💶 Billijke vergoeding bij ontslag

Je kunt als werknemer naast je transitievergoeding een billijke vergoeding toegewezen krijgen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door je werkgever. Maar wanneer is dat het geval?

Ernstig verwijtbaar handelen

Als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter op jouw verzoek een billijke vergoeding aan je toekennen (bovenop de transitievergoeding). Dit geldt ook bij een tijdelijk contract door van rechtswege eindigt op de einddatum. Zelfs als je geen recht hebt op een transitievergoeding, kun je wel in aanmerking komen voor een billijke vergoeding.

Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen als je werkgever dusdanig onbehoorlijk gedrag heeft vertoond dat er een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Onder afkeurenswaardig gedrag van de werkgever verstaan we het opvoeren van een valse ontslaggrond om een arbeidsconflict te veroorzaken, seksuele intimidatie, onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden, het opzettelijk frustreren van het re-integratietraject of discriminatie.

Hoogte billijke vergoeding

De billijke vergoeding is afhankelijk van de situatie en er bestaat geen formule voor. Voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding geeft de rechtspraak de afgelopen periode wel enige richting, maar de hoogte van de billijke vergoeding blijft sterk afhankelijk van de ontstane situatie.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Advies bij billijke vergoeding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.