Bedenktermijn bij ontslag
Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Werknemers worden veelal overvallen door werkgevers en worden onder druk gezet om spoedig een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. De werknemer wordt geen bedenktermijn gegund en kan daardoor verkeerde beslissingen maken.

Bescherming werknemer

Om de werknemer tegen deze praktijk in bescherming te nemen heeft de werkgever - sinds 1 juli 2015 - een wettelijke bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden in het leven geroepen. Ontslag wordt vaak geregeld via een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst. Via deze overeenkomst kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg met wederzijds goedvinden uit elkaar. Wanneer deze overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet dan kan er in principe aanspraak gemaakt worden op een ww-uitkering.

Bedenktermijn vastleggen in vaststellingsovereenkomst

Sinds 1 juli 2015 geldt er voor de werknemer gedurende 14 dagen ná de dag dat werkgever en werknemer de overeenkomst hebben getekend, een wettelijke bedenktermijn. Binnen deze 14 dagen kan de werknemer schriftelijk terugkomen op de getekende vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen. Wanneer de werknemer hier gebruik van maakt, blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. De werkgever is verplicht om de werknemer binnen twee dagen nadat partijen tot akkoord zijn gekomen, schriftelijk te wijzen op de wettelijke bedenktermijn. Wanneer de werkgever dit niet doet dan wordt de wettelijke bedenktermijn verlengd van 2 weken naar 3 weken.

Krijg vrijblijvend advies

Twijfel je aan de door jou ondertekende vaststellingsovereenkomst? Om alles te overzien is het een goede beslissing te overleggen met één van onze ontslagjuristen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 19:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.