Vrijstelling van werkzaamheden

Het kan gebeuren dat je werkgever naar aanleiding van een steeds slechtere arbeidsrelatie besluit om je 'naar huis te sturen'. Het kan de druppel zijn die leidt tot ontslag op staande voet, maar ook om een (tijdelijke) vrijstelling van werkzaamheden. Hoe werkt dat precies?

Als je vrijgesteld wordt van het verrichten van werkzaamheden, gaat dat je vaak niet in de koude kleren zitten. Er wordt immers geëist dat je niet meer mag werken. Veel mensen vinden de maatregel onredelijk, voelen zich gekwetst en achten de band met hun werkgever onherstelbaar beschadigd. Op deze pagina lees je wanneer vrijstelling van werk mogelijk is en welke gevolgen dat heeft voor je loon. Ook vertellen we wanneer dit kan leiden tot ontslag en wat je eraan kunt doen als dat het geval blijkt te zijn.

Mag ik vrijgesteld worden van werk?

Of je vrijstelling van werkzaamheden mag krijgen, ligt aan de situatie. Het is een middel met aanzienlijke impact en vaak niet makkelijk terug te draaien. Nederlandse kantonrechters stellen zich op het standpunt dat werknemers het recht hebben om te werken. Als je werkgever ervoor kiest om je vrij te stellen van werk, zal er geen alternatieve mogelijkheid voor de hand mogen liggen.

Een vrijstelling van werk komt zelden zomaar uit de lucht vallen. Meestal heeft er een heftig incident plaatsgevonden of is je werkgever van mening dat jij je onacceptabel hebt gedragen. Het kan ook zijn dat je werk vervalt en er geen passend alternatief mogelijk is. Het gevolg is dat je, in ieder geval tijdelijk, niet meer welkom bent op de werkvloer. Om te bepalen of de getroffen maatregel wettelijk gezien is toegestaan, zal er gekeken moeten worden of jij en je baas zich als 'goed werknemer' respectievelijk 'goed werkgever' hebben gedragen (artikel 7:611 BW). Als een kantonrechter zich daarover buigt, zal deze naar alle omstandigheden kijken. Daartoe zal ook naar het verleden worden gekeken, zoals naar de duur van je dienstverband, je functioneren, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de zwaarwichtige reden die je werkgever aanvoert.

Vereisten voor vrijstelling van werk

Eén of meerdere van onderstaande reden dienen van toepassing te zijn om je van werk vrij te stellen:

 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding of je hebt je ernstig misdragen;
 • Een laatste schriftelijke waarschuwing (of inzet van een minder zwaar middel) waren niet meer mogelijk.
 • Er wordt onderzoek verricht naar het bepalen van een strafmaatregel of de beslissing je te ontslaan, veroorzaakt door je eigen misdraging;
 • Bepaalde werkzaamheden binnen je organisatie worden gestopt, in verband met een veranderend bedrijf, afnemende marktomstandigheden, onvoldoende functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Verschil vrijstelling, schorsing en non-actief

In de praktijk worden de begrippen schorsing, op non-actiefstelling en vrijstelling van werk door elkaar heen gebruikt. In de wet wordt ook geen definitie gegeven voor deze termen. Toch is er wel degelijk een onderscheid te maken.

In veel CAO's is overigens een bepaling opgenomen over de schorsing of non-actiefstelling. Daarin staat dan welke formele vereisten er aanwezig dienen te zijn voor het treffen van één van de maatregelen.

Schorsing

 • Disciplinaire maatregel (om te straffen);
 • Bij (vermoedelijk) verwijtbaar handelen;
 • Door werkgever opgelegd.

Non-actief

 • Ordemaatregel (om te handhaven);
 • Bij vermoedelijk verwijtbaar handelen;
 • Bij o.a. reorganisatie;
 • Door werkgever opgelegd.

Vrijstelling

 • Ordemaatregel (om te handhaven);
 • Bij o.a. reorganisatie of boventalligheid;
 • Meestal in overleg.

Gratis juridisch advies

Vrijstelling van werk is een zwaar middel en vaak een voorbode voor een aankomend ontslag. Onze arbeidsjuristen kunnen je ontslag misschien voorkomen en in ieder geval zorgen dat je afscheid neemt onder gunstige voorwaarden. Ons advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Salaris bij vrijstelling van werk

In de wet staat dat als je geen arbeid verricht, je ook geen aanspraak kunt maken op loon (artikel 7:621 BW). Bij vrijstelling van werkzaamheden ligt dat echter anders.

Als je vrijgesteld wordt van werk, gebeurt dat vaak in onderling overleg. Maar feit is dat je er natuurlijk niet op zit te wachten. Gelukkig is het zo dat de Hoge Raad heeft bepaald dat vrijstelling, schorsing en op non-actiefstelling het gevolg zijn van een beslissing door je werkgever. Aangezien deze zich niet eenzijdig aan je arbeidscontract mag onttrekken, behoud je dus gewoon recht op je loon. Het maakt niet uit of je werkgever een goede reden had tot je vrijstelling of dat deze maatregel aan jezelf te wijten is.

Let op: Er geldt een uitzondering als je in je arbeidsovereenkomst overeengekomen bent dat je bij schorsing, op non-actiefstelling of vrijstelling van werk géén recht hebt op salaris. Een bepaling in diezelfde strekking in het bedrijfsreglement of in je CAO is dus onvoldoende om je loon te stoppen. Ook je eventuele leaseauto mag je blijven gebruiken, tenzij je anders afspreekt.

Het is vrij gebruikelijk dat er bij een langdurige vrijstelling van werk in een vaststellingsovereenkomst opgenomen wordt dat je recht op vakantiedagen vervallen. Je maakt daar bij de eindafrekening dan geen aanspraak meer op. Als je lange tijd niet hoeft te werken en toch betaald krijgt, is dat ook een redelijke afspraak.

Van vrijstelling naar ontslag

Soms geldt de vrijstelling van werkzaamheden tijdelijk en bestaat daarna de mogelijkheid om je werk weer op te pakken. Dat ligt aan de ernst van de situatie en jullie bereidheid om samen verder te gaan.

We zien vaak dat vrijstelling van werk wordt afgesproken terwijl er een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt aangeboden. Met zo'n beëindigingsvoorstel kun je onderhandelen over de voorwaarden van je ontslag en kun je uit elkaar via ontslag met wederzijds goedvinden. Als jullie het samen niet eens worden over de ontslagvoorwaarden of als de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat contact niet meer mogelijk is, blijft ontslag via de kantonrechter over.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Ontslag op staande voet

Zoals hierboven al beschreven wordt een vrijstelling van werkzaamheden vaak in overleg afgesproken en niet ingezet bij hele serieuze arbeidsconflicten. Als je werkgever een zeer ernstige misdraging heeft geconstateerd, ligt een schorsing of op non-actiefstelling meer voor de hand. Er kan gedurende die tijd onderzocht worden of er voldoende grond is om over te gaan tot ontslag op staande voet.

Wat te doen als je vrijgesteld wordt?

Indien je vrijgesteld wordt van werkzaamheden, raden we je aan om deze instructies te volgen. Indien je nog geen contact met ons hebt opgenomen, doe dat dan alsnog. Vertel ons over je situatie, dan adviseren we je gratis.

1. Stuur een protestbrief

Het hangt er vanaf of de vrijstelling van werkzaamheden in overleg heeft plaatsgevonden. Als je tegen je wens in vrijgesteld bent, is het belangrijk dat je je werkgever schriftelijk kenbaar maakt dat je het er niet mee eens bent en om die reden geen bedrijfsmiddelen inlevert. Je doet er in beide gevallen verstandig aan om in je brief aan te geven dat je beschikbaar blijft voor je werk en verwacht dat je salaris wordt doorbetaald.

We hebben we een voorbeeldbrief opgesteld (Word / .docx), waarmee je protest kunt aantekenen tegen je vrijstelling van werk. Je dient de brief aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Als je werkgever je dwingt om je auto, computer, telefoon of andere bedrijfsmiddelen in te leveren, schrijf dan dat je dit onder protest doet. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post of e-mail. Bewaar een kopie voor jezelf.

Download protestbrief (Word)

2. Teken de vaststellingsovereenkomst niet

Veel werkgevers overvallen hun personeel met een ontslagvoorstel. Dat ontvang je dan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. We horen vaak dat werknemer verzocht worden om hun werkplek te verlaten en die vaststellingsovereenkomst binnen enkele dagen ondertekend te retourneren. Doe geen toezeggingen en onderteken niets, totdat wij je juridisch advies hebben kunnen geven.

3. Start met zoeken van nieuw werk

De periode waarin je vrijstelling geldt, kun je gebruiken om een andere baan te zoeken. Deze periode van relatieve rust kan helpen om het ontslag een plek te geven en je energie te focussen op iets nieuws. Houd er wel rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om tijdens de periode waarin je vrijgesteld bent van werk, bij een ander bedrijf in dienst te treden. Soms geldt er een nevenwerkzaamhedenbeding dat dit verbiedt. Het is verstandig om daar in je vaststellingsovereenkomst afspraken over te maken.

4. Laat je adviseren over je rechten

Wanneer je te maken krijgt met vrijstelling van werk, raden wij je aan om snel zekerheid te krijgen over je rechtspositie. Wellicht heeft je werkgever helemaal geen goede reden en kan het tij gekeerd worden. Het komt zelfs voor dat een werkgever zijn boekje te buiten is gegaan, waardoor er naast een transitievergoeding ook een flinke billijke vergoeding kon worden geëist. Soms zijn we zelfs in staat om een ontslag op staande voet om te buigen naar ontslag met wederzijds goedvinden, zodat je het recht op een WW-uitkering behoudt en een positief getuigschrift ontvangt. Onze ervaren ontslagjuristen kunnen in enkele minuten beoordelen wat je kansen zijn en zullen je na je verhaal kosteloos adviseren.

Juridisch hulp bij vrijstelling van werk

Ben je onlangs vrijgesteld van werk of dreigt dat te gebeuren? Dan is de kans groot dat je binnenkort ontslagen wordt. Er komt dan veel op je af. Hoe maak je de juiste keuzes?

Met behulp van deze ontslagpakketten protesteer je zelfstandig tegen je (aankomende) ontslag of geef je onze arbeidsjuristen groen licht om namens jou de afwikkeling te doen. Er is altijd onderhandeling mogelijk. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag met hulp van een jurist

Naar dit ontslagpakket