📘 Belasting op ontslagvergoeding

Krijg je binnenkort een transitievergoeding uitgekeerd of heb je al een ontslagvergoeding ontvangen? Dan zul je daar helaas belasting over moeten betalen. Hier lees je wat de fiscale regels zijn in 2024 en hoeveel belasting je moet afdragen.

We zijn een hoge belastingdruk in Nederland wel gewend. Het verbaast je daarom vast niet dat de overheid een graantje mee wil pikken als je een ontslagvergoeding ontvangt. De belastingdienst ziet een ontslagvergoeding als loon uit (vroegere) dienstbetrekking en om die reden moet je daar inkomstenbelasting over betalen (box 1).

Belasting op ontslagvergoeding

Om fraude te voorkomen en het zich makkelijker te maken, stelt de belastingdienst je (vroegere) werkgever verplicht om volgens de normale regels loonbelasting en volksverzekeringspremies in te houden op je bruto salaris en je ontslagvergoeding. Het gevolg is dat je een netto ontslagvergoeding uitgekeerd krijgt, net zoals je (voorheen) salaris ontving. De vraag is die veel van onze klanten stellen is dan ook:

"Hoeveel belasting moet ik betalen over een ontslagvergoeding als die in 2024 wordt uitgekeerd?"

Hoeveel belasting moet ik betalen in 2024?

Verderop deze pagina schrijven we over de fiscale voordelen waardoor je minder of geen belasting over je ontslagvergoeding hoeft te betalen. Als je daar geen gebruik van kunt maken, dan gelden de normale regels van ons progressieve belastingstelsel. Hoe hoger je inkomen en ontslagvergoeding, hoe meer belasting je moet betalen.

Eindafrekening met netto ontslagvergoeding

Zoals al uitgelegd houdt je werkgever namens jou loonbelasting in over je ontslagvergoeding. Bij je ontslag overhandigt deze je een eindafrekening. Dat is een document met een overzicht van posten waarop je recht hebt. Denk aan openstaande vakantiedagen, vakantiegeld, 13e maand, bonussen, emolumenten en je bruto ontslagvergoeding. Na afdracht van belastingen, wordt je netto ontslagvergoeding (die is dus lager) op je rekening gestort.

Betalen en verrekenen met de belastingdienst

Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van je jaarinkomen. Je ontslagvergoeding wordt opgeteld bij hetgeen je in dat jaar hebt verdiend. Het is logisch dat je werkgever niet altijd kan voorspellen hoe hoog je jaarinkomen zal worden. In dat geval zal deze waarschijnlijk het hoogste belastingtarief toepassen. Een gevolg daarvan is dat je meer belasting zult afdragen dan nodig is. Je kunt het teveel betaalde bedrag bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgeven. Andersom kan overigens ook. De belastingdienst zal dit vervolgens verrekenen of terugbetalen.

Belastingschijven en tarieven 2022 en 2023

In 2020 heeft het kabinet versneld het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting ingevoerd. Daarnaast zijn de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhoog gegaan. Hierdoor houdt je over het algemeen meer over aan inkomen uit werk en dus ook aan je ontslagvergoeding.

Regulier Inkomen 2022 2023
Schijf 1 € 0 tot € 73.071 37,07% 37,05%
Schijf 2 € 73.071 en hoger 49,50% 49,50%

Minder belasting als AOW-gerechtigde

Voor AOW-gerechtigden geldt een drieschijvenstelsel. De belastingdruk is lager, omdat zij geen AOW-premie meer hoeven te betalen. In onderstaande tabel vind je de belastingtarieven voor mensen die in 2022 en 2023 een AOW-uitkering ontvangen.

AOW-er Inkomen 2022 2023
Schijf 1 € 0 tot € 38.702 19,17% 19,15%
Schijf 2 € 38.703 tot € 73.031 37,07% 36,93%
Schijf 3 € 73.031 en hoger 49,50% 49,50%

Vermogensbelasting na ontslagvergoeding

In Nederland kennen we buiten de inkomstenbelasting ook nog vermogensbelasting (box 3). Je vermogen bestaat onder andere uit het geld op je betaal- en spaarrekening. De belastingdienst bepaalt elk jaar het heffingsvrij vermogen. Tot dat bedrag hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Het kan echter zijn dat de bijschrijving van je netto ontslagvergoeding de drempel van het heffingsvrije vermogen doet overschrijden.

Alleenstaand Gezamenlijk 2022
Schijf 1 € 0 tot € 50.651 € 0 tot € 101.302 1,818%
Schijf 2 € 50.651 tot € 962.351 € 101.302 tot € 1.924.702 4,366%
Schijf 3 € 962.351 en hoger € 1.924.702 en hoger 5,530%

Belasting op box 3-inkomen

Sinds 2023 geldt er een nieuwe berekening voor je box 3-inkomen. De belastingdienst gaat sindsdien niet meer uit van een fictieve, maar van een werkelijke verdeling van je vermogen. Met de oude methode ging de fiscus er vanuit dat je een deel van je vermogen spaarde en ook een deel belegde. Als je alleen spaarde, werd je voor een deel toch belast met een fictief rendement dat je niet genoot. Dat vonden veel mensen oneerlijk en daarom hanteert de belastingdienst sindsdien fictieve rendementen (die bij de werkelijke rendement in de buurt liggen) op vermogensbestanddelen die je zelf opneemt in je aangifte. Je kunt je box 3-inkomen berekenen met een hulpmiddel van de belastingdienst. Tot en met 2022 kun je zelf kiezen welke rekenmethode het gunstigt uitpakt. Vanaf 2023 ben je verplicht de nieuwe methode te gebruiken.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Wil je een hogere ontslagvergoeding?

Iedere ontslagsituatie is uniek. Maar een rode draad is dat je na onderhandeling door een jurist vaak met een veel hogere ontslagvergoeding naar huis gaat. Wat heb je te verliezen? Wij luisteren naar je verhaal en geven telefonisch gratis aan hoe je meer uit je ontslag haalt.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Voorbeeld belasting ontslagvergoeding

Leuk al die cijfers, maar hoeveel houd je na het betalen van belasting nou netto over aan je ontslagvergoeding in 2024? Om een beetje gevoel te krijgen met de verhoudingen en gangbare bedragen, geven we een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting

Linda verdient € 50.000 per jaar en wordt in 2024 ontslagen. Ze onderhandelt over haar ontslagvergoeding en krijgt een bedrag van € 25.000 uitgekeerd. Voor de inkomstenbelasting dient ze de ontslagvergoeding bij haar inkomen op te tellen en daarom € 75.000 in te vullen. Zonder rekening te houden met de Zvw-premie en heffingskortingen, geldt het volgende rekenvoorbeeld:

  • Over € 73.031 - € 50.000 = € 23.031 houdt haar werkgever 36,93% = € 8.505 aan belasting in;
  • Over € 75.000 - € 73.031 = € 1.969 houdt haar werkgever 49,50% = € 975 aan belasting in.

Uiteindelijk betaalt Linda € 8.505 + € 975 = € 9.480 aan inkomstenbelasting over haar ontslagvergoeding, zodat ze daar netto € 23.031 - € 9.480 = € 13.551 aan overhoudt. Dat geld mag ze op iedere gewenste manier besteden.

Linda's netto ontslagvergoeding verhoogt haar vermogen, want het geld wordt bijgeschreven op haar bankrekening. Het kan zijn dat je ontslagvergoeding ervoor zorgt dat de heffingsvrije drempel van dat jaar overschreden wordt en je om die reden vermogensbelasting moet betalen (hierboven meer daarover).

Kun je minder belasting betalen?

Ontslag brengt vaak financiële onzekerheid met zich mee. Hoewel een ontslagvergoeding wat lucht geeft, moet je daar wel 37 tot 49,5% belasting over afdragen. Zijn er mogelijkheden om minder belasting te hoeven betalen over je ontslagvergoeding?

Ja, er is een drietal opties waarmee je de belastingdruk op je ontslagvergoeding kunt verlagen. Er is zelfs een alternatief waardoor je helemaal geen belasting verschuldigd bent. Hieronder volgt een overzicht van drie fiscale mogelijkheden die je in 2024 eenvoudig kunt benutten.

  1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
  2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
  3. Je gebruikt je transitievergoeding voor outplacement of scholing.

