Billijke vergoeding bij ontslag

Je kunt als werknemer naast je transitievergoeding een billijke vergoeding toegewezen krijgen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door je werkgever. Maar wanneer is dat het geval?

Ernstig verwijtbaar handelen

Als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter op jouw verzoek een billijke vergoeding aan je toekennen (bovenop de transitievergoeding). Dit geldt ook bij een tijdelijk contract door van rechtswege eindigt op de einddatum. Zelfs als je geen recht hebt op een transitievergoeding, kun je wel in aanmerking komen voor een billijke vergoeding.

Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen als je werkgever dusdanig onbehoorlijk gedrag heeft vertoond dat er een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Onder afkeurenswaardig gedrag van de werkgever verstaan we het opvoeren van een valse ontslaggrond om een arbeidsconflict te veroorzaken, seksuele intimidatie, onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden, het opzettelijk frustreren van het re-integratietraject of discriminatie.

Hoogte billijke vergoeding

De billijke vergoeding is afhankelijk van de situatie en er bestaat geen formule voor. Voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding geeft de rechtspraak de afgelopen periode wel enige richting, maar de hoogte van de billijke vergoeding blijft sterk afhankelijk van de ontstane situatie.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Advies bij billijke vergoeding

Wanneer je van je werkgever een ontslagvoorstel hebt gekregen, dan is het verstandig om met een ontslagjurist van gedachten te wisselen over een eventuele billijke vergoeding.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket