Moet je werken op Koningsdag?

Koningsdag is een officiële feestdag, maar het is geen verplichte vrije dag. Het is een wijdverbreid misverstand dat je vrij bent op Koningsdag.

Officiële feestdagen zijn niet standaard ook een vrije dag. Vrije dagen zijn enkel en alleen een afspraak tussen jou en je werkgever. In principe is dat geregeld in je CAO of andere arbeidsafspraken. Het kan bijvoorbeeld in een handboek staan. Dit geldt voor alle officiële vrije dagen, dus ook voor Kerst, Oud & Nieuw, Pasen etc.

Ben ik verplicht om op Koningsdag te werken?

Ja, dat kan. Het is dan wel goed werkgeverschap om dat tijdig en in overleg te regelen. Het is overigens ook goed werknemerschap om ook zelf flexibel te zijn als je niet goed met je werkgever hebt afgesproken (of als het niet in de CAO staat) hoe je om moet gaan met vrije dagen.

Is een abdicatie een ontslag?

Nee, een abdicatie is eigenlijk op geen enkele wijze te beschouwen als een ontslag. Een ontslag kan alleen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daar zijn drie elementen voor:

  1. in dienst van een andere partij;
  2. tegen loon;
  3. gedurende een zekere periode arbeid verrichten.

In Nederland is sprake van een constitutionele monarchie. De positie van de koning/koningin en de opvolging zijn geregeld in de Grondwet, daarmee is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling. Afstand doen van de troon is dan ook niet te beschouwen als een ontslag.

Wat wel als ontslag kan worden beschouwd, is dat Prins Willem Alexander eervol ontslag krijgt voor zijn militaire functie die hij tot op vandaag nog uitoefent. En ook de hele huidige hofhouding van Beatrix heeft haar ontslag aangeboden.

Wat is eervol ontslag?

Dat is een ontslaggrond voor ambtenaren, waarbij er recht bestaat op WW én op een bovenwettelijke uitkering. Eervol ontslag betekent dat de beëindiging van de dienstbetrekking geen enkel verband houdt met het persoonlijk functioneren of gedrag van de ambtenaar. Je bent dus niet verwijtbaar ontslagen door de werkgever. Voor de goede orde: oneervol ontslag bestaat niet.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.