Tot 1 januari 2014 kon een werknemer een beroep doen op de stamrechtvrijstelling. Daarbij was het mogelijk om de bruto ontslagvergoeding (dus zonder afdracht van belasting) over te laten maken naar een speciale bankrekening (banksparen) of naar een speciaal daarvoor opgerichte BV (de stamrecht-BV). Die mogelijkheid bestaat niet meer.

1. Middel je inkomen over een periode van 3 jaar

Je inkomen uit werk en woning (box 1) neemt eenmalig sterk toe als je een ontslagvergoeding ontvangt. Het zou kunnen dat om die reden een deel van je inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,50% terecht komt. Door gebruik te maken van de middelingsregeling, smeer je de piek die een ontslagvergoeding veroorzaakt weg over een periode van drie jaar en verlaag je veelal de belasting die je moet betalen.

Door je inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op te tellen en dat te delen door 3, kom je tot je gemiddelde inkomen over drie jaar. Op basis daarvan kun je berekenen hoeveel belasting je over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen, er vanuit gaande dat je in die jaren daadwerkelijk dit inkomen zou hebben genoten. Door de uitkomst van die berekening te vergelijken met de belasting die je in werkelijkheid hebt betaald, kun je kijken of middeling recht geeft op belastingteruggave.

Voorwaarden middelingsregeling

De regeling geldt alleen voor belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1);
Je kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren;
Je hebt over het middelingstijdvak belasting betaald in Nederland;
Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak;
Je verzoek tot middeling volgt binnen drie jaar nadat alle aanslagen van de jaren uit het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan;
Je stuurt de berekening van de middelingsteruggave mee in je schriftelijke verzoek;
Er geldt een drempel van € 545. Het bedrag daarboven kun je terugvragen.

2. Benut je jaarruimte (pensioentekort)

Het kan zijn dat je na je ontslag niet direct een nieuwe baan vindt of de WW-uitkering die je ontvangt te laag is om in je levensonderhoud te voorzien. Je kunt je ontslagvergoeding dan gebruiken om een werkloze periode te overbruggen. Als je aansluitend wel meteen een baan hebt, zou je het geld dat je niet (direct) nodig hebt in een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening kunnen stoppen. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Door zoveel mogelijk in te leggen, kun je je belastbare inkomen in het jaar van je ontslagvergoeding verlagen. Tegelijkertijd bouw je belastingvrij aan je pensioen.

De lijfrentepremie wordt gebruikt om te sparen en/of te beleggen voor de opbouw van pensioenkapitaal. Naast het feit dat de premie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (box 1), hoef je ook geen vermogensbelasting (box 3) te betalen. Pas als je het opgebouwde kapitaal na pensionering uitkeert als pensioen, betaal je inkomstenbelasting. Maar dat is in de regel minder dan je tijdens je werkende leven zou hebben moeten betalen.

Voorwaarden benutting jaarruimte

De premie die je jaarlijks mag inleggen is afhankelijk van je beschikbare jaarrruimte (pensioentekort). Die bepaal je met behulp van de Rekenhulp Lijfrentepremie waarin je inkomen en pensioenopbouw in het voorgaande jaren mee te wegen. Je mag dat met terugwerkende kracht voor de afgelopen 7 jaar doen (reserveringsruimte);
Als je al veel pensioen hebt opgebouwd, zou het kunnen dat je jaarruimte 0 is en je daarom je ontslagvergoeding hier niet voor mag gebruiken.

3. Inkopen van scholing of outplacement

Indien je na ontslag via het UWV of de kantonrechter een transitievergoeding toegekend krijgt, zou je de bruto transitievergoeding (dus het volledige bedrag) ook kunnen besteden aan een opleiding of outplacement. Outplacement is een verzamelbegrip voor het begeleiden van werk naar werk. Denk daarbij aan psychologische testen, scholing, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen van brieven en CV, netwerktrainingen, etc. Er zijn allerlei outplacementbureau's die hun diensten aanbieden. Het voordeel van outplacement is dat helemaal geen belasting hoeft te betalen over je ontslagvergoeding. Het nadeel is dat je het geld niet vrij kunt besteden.

Advies over belasting op je ontslagvergoeding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.