Werktijdverkorting is NOW

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de uitbraak van het coronavirus gestopt en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). We leggen beide regelingen uit en vertellen wat ze voor een werknemer betekenen.

Wat is Werktijdverkorting?

In onverwachte omstandigheden kan het zijn dat een bedrijf (tijdelijk) minder medewerkers nodig heeft. Als de aanleiding hiervoor buiten het normale ondernemersrisico valt, kan een werkgever Werktijdverkorting aanvragen voor de werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Voor de niet-gewerkte uren ontvangen deze werknemers dan een tijdelijke WW-uitkering.

Werktijdverkorting of NOW
De regeling Werktijdverkorting is gestopt

In verband met de uitbraak van het coronavirus, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de regeling Werktijdverkorting gestopt. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt daarvoor in de plaats. Het UWV wil de nieuwe regeling per 6 april 2020 in laten gaan.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt?

Op dinsdag 17 maart 2020 kondigde het kabinet aan dat de regeling Werktijdverkorting (wtv) per direct stopgezet werd. De uitbraak van het coronavirus leidde in de voorgaande weken tot een ongekend groot beroep op deze regeling. De regeling en de uitvoering door het UWV waren hier niet op berekend. Het kabinet gaf aan werkgevers met een nieuwe regeling sneller financieel tegemoet te kunnen komen dan bij de wtv het geval zou zijn.

Kun je nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat kan niet. Ook niet met terugwerkende kracht. Je werkgever kan terecht bij het UWV om de NOW aan te vragen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Wat is de NOW?

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een tijdelijke maatregel die het kabinet heeft genomen om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De maatregel vervangt de tragere regeling Werktijdverkorting die in maart 2020 vastliep omdat er een ongekend beroep op werd gedaan. De nieuwe (tijdelijke) NOW-regeling houdt het volgende in:

  • Werkgevers kunnen een voorschot aanvragen voor een substantieel deel van hun loonkosten;
  • Werkgevers kunnen hierdoor werknemers met een vast en flexibel contract gewoon doorbetalen;
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd.

Wat zijn de verschillen tussen de WTV en NOW?

De belangrijkste verschillen tussen de WTV-regeling en NOW-regeling zijn de snelheid waarin tegemoet gekomen wordt en het loskoppelen van WW.

  • Een werkgever ontvangt onder de NOW een substantieel deel van de loonkosten als voorschot van het UWV. Bij de Werktijdverkorting werd er pas achteraf gecompenseerd;
  • Het aanvraagproces van de NOW is losgekoppeld van de WW en hierdoor sterk vereenvoudigd. Een werknemer verliest geen WW-rechten bij toekenning van de NOW;
  • Bij de NOW wordt omzetverlies als criterium gebruikt. Bij de regeling WTV was dat werkvermindering. Bovendien hoeft er niet meer aangetoond te worden welke buitengewone omstandigheden het omzetverlies hebben veroorzaakt.

Vragen van werknemers over de NOW

Wordt mijn salaris doorbetaald bij een NOW-toekenning?

Ja. Als je in dienst bent bij een werkgever die een NOW-toekenning heeft ontvangen, heb je recht op 100% doorbetaling van je loon voor de duur van je dienstverband. Dit geldt ook als je deels werkt, vanuit huis werkt of helemaal niet kunt werken. Het recht op loondoorbetaling bestaat overigens ook als je werkgever geen NOW-toekenning ontvangt.

Kan ik ontslagen worden bij een NOW-toekenning?

Ja, maar de kans is kleiner. Als je werkgever een toekenning van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid heeft ontvangen, heeft deze beloofd om gedurende de toegekende periode geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter zo zijn dat het financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor bedrijfseconomisch ontslag toch noodzakelijk is.

Verbruik ik WW-rechten bij een NOW-toekenning?

Nee, je recht op een WW-uitkering of de duur ervan worden niet aangetast als je werkgever een NOW-toekenning heeft ontvangen.

Houd ik recht op vakantiegeld en pensioen bij de NOW?

Ja. Je werkgever ontvangt met de NOW-regeling naast de loonsom ook subsidie voor de opbouw van vakantiegeld en pensioenpremie voor de maanden maart, april en mei. Het overige deel van de vakantiebijslag is niet gesubsidieerd, maar daar heb je als werknemer uiteraard wel recht op. Er geldt een wettelijke regel dat vakantiegeld over de periode juni t/m mei in de maand juni moet zijn uitbetaald. Daar kan in een cao of arbeidsovereenkomst overigens van zijn afgeweken.

Heb je een andere vraag over de NOW?

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 4689 114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Juridische hulp bij ontslag

Dreigt er ontslag ondanks Werktijdverkorting of de NOW? Met een ontslagpakket staan wij je direct bij. We kunnen je adviseren of je volledige ontslagtraject uit handen nemen. Onze kosten worden meestal vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit ontslagpakket