🧾 De eindafrekening bij ontslag

Na je ontslag heb je recht op een eindafrekening van je salaris, vakantiedagen en andere emolumenten. Hoe zit dat precies?

Eindafrekening van salaris na ontslag
De eindafrekening bij ontslag© Qaraqter

Als je dienstverband beëindigd wordt, maak je samen met je werkgever de balans op. Open financiële eindjes verreken je door middel van een eindafrekening. Als het goed is wordt je laatste salaris overgemaakt en krijg je de zaken waar je nog recht op hebt uitbetaald. Helaas gaat dat niet altijd goed. Hier lees je er alles over en vertellen we waar je op moet letten.

Wat is de eindafrekening?

Of je nou zelf ontslag neemt of ontslagen wordt: een eindafrekening hoort er altijd bij. De eindafrekening bevat diverse financiële posten die na de beëindiging van je dienstverband verrekend moeten worden met je werkgever. Ze variëren van het tegoed op achtergesteld loon tot openstaande declaraties. Aan de andere kant kan het zijn dat je nog schulden hebt bij je werkgever, omdat je bijvoorbeeld een personeelslening hebt afgesloten of studie moet terugbetalen. Na betaling van de eindafrekening hebben jullie richting elkaar niets meer te eisen of te vorderen.

⚠️ Controleer de eindafrekening goed!

Je kunt er helaas niet automatisch vanuit gaan dat alles waar je recht op hebt ook automatisch wordt uitbetaald. Veel werkgevers doen moeilijk over de eindafrekening. Het is daarom verstandig om tijdens de onderhandelingen alle zaken te benoemen die de eindafrekening sluitend maken.

Wat staat er in de eindafrekening?

Tegoeden (vorderingen)

De eindafrekening bevat meestal een aantal van de volgende vorderingen:

 • openstaand salaris;
 • transitievergoeding;
 • billijke vergoeding;
 • niet-opgenomen vakantiedagen;
 • vakantietoeslag;
 • 13e maand of eindejaarsuitkering;
 • bonus, provisie of variabele beloning;
 • openstaande onkostendeclaraties.

Schulden (verplichtingen)

De eindafrekening kan ook een aantal van de volgende schulden bevatten:

 • voorschotten op salaris;
 • voorschotten op vakantietoeslag;
 • te veel opgenomen vakantiedagen;
 • onbetaalde schadevergoeding;
 • opgelegde boetes;
 • door werkgever betaalde opleidingskosten;
 • door werkgever betaalde verhuiskosten;
 • personeelslening.

Het is gebruikelijk om in de eindafrekening de tegoeden te verrekenen met de schulden. In de meeste gevallen heb je na ontslag geld tegoed in verband met een transitievergoeding of ontslagvergoeding, maar het kan ook zijn dat je met een schuld eindigt. Bij ontslag met wederzijds goedvinden leg je de afspraken rondom de eindafrekening vast in een vaststellings­overeenkomst.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Voorbeeldbrief eindafrekening salaris

Wordt je ontslagen of ben je inmiddels al uit dienst? Let er dan op dat je een eindafrekening ontvangt en het restant van je salaris en overige emolumenten uitgekeerd krijgt. We hebben een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt gebruiken om de eindafrekening bij je werkgever op te vragen en te verzoeken om betaling.

Vraag om betaling van de eindafrekening

 • Controleer je eindafrekening. Heb je geen overzicht gekregen? Bel of mail dan met je werkgever om die alsnog op te vragen;
 • Klopt je eindafrekening niet? Vraag je werkgever dan telefonisch om uitleg en verzoek om dit per e-mail te bevestigen. Als je twijfelt aan die uitleg, neem dan contact met ons op;
 • Wordt je vraag niet duidelijk beantwoord? Stuur dan een aangetekende brief (gebruik onze voorbeeldbrief eindafrekening). Hierin verzoek je om betaling van alle openstaande emolumenten;
 • Reageert je werkgever niet? Bel of mail ons dan.
Download brief eindafrekening

Vragen over de eindafrekening

Veel werknemers hebben bij ontslag vragen over hun eindafrekening. De vragen die ons het meest gesteld worden, hebben we geclusterd en voorzien van antwoord. Twijfel je of je eindafrekening klopt? Bel ons even op, dan adviseren we je gratis.

Wat staat er in de eindafrekening?

De eindafrekening bevat diverse financiële posten die na de beëindiging van je dienstverband verrekend moeten worden tussen jou en je werkgever. Ze variëren van het tegoed op achtergesteld loon, tot de terugbetaling van een personeelslening.

Hoe kan ik de eindafrekening berekenen?

Er is geen vaste formule voor het berekenen van je eindafrekening. Bovenaan deze pagina staat bij 'Wat staat er in de eindafrekening' welke tegoeden en schulden er bij een ontslag meestal aan bod komen. De hoogte van de eindafrekening is de uitkomst van optellen en aftrekken.

