💶 Oprotpremie bij ontslag

Je werkgever wil je ontslaan. Gelukkig kan dat zonder deugdelijk ontslagdossier niet zomaar. Als ontslag wèl mag, heb je gehoord dat je baas een oprotpremie moet betalen. Hoe zit dat bij jou?

De meeste werknemers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van hun inkomen uit werk. Bij (dreigend) ontslag flitst je financiële situatie over ongetwijfeld door je hoofd. Je wilt graag blijven wonen en leven zoals je dat nu doet, dus er moet wel genoeg geld binnen blijven komen om dat in stand te houden. In Nederland ben je als werknemer goed beschermd. Natuurlijk kun je ook hier ontslagen worden, maar daarvoor moet je het vrij bont gemaakt hebben. Bovendien zal je werkgever een goed ontslagdossier moeten kunnen overleggen. En zelfs dan maak je in veel gevallen nog aanspraak op een oprotpremie. We leggen uit hoe dat zit.

Oprotpremie bij ontslag

Wat is een oprotpremie?

Als je tijdelijke contract niet wordt verlengd of je werkgever je vaste contract wil opzeggen, is de kans groot dat je een oprotpremie ontvangt. Althans, zo wordt in de volksmond het geldbedrag genoemd dat je meekrijgt als je ontslagen wordt. Het woord oprotpremie klinkt nogal negatief en wordt door werkgevers en de overheid dan ook transitievergoeding, ontslagvergoeding, afkoopsom of gouden handdruk genoemd.

Het begrip 'oprotpremie' gaat al langere tijd mee en werd vaak gebruikt als iemand tegen zijn of haar wil ontslagen werd. Om de betreffende werknemer toch te bewegen om zonder protest te vertrekken, bood diens werkgever daarom een zak met geld aan. In ruil daarvoor stond het UWV buiten spel en hoefde de gang naar de rechter niet gemaakt te worden.

De meeste werknemers die wij juridisch bijstaan, hebben te maken met een ontslagsituatie waarbij ze ons de vraag stellen of ze recht hebben op een oprotpremie. In de regel doelen ze daarmee of ze aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Daarbij draait het feitelijk om het al dan niet toekennen van een redelijke ontslagvergoeding.

Heb ik recht op een oprotpremie?

Je kunt via onze online transitievergoedingscalculator gratis checken of je recht hebt op een oprotpremie en hoe hoog die zou moeten zijn. Er wordt daarbij echter geen rekening gehouden met jouw (unieke) arbeidsomstandigheden. En juist die omstandigheden bepalen of je naast de wettelijke transitievergoeding nog recht hebt op een aanvulling in de vorm van een billijke vergoeding. We kunnen onmogelijk alle scenario's beschrijven, maar we kunnen wel aangeven welke factoren een positieve invloed hebben op een oprotpremie en wanneer je er zeker geen recht op hebt.

✅ Gunstig voor oprotpremie

Als je in tijdelijke of vaste dienst bent geweest, heb je in principe recht op een oprotpremie (transitievergoeding). Je kans op een hogere ontslagvergoeding wordt echter groter als je werkgever:

 • geen geldig ontslagreden heeft;
 • niet over een deugdelijk ontslagdossier beschikt;
 • niet meewerkt aan je re-integratie;
 • ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
 • je discrimineert of (seksueel) intimideert.

❌ Geen recht op oprotpremie

In sommige gevallen is een oprotpremie of ontslagvergoeding eigenlijk uitgesloten. Houd geen rekening met een ontslagpremie als je arbeidsovereenkomst:

 • wordt beëindigd in je proeftijd;
 • wordt opgezegd door de curator (faillissement);
 • eindigt vanwege je pensioengerechtigde leeftijd;
 • wordt opgezegd op staande voet.

Vragen over de oprotpremie

Heb je een vraag over jouw oprotpremie? We hebben de veel gestelde vragen over de ontslagvergoeding gebundeld en voorzien van antwoorden.

Heb ik recht op een oprotpremie?

Als je werkgever je contract beëindigt of je tijdelijke contract afloopt zonder dat dit verlengd wordt, heb je waarschijnlijk recht op een oprotpremie (transitievergoeding). Dat is een geldbedrag dat je werkgever aan jou moet betalen. Je hebt ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.

Wanneer heb ik geen recht op een oprotpremie?

In de volgende gevallen heb je in de basis géén recht op een oprotpremie:

 • Je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
 • Je bent ontslagen omdat je nalatig bent geweest of ernstig verwijtbaar hebt gehandeld;
 • Je bent ontslagen voordat je 18 jaar oud bent en hebt gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt;
 • Je bent ontslagen omdat je werkgever failliet is of uitstel van betaling heeft gekregen;
 • Je bent ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en in je cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen.
Hoe hoog is mijn oprotpremie?

De hoogte van je oprotpremie is afhankelijk van diverse factoren. Je ontslagreden en de ingezette ontslagroute kunnen daarop van invloed zijn. De transitievergoeding is gebaseerd op je salaris en hoe lang je in dienst bent geweest. Per volledig gewerkt dienstjaar krijg je 1/3 van je bruto maandsalaris. Kortere dienstverbanden worden naar rato berekend voor het aantal gewerkte dagen. Via onze calculator kun je de hoogte van je transitievergoeding zelf berekenen.

Kan ik mijn oprotpremie verhogen?

Je oprotpremie wordt berekend op basis van de standaardformule die geldt voor de transitievergoeding. Ze vormt echter een wettelijk minimum. In sommige gevallen kan een rechter een extra (billijke) vergoeding opleggen. Bij tussenkomst van een jurist blijkt het ontslagdossier van je werkgever toch vaak minder goed op orde dan gehoopt. Na onderhandeling is er vaak een hogere ontslagvergoeding en verbetering van je ontslagvoorwaarden mogelijk.

Moet ik belasting betalen over mijn oprotpremie?

Ja, je oprotpremie wordt door de belastingdienst gezien als inkomen uit arbeid. Om die reden is je transitievergoeding belast volgens de schijven die gelden voor de inkomstenbelasting. De transitievergoeding wordt bruto berekend, maar je krijgt van je werkgever een netto bedrag op je rekening uitbetaald.

Wil je weten hoe het in jouw situatie precies zit? Bel ons dan even op. Op basis van dat telefoontje kunnen we direct aangeven wat je rechtspositie is en aangeven of je kans maakt op een hogere ontslagvergoeding.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

De hoogte van je oprotpremie

Hoe hoog je oprotpremie wordt, is afhankelijk van meerdere factoren. Een bepalende factor is de ontslagroute die je werkgever inzet. Je bent het meest flexibel bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Meestal raden we aan om te kijken of je samen met je werkgever afspraken kunt maken over je ontslag. Door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden, kun je onderhandelen over je ontslagvoorwaarden. De afspraken die je maakt leg je vast in een vaststellings­overeenkomst. