Belasting op ontslagvergoeding

Als je ontslagen wordt, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een transitievergoeding. Soms heb je aanvullend daarop nog recht op een extra vergoeding. Na onderhandeling door een jurist pakt je ontslagvergoeding sowieso vaak hoger uit. Moet je hierover belasting betalen?

We zijn een hoge belastingdruk in Nederland wel gewend. Het verbaast je daarom vast niet dat de overheid een graantje mee wil pikken als je een ontslagvergoeding ontvangt. De belastingdienst ziet een ontslagvergoeding als loon uit (vroegere) dienstbetrekking en om die reden moet je daar inkomstenbelasting over betalen (box 1).

asdf

Om fraude te voorkomen en het zich makkelijker te maken, stelt de belastingdienst je (vroegere) werkgever verplicht om volgens de normale regels loonbelasting en volksverzekeringspremies in te houden op je bruto salaris en je ontslagvergoeding. Het gevolg is dat je een netto ontslagvergoeding uitgekeerd krijgt, net zoals je (voorheen) salaris ontving. De vraag is die veel van onze klanten stellen is dan ook:

"Hoeveel belasting moet ik betalen over een ontslagvergoeding als die in 2021 wordt uitgekeerd?"

Hoeveel belasting moet ik betalen in 2021?

Verderop deze pagina schrijven we over de fiscale voordelen waardoor je minder of geen belasting over je ontslagvergoeding hoeft te betalen. Als je daar geen gebruik van kunt maken, dan gelden de normale regels van ons progressieve belastingstelsel. Hoe hoger je inkomen en ontslagvergoeding, hoe meer belasting je moet betalen.

Eindafrekening met netto ontslagvergoeding

Zoals al uitgelegd houdt je werkgever namens jou loonbelasting in over je ontslagvergoeding. Bij je ontslag overhandigt deze je een eindafrekening. Dat is een document met een overzicht van posten waarop je recht hebt. Denk aan openstaande vakantiedagen, vakantiegeld, 13e maand, bonussen, emolumenten en je bruto ontslagvergoeding. Na afdracht van belastingen, wordt je netto ontslagvergoeding (die is dus lager) op je rekening gestort.

Betalen en verrekenen met de belastingdienst

Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van je jaarinkomen. Je ontslagvergoeding wordt opgeteld bij hetgeen je in dat jaar hebt verdiend. Het is logisch dat je werkgever niet altijd kan voorspellen hoe hoog je jaarinkomen zal worden. In dat geval zal deze waarschijnlijk het hoogste belastingtarief toepassen. Een gevolg daarvan is dat je meer belasting zult afdragen dan nodig is. Je kunt het teveel betaalde bedrag bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgeven. Andersom kan overigens ook. De belastingdienst zal dit vervolgens verrekenen of terugbetalen.

Belastingschijven en tarieven 2020 en 2021

In 2020 heeft het kabinet versneld het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting ingevoerd. Daarnaast zijn de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhoog gegaan. Hierdoor houdt je over het algemeen meer over aan inkomen uit werk en dus ook aan je ontslagvergoeding.

RegulierInkomen20202021
Schijf 1€ 0 t/m € 68.50737,35%37,10%
Schijf 2€ 68.507 en hoger49,50%49,50%

Minder belasting als AOW-gerechtigde

Voor AOW-gerechtigden geldt een drieschijvenstelsel. De belastingdruk is lager, omdat zij geen AOW-premie meer hoeven te betalen. In onderstaande tabel vind je de belastingtarieven voor mensen die in 2020 en 2021 een AOW-uitkering ontvangen.

AOW-erInkomen20202021
Schijf 1€ 0 t/m € 34.71219,45%19,20%
Schijf 2€ 34.712 t/m € 68.50737,35%37,10%
Schijf 3€ 68.507 en hoger49,50%49,50%

Vermogensbelasting na ontslagvergoeding

In Nederland kennen we buiten de inkomstenbelasting ook nog vermogensbelasting (box 3). Je vermogen bestaat onder andere uit het geld op je betaal- en spaarrekening. De belastingdienst bepaalt elk jaar het heffingsvrij vermogen. Tot dat bedrag hoef je geen vermogensbelasting te betalen. Het kan zijn dat de bijschrijving van je netto ontslagvergoeding de drempel van het heffingsvrije vermogen doet overschrijden.

AlleenstaandGezamenlijk2021
-€ 0 t/m € 50.000€ 0 t/m € 100.0000,00%
Schijf 1€ 50.001 t/m € 100.000€ 100.001 t/m € 200.0000,59%
Schijf 2€ 100.001 t/m € 1.000.000€ 200.001 t/m € 2.000.0001,40%
Schijf 3€ 1.000.001 of meer€ 2.000.001 of meer1,76%

Wil je een hogere ontslagvergoeding?

Iedere ontslagsituatie is uniek. Maar een rode draad is dat je na onderhandeling door een jurist vaak met een veel hogere ontslagvergoeding naar huis gaat. Wat heb je te verliezen? Wij luisteren naar je verhaal en geven telefonisch gratis aan hoe je meer uit je ontslag haalt.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Voorbeeld belasting ontslagvergoeding

Leuk al die cijfers, maar hoeveel houd je na het betalen van belasting nou netto over aan je ontslagvergoeding in 2021? Om een beetje gevoel te krijgen met de verhoudingen en gangbare bedragen, geven we een rekenvoorbeeld.

Linda verdient € 40.000 bruto per jaar, maar wordt op 1 augustus 2021 ontslagen. Naast haar recht op een transitievergoeding onderhandelt ze over haar ontslagvergoeding en stemt ze in met een bedrag van € 25.000 bruto. Haar werkgever houdt bij de eindafrekening 37,10% over haar ontslagvergoeding in (schijf 1). Ze krijgt op haar bankrekening dus slechts € 15.725 netto bijgeschreven.

Rekenvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting

Bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021 geeft Linda haar salaris tot 1 augustus 2021 op (€ 25.200), haar ontslagvergoeding (€ 25.000) en de ontvangen WW-uitkering vanaf 1 augustus 2021 (€ 12.000). Ze heeft dat jaar verder niet meer gewerkt.

Linda's belastbare jaarinkomen blijkt € 25.200 + € 25.000 + € 12.000 = € 62.200 bruto te bedragen. Haar volledige inkomen valt daarmee in schijf 1 (minder dan € 100.000). Haar werkgever heeft dat bij het opstellen van de eindafrekening goed ingeschat en er hoeft niets verrekend te worden.

Linda's netto ontslagvergoeding verhoogt haar vermogen, want het geld wordt bijgeschreven op haar bankrekening. Het kan zijn dat je ontslagvergoeding ervoor zorgt dat de heffingsvrije drempel van dat jaar overschreden wordt en je om die reden vermogensbelasting moet betalen (hierboven meer daarover).

Kun je minder belasting betalen?

Ontslag brengt vaak financiële onzekerheid met zich mee. Hoewel een ontslagvergoeding wat lucht geeft, moet je daar wel 37 tot 49,5% belasting over afdragen. Zijn er mogelijkheden om minder belasting te hoeven betalen over je ontslagvergoeding?

Ja, er zijn opties waarmee je de belastingdruk op je ontslagvergoeding kunt verlagen. Er is zelfs een alternatief waardoor je helemaal geen belasting verschuldigd bent. Hieronder volgt een overzicht van drie fiscale mogelijkheden die je in 2021 eenvoudig kunt benutten.

 1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
 2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
 3. Je gebruikt je transitievergoeding voor outplacement of scholing.

Tot en met 2013 kon een werknemer een beroep doen op de stamrechtvrijstelling. Daarbij was het mogelijk om de bruto ontslagvergoeding (dus zonder afdracht van belasting) over te laten maken naar een speciale bankrekening (banksparen) of naar een speciaal daarvoor opgerichte BV (de stamrecht-BV). Die mogelijkheid bestaat niet meer.

1. Middelingsregeling gebruiken

Je inkomen uit werk en woning (box 1) neemt eenmalig sterk toe als je een ontslagvergoeding ontvangt. Het zou kunnen dat om die reden een deel van je inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,50% terecht komt. Door gebruik te maken van de middelingsregeling, smeer je de piek die een ontslagvergoeding veroorzaakt weg over een periode van drie jaar en verlaag je veelal de belasting die je moet betalen.

Door je inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op te tellen en dat te delen door 3, kom je tot je gemiddelde inkomen over drie jaar. Op basis daarvan kun je berekenen hoeveel belasting je over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen, er vanuit gaande dat je in die jaren daadwerkelijk dit inkomen zou hebben genoten. Door de uitkomst van die berekening te vergelijken met de belasting die je in werkelijkheid hebt betaald, kun je kijken of middeling recht geeft op belastingteruggave.

Voorwaarden middelingsregeling

 • De regeling geldt alleen voor belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1);
 • Je kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren;
 • Je hebt over het middelingstijdvak belasting betaald in Nederland;
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak;
 • Je verzoek tot middeling volgt binnen drie jaar nadat alle aanslagen van de jaren uit het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan;
 • Je stuurt de berekening van de middelingsteruggave mee in je schriftelijke verzoek;
 • Er geldt een drempel van € 545. Het bedrag daarboven kun je terugvragen.

2. Jaarruimte (pensioentekort) benutten

Het kan zijn dat je na je ontslag niet direct een nieuwe baan vindt of de WW-uitkering die je ontvangt te laag is om in je levensonderhoud te voorzien. Je kunt je ontslagvergoeding dan gebruiken om een werkloze periode te overbruggen. Als je aansluitend wel meteen een baan hebt, zou je het geld dat je niet (direct) nodig hebt in een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening kunnen stoppen. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Door zoveel mogelijk in te leggen, kun je je belastbare inkomen in het jaar van je ontslagvergoeding verlagen. Tegelijkertijd bouw je belastingvrij aan je pensioen.

De lijfrentepremie wordt gebruikt om te sparen en/of te beleggen voor de opbouw van pensioenkapitaal. Naast het feit dat de premie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (box 1), hoef je ook geen vermogensbelasting (box 3) te betalen. Pas als je het opgebouwde kapitaal na pensionering uitkeert als pensioen, betaal je inkomstenbelasting. Maar dat is in de regel minder dan je tijdens je werkende leven zou hebben moeten betalen.

Voorwaarden jaarruimte

 • De premie die je jaarlijks mag inleggen is afhankelijk van je beschikbare jaarrruimte (pensioentekort). Die bepaal je met behulp van de Rekenhulp Lijfrentepremie waarin je inkomen en pensioenopbouw in het voorgaande jaren mee te wegen. Je mag dat met terugwerkende kracht voor de afgelopen 7 jaar doen (reserveringsruimte);
 • Als je al veel pensioen hebt opgebouwd, zou het kunnen dat je jaarruimte 0 is en je daarom je ontslagvergoeding hier niet voor mag gebruiken.

3. Transitievergoeding aan scholing besteden

Indien je na ontslag via het UWV of de kantonrechter een transitievergoeding toegekend krijgt, zou je de bruto transitievergoeding (dus het volledige bedrag) ook kunnen besteden aan een opleiding of outplacement. Outplacement is een verzamelbegrip voor het begeleiden van werk naar werk. Denk daarbij aan psychologische testen, scholing, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen van brieven en CV, netwerktrainingen, etc. Er zijn allerlei outplacementbureau's die hun diensten aanbieden. Het voordeel van outplacement is dat helemaal geen belasting hoeft te betalen over je ontslagvergoeding. Het nadeel is dat je het geld niet vrij kunt besteden.

Advies omtrent je ontslagvergoeding

Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Laat ons onderhandelen voor betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding. We kunnen je ook vertellen hoe je zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen.

Bel ons eerst (gratis) om je situatie uit te leggen. Een jurist kan je meteen kosteloos adviseren. Kun je wel wat juridische slagkracht gebruiken? Er is altijd een voordelig ontslagpakket dat bij je past. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever!

VSO controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit pakket