Hoeveel maanden salaris krijg ik mee bij ontslag?

De transitievergoeding bij ontslag bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Er geldt geen minimale periode dat je in dienst moet zijn geweest. Bij ontslag o.b.v. een combinatie van ontslaggronden, kan de ontslagvergoeding 1,5 keer zo hoog uitvallen. Je kunt daarnaast nog recht hebben op een billijke vergoeding.

Kan ik mijn leaseauto na ontslag overnemen?

Als je na ontslag je leaseauto wilt overnemen, zul je je werkgever de werkelijke waarde van de auto moeten betalen. Dat kun je in de eindafrekening regelen. Als die werkelijke waarde fors lager ligt dan de boekwaarde, dan kan je werkgever vragen om dit verschil bij te betalen.

Mogen mijn schulden verrekend worden in de eindafrekening?

Buiten eventuele vorderingen, zou het kunnen dat je nog schulden bij je werkgever hebt. Dat kan gaan om voorschotten op salaris of vakantietoeslag, te veel opgenomen vakantiedagen of voorgeschoten opleidingskosten. Het is gangbaar om in de eindafrekening tegoeden met schulden te verrekenen, zodat het eindtotaal klopt.

Wanneer krijg ik de eindafrekening na ontslag?

Er is niet duidelijk in de wet omschreven wanneer je werkgever de eindafrekening moet opstellen. Wel moet je laatste salaris na afloop van de loonperiode betaald zijn (binnen een maand). De eindafrekening mag tot één maand na afloop van je dienstverband opgemaakt en betaald worden.

Wanneer wordt mijn ontslagvergoeding uitbetaald?

Als je recht hebt op een transitievergoeding of ontslagvergoeding, dan zal je werkgever deze uitbetalen bij de eindafrekening. Dat dient binnen één maand na afloop van je dienstverband (je ontslagdatum) te gebeuren. Betaalt je werkgever te laat? Dan kun je wettelijke rente en een wettelijke verhoging afdwingen.

Wanneer worden mijn vakantiedagen uitbetaald?

Als je dienstverband wordt beëindigd, heb je recht op de uitbetaling van je niet-genoten vakantiedagen. Daarnaast is je werkgever je de tot dan toe opgebouwde vakantietoeslag verschuldigd. Je hebt volgens de wet recht op minstens 4 keer het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Als je fulltime werkt (5 dagen per week), heb je dus recht op 4 x 5 = 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. De meeste werknemers hebben volgens hun cao of arbeidscontract ook nog recht op (extra) bovenwettelijke vakantiedagen.

Je werkgever is verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van het aantal vakantiedagen dat je hebt opgebouwd en al hebt opgenomen. Bij een ontslag is het verstandig om je werkgever om een specificatie te vragen. Zo kun je die controleren als je je eindafrekening ontvangt.

De meeste werknemers hebben naast hun vakantiedagen ook recht op 8% vakantietoeslag. Het is gangbaar dat de opgebouwde toeslag in mei van ieder jaar wordt uitgekeerd. Als je ontslagen wordt, heb je recht op uitbetaling van je vakantietoeslag tot aan je ontslagdatum.

Je vakantiedagen en vakantiegeld worden normaalgesproken betaald in de eindafrekening. Vaak gebeurt dit tegelijkertijd met je laatste salaris. Het kan ook zijn dat dit (maximaal) één maand na betaling van je laatste loon plaatsvindt. Je kunt de voorbeeldbrief hierboven gebruiken als je hier nog recht op hebt.

Wanneer moet mijn werkgever de eindafrekening betalen?

Je werkgever moet het bedrag uit de eindafrekening uiterlijk één maand na afloop van je dienstverband hebben uitbetaald. Het is gebruikelijk dat het tegoed van de eindafrekening samen met je laatste salaris wordt voldaan, maar de uiterste betaaldatum ligt dus één maand na je ontslagdatum.

Wat als mijn werkgever de eindafrekening niet betaalt?

Als je werkgever binnen een maand na je ontslagdatum je eindafrekening niet heeft betaald, dan heb je een opeisbare vordering. Hierdoor loopt je werkgever het risico dat deze wettelijke rente en een wettelijke verhoging moet betalen over het bedrag dat je tegoed hebt. Stuur een aangetekende brief waarin je hierom verzoekt of schakel onze hulp in.

Worden de kosten voor juridisch bijstand vergoed in de eindafrekening?

Sommige werkgevers stellen werknemers bij arbeidsgeschillen inderdaad een budget beschikbaar voor juridische bijstand. Indien jij je door ons laat bijstaan, kun je jouw eigen bijdrage laten verrekenen met de eindafrekening. Je kunt onze factuur ook bij je werkgever indienen en rechtstreeks laten uitbetalen.

Juridische advies over de eindafrekening

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.