🤝 Gouden handdruk bij ontslag

Stel dat je ontslagen wordt. Wat is dan het eerste dat in je op komt? Waarschijnlijk hoe je financiële situatie eruit ziet nadat je arbeidscontract is beëindigd. Onze arbeidsjuristen wordt vaak gevraagd of met recht heeft op een gouden handdruk. We leggen uit hoe het zit.

Heb ik recht op een gouden handdruk?

De meeste mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit hun dienstverband. Het is dan ook begrijpelijk dat je je bij een (dreigend) ontslag zorgen maakt over je financiën. Er moet immers wel genoeg geld binnen blijven komen om te voorkomen dat je je leven drastisch om moet gooien. Werknemers zijn in Nederland goed beschermd. Je wordt niet zomaar ontslagen en als dat toch gebeurt, is er een sociaal vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Vroeger kon je bovendien aanspraak maken op een gouden handdruk: een financiële vergoeding bij ontslag.

Wat is een gouden handdruk?

Om ervoor te zorgen dat we op deze pagina over dezelfde definitie praten, is het goed om twee zaken helder te hebben. Ten eerste wat je verstaat onder gouden handdruk. Het is namelijk een begrip dat al lange tijd meegaat en vaak gebruikt werd als een directeur of bestuurder van een (beursgenoteerde) onderneming werd ontslagen en tegelijkertijd een torenhoge ontslagvergoeding ontving. Dat viel (en valt!) bij werkend Nederland vaak niet in goede aarde en om die reden werd zo'n uitzonderlijk hoog geldbedrag vaak een gouden handdruk genoemd.

De tweede opvatting is van toepassing op 99% van de mensen die wij juridisch bijstaan. Dat zijn namelijk werknemers van hele normale bedrijven die terecht komen in een ontslagsituatie en ons de vraag stellen of ze recht hebben op een gouden handdruk. In de regel doelen ze daarmee of ze überhaupt aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding (tegenwoordig transitievergoeding genoemd). Daarbij is de context van een buitensporig hoge vergoeding niet meer van toepassing, maar draait het feitelijk om het al dan niet toekennen van een redelijke ontslagvergoeding.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo
Advies over je gouden handdruk

Bel ons even om te bespreken of je recht hebt op een gouden handdruk of ontslagvergoeding. Op basis van ons telefoontje kunnen we direct aangeven wat je kansen zijn en hoe je die vergroot.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Recht op een gouden handdruk

Om te kunnen beantwoorden of je recht hebt op een gouden handdruk, kun je gebruik maken van onze online tool om gratis je transitievergoeding te berekenen. Daarbij wordt er echter geen rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden in jouw situatie. En juist die randvoorwaarden bepalen of je naast de wettelijke transitievergoeding nog recht hebt op een aanvulling in de vorm van een billijke vergoeding.

Het is niet te doen om alle scenario's die een werknemer recht geven op een gouden handdruk volledig te beschrijven. Wel kunnen we aangeven welke factoren een positieve invloed hebben op een gouden handdruk en in welke gevallen je er zeker geen recht op hebt.

Positief voor gouden handdruk

Er is geen wettelijk recht op een gouden handdruk of ontslagvergoeding. Je kans op een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding wordt echter groter als je werkgever:

  • geen geldig ontslagreden heeft;
  • niet over een deugdelijk ontslagdossier beschikt;
  • niet meewerkt aan je re-integratie;
  • ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
  • je discrimineert of (seksueel) intimideert.

Geen recht op gouden handdruk

In sommige gevallen is een gouden handdruk of ontslagvergoeding eigenlijk uitgesloten. Houd geen rekening met een ontslagvergoeding als je arbeidsovereenkomst:

  • voor onbepaalde tijd niet wordt verlengd;
  • wordt beëindigd in je proeftijd;
  • wordt opgezegd door de curator (faillissement);
  • eindigt vanwege je pensioengerechtigde leeftijd;
  • wordt opgezegd op staande voet.

De hoogte van je gouden handdruk

Hoe hoog je ontslagvergoeding wordt, is afhankelijk van meerdere factoren. Bepalend is vaak de ontslagroute die gekozen wordt. Neem even telefonisch contact op om je situatie gratis te bespreken met een ontslagjurist.

Meestal raden we aan om te kijken of je samen met je werkgever afspraken kunt maken over je ontslag. Door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden, kun je onderhandelen over je ontslagvoorwaarden. De afspraken die je maakt leg je vast in een vaststellings­overeenkomst. Als je werkgever een ongeldige ontslagreden aanvoert of zwak dossier heeft, is de kans groot dat deze bereid is om meer te betalen dan de wettelijke transitievergoeding.

Kom je er samen niet uit, dan kan je werkgever een ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. Deze buigt zich tevens over je ontslagreden en de onderbouwing van het ontslagdossier. Als werknemer zou je kunnen aanvoeren dat je aanspraak acht te maken op een billijke vergoeding. De eventuele toekenning en hoogte van de billijke vergoeding worden per situatie beoordeeld.

Gratis advies over de gouden handdruk

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.