🪙 Emolumenten bij ontslag

Bij een ontslag maak je naast een transitievergoeding vaak aanspraak op andere emolumenten. Indien je ontslagen wordt met een vaststellings­overeenkomst staan daarin de afspraken over je financiële vergoedingen en emolumenten. Hoe zit dat precies?

Wat zijn emolumenten?

Emolumenten zijn beloningen voor werk die buiten je normale salaris vallen. Ze kunnen eenmalig maar ook op regelmatige basis worden uitgekeerd. Meestal betreft het bancaire betalingen (geld), maar ze kunnen ook in natura (middelen) verstrekt worden. Ze komen bij ontslag ter sprake bij de eindafrekening.

Wat betekent emolumenten?

Het woord emolument is afkomstig uit het Latijn. De Romeinen gebruikten het om een voordeel of gewin aan te duiden. De betekenis is tegenwoordig eigenlijk identiek, zij het dat deze in relatie staat tot je werk. Emolumenten zijn bijkomende verdiensten of voordelen in het kader van arbeid.

Emolumenten bij ontslag

Wat valt er onder emolumenten?

Zoals we hierboven al beschreven zijn emolumenten inkomsten die niet bij je reguliere salaris horen. De meest bekende vergoedingen hebben we hieronder opgesomd.

Voorbeelden van vergoedingen

 • Verlofdagen: Vrije dagen voor vakantie, studie of verhuizing;
 • Vakantiegeld: 8% van je bruto salaris;
 • Dertiende maand: Uitkering van een 13e maandsalaris;
 • Bonus: Provisie voor behalen van doelen of afspraken;
 • Pensioenbijdrage: Bijdrage voor oudedagsvoorziening;
 • Reiskostenvergoeding: Gratis of voordelig reizen;
 • Bedrijfswagen: Auto van de zaak (leaseauto), veelal met tankpas;
 • Laptop of tablet: Computer die ook privé gebruikt mag worden;
 • Mobiele telefoon: Telefoon waarmee ook privé gebeld mag worden;
 • Studiekostenvergoeding: Onkostenvergoeding voor studie;
 • Personeelskorting: Cheques of kortingen op aankopen van het eigen bedrijf;
 • Bijdrage voor consumpties: Gratis of voordelig eten en drinken;
 • Ambtswoning: Terbeschikkingstelling van representatieve woning om gasten ontvangen;
 • Bijdrage verzekeringen: Premiekorting op ziektekosten- of levensverzekering.

Eindafrekening bij ontslag

Mocht je ontslagen worden, dan maakt je werkgever de balans op ten aanzien van je vrije dagen, vakantietoeslag en andere emolumenten. Dat wordt een eindafrekening genoemd.

Een ontslag vindt vaak plaats op basis van wederzijds goedvinden. Je bepaalt daarbij in overleg met je werkgever onder welke voorwaarden je uit elkaar gaat. Zo heb je waarschijnlijk recht op een wettelijke transitievergoeding. De hoogte van je uiteindelijke ontslagvergoeding is onder meer afhankelijk van je emolumenten. Uiteindelijk leidt dat tot een eindafrekening. Die voorwaarden leg je vast in een vaststellings­overeenkomst c.q. beëindigingsovereenkomst.

Wees je ervan bewust dat je een bruto transitie- of ontslagvergoeding ontvangt. Emolumenten worden door de belastingdienst over het algemeen als loon aangemerkt. Ongeacht of ze in geld of natura worden verstrekt: ze zijn bepalend voor de sociale verzekeringspremie en daarmee de te betalen inkomstenbelasting.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Vragen over emolumenten

Heb je een vraag over emolumenten? We hebben de vragen die ons vaak gesteld worden over de ontslagvergoeding gebundeld en voorzien van antwoorden.

Wat zijn emolumenten?

Emolumenten zijn beloningen voor werk die niet bij je normale salaris horen. Een emolument kan op eenmalige of regelmatige basis worden uitgekeerd. Meestal zijn het bancaire betalingen, maar ze kunnen ook in natura verstrekt worden. Ze komen bij ontslag ter sprake bij de eindafrekening.

Wat valt er onder emolumenten?

Voorbeelden van emolumenten zijn verlofdagen, vakantiegeld, dertiende maand, bonus, pensioenbijdrage, reiskostenvergoeding, bedrijfswagen, laptop, tablet, telefoon, studiekostenvergoeding, personeelskorting, consumptiebijdrage, ambtswoning en verzekeringsbijdrage.

Heb ik recht op emolumenten?

Bij een ontslag heb je sowieso recht op een eindafrekening ten aanzien van opgenomen maar nog niet genoten vakantiedagen en opgebouwd maar nog niet uitbetaald vakantiegeld. Sommige werknemers hebben recht op een dertiende maand. Je mag er vanuit gaan dat die naar rato wordt uitbetaald. Datzelfde geldt voor een variabele beloning zoals een bonus, tenzij hier schriftelijk van is afgeweken. Of je recht hebt op andere emolumenten, hangt af van je arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement en eventuele individuele afspraken.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld na ontslag?

Je opgebouwde maar nog niet-genomen vakantiedagen worden bij ontslag uitbetaald bij de eindafrekening. Hoewel er geen wettelijke bepaling is die omschrijft op welk moment je werkgever dat moet doen, is het gangbaar dat je vakantiedagen tijdens de laatste periode van je dienstverband uitbetaald worden. Het komt voor dat je vakantiegeld één maand na het einde van je arbeidscontract wordt uitgekeerd.

Wanneer krijg je de eindafrekening na ontslag?

Er is wettelijk geen bepaling die omschrijft op welk moment je werkgever de eindafrekening moet opstellen en uitbetalen. Hoewel het niet verplicht is, rekenen veel werkgevers met de ontslagen werknemer af op het moment dat het loon over de laatste periode van zijn of haar dienstverband uitbetaald wordt. De wet schrijft wel voor dat je je salaris op tijd dient te ontvangen. Meestal is dat aansluitend op de afgesproken loonperiode. De eindafrekening mag ook pas daarna worden opgemaakt en betaald. Redelijkerwijs is dat echter tot één maand na afloop van je dienstverband.

Kan ik mijn ontslagvergoeding verhogen?

Ja, dat kan zeker. Vaak blijkt het ontslagdossier van je werkgever te rammelen. Als er geen doorslaggevende ontslagreden is of indien je werkgever snel van je af wil, dan is er altijd onderhandelingsruimte. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je de meeste flexibiliteit. Je transitievergoeding vormt een wettelijk minimum. Je ontslagvergoeding kan daarentegen veel hoger zijn.

Gratis advies over emolumenten

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.