Beëindigingsovereenkomst UWV

Als je ontslagen wordt, is er een grote kans dat je een beëindigingsovereenkomst aangeboden krijgt om de voorwaarden van je ontslag schriftelijk vast te leggen. Meestal geeft zo'n vaststellings­overeenkomst bij het UWV recht op een WW-uitkering.

Synoniemen voor beëindigingsovereenkomst

In het arbeidsrecht wordt het woord vaststellings­overeenkomst (VSO) vaker gebruikt dan beëindigingsovereenkomst. De verschillen zijn echter miniem. Andere synoniemen zijn beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagregeling of ontslagvoorstel.

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Het kan zijn dat bedrijfseconomische omstandigheden ervoor zorgen dat je werkgever genoodzaakt is om je te ontslaan. Het kan ook zijn dat er een (heftige) gebeurtenis heeft plaatsgevonden en dat dit aanleiding is voor je ontslag. Soms was er geen vuiltje aan de lucht en komt ontslag als donderslag bij heldere hemel. Als je werkgever van je af wil, lukt dat in de praktijk eigenlijk altijd. Maar omdat werknemers in Nederland goed beschermd zijn, gaat dat nooit zonder slag of stoot.

Indien er in jouw geval geen goede ontslagreden is aan te wijzen of een deugdelijk ontslagdossier ontbreekt, probeert je werkgever ontslag via het UWV of de kantonrechter waarschijnlijk te vermijden. De uitkomst van die ontslagprocedures is dan onzeker en de kans is groot dat ze langer duren en kostbaarder zijn dan afscheid nemen in goed overleg. Zeker als jullie verstandhouding nog redelijk is, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. In dat geval komt de beëindigingsovereenkomst om de hoek kijken.

Inhoud van de beëindigingsovereenkomst

De beëindigingsovereenkomst is een contract dat dient om de voorwaarden omtrent je ontslag in samenspraak met je werkgever op te stellen. De inhoud van zo'n vaststellings­overeenkomst, waaronder de einddatum, hoogte van je ontslagvergoeding en een eventueel concurrentiebeding, is onderhandelbaar. Een goede vaststellings­overeenkomst geeft na ondertekening recht op een aansluitende WW-uitkering. Maar het UWV stelt wel eisen aan die beëindigingsovereenkomst. Win daarom altijd advies in van een arbeidsjurist (dat kan bij ons gratis) en teken een ontslagvoorstel nooit zomaar.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Het UWV en de WW

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV) beoordeelt aanvragen voor WW-uitkeringen en betaalt ze indien ze toegekend worden. Je krijgt na ontslag niet zomaar een WW-uitkering. Je dient daarvoor je getekende beëindigingsovereenkomst eerst in te dienen bij het UWV. Het UWV toetst vervolgens of je beëindigingsovereenkomst voldoet aan alle gestelde voorwaarden, om aansluitend op je ontslag een WW-uitkering te ontvangen.

In de praktijk zien we regelmatig dat werkgevers zich niet altijd hard maken om de inhoud van de beëindigingsovereenkomst aan te laten sluiten bij de eisen die het UWV stelt. Het gevolg daarvan kan zijn dat je uitkering pas later ingaat of je helemaal niet in aanmerking komt voor WW. Gelukkig zijn die risico's vrij eenvoudig te voorkomen.

Voorwaarden UWV bij WW-uitkering

Het is wettelijk geregeld dat je om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering niet ontslagen mag zijn om je eigen schuld. Daarnaast mag er niet sprake zijn van een dringende reden.

  1. Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
  2. Het initiatief tot het ontslag moet bij je werkgever liggen;
  3. Je mag niet verwijtbaar zijn (het moet niet jouw schuld zijn);
  4. Er moet geen dringende reden zijn voor je ontslag;
  5. Je werkgever heeft je gevraagd om akkoord te gaan met je ontslag;
  6. In je beëindigingsovereenkomst is rekening gehouden met de opzegtermijn;
  7. Je kunt aantonen dat je naar nieuw werk zoekt en dat ook al gedaan hebt.

Als je een WW-uitkering aanvraagt, houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die je werkgever in acht moet nemen. Je WW-uitkering gaat meestal pas in als je fictieve opzegtermijn is verstreken. Als je daar rekening mee gehouden is in je beëindigingsovereenkomst, zou je te maken kunnen krijgen met een inkomensgat.

Hulp bij je beëindigingsovereenkomst

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.