Emolumenten bij ontslag

Als je werkgever je wil ontslaan, heb je waarschijnlijk recht op een transitievergoeding. Een ontslag wordt vaak afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over financiële vergoedingen en zogeheten emolumenten. Hoe zit dat precies?

Wat zijn emolumenten?

Emolumenten zijn beloningen voor werk die buiten je normale salaris vallen. Ze kunnen eenmalig maar ook op regelmatige basis worden uitgekeerd. Meestal betreft het bancaire betalingen (geld), maar ze kunnen ook in natura (middelen) verstrekt worden. Ze komen bij ontslag ter sprake bij de eindafrekening.

Wat betekent emolumenten?

Het woord emolument is afkomstig uit het Latijn. De Romeinen gebruikten het om een voordeel of gewin aan te duiden. De betekenis is tegenwoordig eigenlijk identiek, zij het dat deze in relatie staat tot je werk. Emolumenten zijn bijkomende verdiensten of voordelen in het kader van arbeid.

Emolumenten bij ontslag

Wat valt er onder emolumenten?

Zoals we hierboven al beschreven zijn emolumenten inkomsten die niet bij je reguliere salaris horen. De meest bekende vergoedingen hebben we hieronder opgesomd.

Voorbeelden van vergoedingen

 • Verlofdagen: Vrije dagen voor vakantie, studie of verhuizing;
 • Vakantiegeld: 8% van je bruto salaris;
 • Dertiende maand: Uitkering van een 13e maandsalaris;
 • Bonus: Provisie voor behalen van doelen of afspraken;
 • Pensioenbijdrage: Bijdrage voor oudedagsvoorziening;
 • Reiskostenvergoeding: Gratis of voordelig reizen;
 • Bedrijfswagen: Auto van de zaak (leaseauto), veelal met tankpas;
 • Laptop of tablet: Computer die ook privé gebruikt mag worden;
 • Mobiele telefoon: Telefoon waarmee ook privé gebeld mag worden;
 • Studiekostenvergoeding: Onkostenvergoeding voor studie;
 • Personeelskorting: Cheques of kortingen op aankopen van het eigen bedrijf;
 • Bijdrage voor consumpties: Gratis of voordelig eten en drinken;
 • Ambtswoning: Terbeschikkingstelling van representatieve woning om gasten ontvangen;
 • Bijdrage verzekeringen: Premiekorting op ziektekosten- of levensverzekering.

Eindafrekening bij ontslag

Mocht je ontslagen worden, dan maakt je werkgever de balans op ten aanzien van je vrije dagen, vakantietoeslag en andere emolumenten. Dat wordt een eindafrekening genoemd.

Een ontslag vindt vaak plaats op basis van wederzijds goedvinden. Je bepaalt daarbij in overleg met je werkgever onder welke voorwaarden je uit elkaar gaat. Zo heb je waarschijnlijk recht op een wettelijke transitievergoeding. De hoogte van je uiteindelijke ontslagvergoeding is onder meer afhankelijk van je emolumenten. Uiteindelijk leidt dat tot een eindafrekening. Die voorwaarden leg je vast in een vaststellingsovereenkomst c.q. beëindigingsovereenkomst.

Wees je ervan bewust dat je een bruto transitie- of ontslagvergoeding ontvangt. Emolumenten worden door de belastingdienst over het algemeen als loon aangemerkt. Ongeacht of ze in geld of natura worden verstrekt: ze zijn bepalend voor de sociale verzekeringspremie en daarmee de te betalen inkomstenbelasting.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

VSO-check (gratis)

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitie-check (gratis)

Juridisch advies over emolumenten

Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Of vraag je je af op welke emolumenten je recht hebt? Bel ons even op of vul onderstaand contractformuliertje in. Eén van onze arbeidsjuristen staat je gratis te woord.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.