn werkgever de vastgestelde vakantieperiode nog wijzigen?

Ja, maar alleen als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Er bestaat in dat geval wel de verplichting om de financiële schade die de werknemer hierdoor lijdt, te vergoeden. De werkgever kan bijvoorbeeld terugkomen op een reeds toegezegde vakantie, wegens onverwachte drukte in het bedrijf of ziekte van een collega. De financiële schade die dan vergoed zou kunnen worden zijn annuleringskosten voor een vlucht of een geboekt appartement.

4. Ik ben ziek. Hoe zit het dan met mijn vakantiedagen?

Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Dat is minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Vakantiedagen zijn pas officiële vakantiedagen voor een zieke werknemer, als de werknemer (jij) daarmee akkoord gaat of als daar al specifieke afspraken over zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst of cao. Dit geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen, want je houdt altijd recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen.

5. Ik ben op vakantie ziek geworden. Hoe gaat dat nu met de vakantiedagen?

Als je ziek bent geworden tijdens je vakantie, dan wordt dit in beginsel niet als vakantie aangemerkt, als je je gelijk ziek meldt bij je werkgever en je ervoor zorgt dat je bereikbaar bent. De periode waarin je ziek bent, zal niet van de opgebouwde vakantiedagen worden afgetrokken. Ook hoef je geen uren op te nemen voor de dagen dat je ziek bent. Hiervan kan worden afgeweken als je ermee instemt dat er ondanks je ziekte, toch vakantiedagen worden ingehouden. Ook kan ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen in de arbeidsovereenkomst of in de cao een afwijkende, schriftelijke regeling zijn opgenomen. (art. 7:638 lid 8 BW) Als je al ziek bent voordat je op vakantie gaat, moet je overleggen met je werkgever en de bedrijfsarts of het is toegestaan om op vakantie te gaan. Als hiervoor toestemming is gegeven, worden deze dagen wel ingehouden van de opgebouwde vakantiedagen. Tijdens deze periode moet uiteraard wel het loon worden doorbetaald. Je gaat dan wel ziek op vakantie.

6. Wanneer vervallen mijn opgebouwde vakantiedagen?

Sinds de wijziging van de wettelijke vakantieregeling vervallen niet opgenomen wettelijke vakantiedagen een half jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarover vakantie is verworven. Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt, als de werknemer niet in staat is geweest om in deze periode vakantie op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, of omdat de werkgever het onmogelijk heeft gemaakt om vakantie op te nemen. In deze gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt, dat deze vervallen na verloop van 5 jaar.

7. Mijn dienstverband stopt. Hoe gaat dat nu met mijn vakantiedagen?

Als je dienstverband eindigt, dan moet je werkgever je een overzicht geven, waaruit blijkt op hoeveel vakantiedagen nog aanspraak bestaat. Deze dagen worden aan je uitgekeerd in geld, tenzij je schriftelijk hebt aangegeven de vakantiedagen te willen opnemen en de werkgever daarmee heeft ingestemd. De uitkering van vakantierechten is gelijk aan het loon dat je zou krijgen als deze resterende dagen waren opgenomen in de vorm van vakantie. Als je je overgebleven vakantiedagen wilt opnemen bij het einde van je dienstverband, dan kan dat ook. Dan moet je daar een schriftelijke aanvraag voor indienen bij je werkgever. Als hij binnen twee weken geen gewichtige redenen opgeeft om je aanvraag af te keuren, dan kun je die dagen gewoon opnemen.

8. Kan ik worden ontslagen tijdens mijn vakantie?

Ja, dat kan. Je werkgever heeft dan wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. Als deze is verleend door het UWV, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst pas opzeggen. Er verandert wel iets aan de opzegtermijn: die gaat namelijk pas in na je vakantie (de wettelijke vakantiedagen) en niet direct als je werkgever aangeeft je te willen ontslaan. Maar het zal je gebeuren dat je tijdens je vakantie wordt ontslagen. Dat is nooit fijn nieuws. En vaak kan er nog wel wat aan je situatie gedaan worden. Dan is het handig om een deskundige en ervaren arbeidsjurist in te schakelen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Juridische hulp bij ontslag

Word je ontslagen en ben je benieuwd hoe het precies zit met je vakantiedagen? Met één van deze ontslagpakketten wikkel je je ontslag met hulp van ons af. Wij zorgen dat al je rechten behouden blijven en je met een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding vertrekt.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit pakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag met hulp van een jurist

Naar dit pakket