⚖️ Kantonrechtersformule bij ontslag

Het is in Nederland gebruikelijk dat je een werknemer bij ontslag compenseert voor het gemis aan inkomen. Als je ontslagen wordt, krijg je vaak een ontslagvergoeding mee. De hoogte van deze ontslagpremie, werd tot voor kort bepaald door de kantonrechtersformule.

Wat is de kantonrechtersformule?

Zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, is de kantonrechtersformule ooit bedacht door een aantal rechters. Omdat kantonrechters zich vaak bogen over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst, bedacht de Kring van Kantonrechters een formule waarmee de hoogte van een reële ontslagvergoeding eenvoudig en uniform kon worden berekend. Met de invoering van de Wet werk & zekerheid halverwege 2015, ging het ontslagrecht op de schop. De kantonrechtersformule werd vanaf dat moment vervangen door de transitievergoeding.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding?

Hoewel de kantonrechtersformule anno 2024 dus achterhaald is, mag de formule nog steeds gebruikt worden. De transitievergoeding is een wettelijke formule waarmee een wettelijk minimum voor de ontslagvergoeding bepaald wordt. Dat betekent echter niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden. Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het maar met elkaar eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van het het wettelijke minimum dat uit de formule van de transitievergoeding komt.

Hoogte van kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule wordt soms nog steeds gebruikt bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag. Er wordt dan met jou of met de voor ontslag in aanmerking komende werknemers een reeks afspraken gemaakt over je ontslagvoorwaarden. De hoogte van je ontslagvergoeding maakt daar onderdeel van uit. De kantonrechtersformule pakt vaak hoger uit dan de transitievergoeding. In uitzonderlijke gevallen is die tot drie keer zo hoog. De formule wordt ook wel ABC-formule genoemd, omdat deze tot stand komt door de drie componenten (A) Aantal gewogen dienstjaren, (B) Brutoloon en (C) Correctiefactor met elkaar te vermenigvuldigen. Wees je ervan bewust dat er een oude- en nieuwe kantonrechtersformule is.

Hoogte van transitievergoeding

Voor de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. De hoogte wordt berekend op basis van 1/3 bruto maandsalaris per jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 94.000 bruto (per 1 januari 2024) of één jaarsalaris indien je meer verdient. In andere woorden: de transitievergoeding bedraagt maximaal je bruto jaarsalaris. De uiteindelijke vergoeding wordt op de dag nauwkeurig berekend voor de totale duur waarin er een arbeidscontract bestond.

Hoogte van billijke vergoeding

Indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van je werkgever, kan een kantonrechter naast het bedrag dat uit de kantonrechtersformule of de wettelijke transitievergoeding komt, besluiten om je een extra vergoeding toe te kennen. We noemen dit een billijke vergoeding. Gerechtelijke uitspraken laten wel zien dat kantonrechters strenge eisen stellen aan het toekennen van een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding wordt positief beïnvloed dien je werkgever:

  • geen geldige ontslagreden heeft;
  • niet over een deugdelijk ontslagdossier beschikt;
  • niet meewerkt aan je re-integratie;
  • je discrimineert of (seksueel) intimideert.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Kantonrechtersformule: oud en nieuw

Zoals hierboven al beschreven wordt de kantonrechtersformule ook wel ABC-formule genoemd. Dat komt omdat de hoogte van de ontslagvergoeding berekend wordt door de componenten (A) Aantal gewogen dienstjaren met (B) Brutoloon en (C) Correctiefactor te vermenigvuldigen.

Om er zeker van te zijn dat je over hetzelfde praat, is het goed om te weten dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is. Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude kantonrechtersformule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. Vakbonden zetten bij de onderhandeling voor een sociaal plan dan ook altijd in op de oude kantonrechtersformule.

Oude kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 40 jaar 1,0
40 - 50 jaar 1,5
50 - 60 jaar 2,0

Nieuwe kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 35 jaar 0,5
35 - 45 jaar 1,0
45 - 55 jaar 1,5
Boven 55 jaar 2,0

De kantonrechtersformule berekenen

Wij hebben een pagina gemaakt waarbij je de hoogte van je ontslagvergoeding kunt berekenen aan de hand van de regels van de kantonrechtersformule. Zo kun je zelf uitrekenen waar je vroeger recht op zou hebben en dat vergelijken met je huidige ontslagvergoeding. Het zou je in de onderhandeling wellicht kunnen helpen.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.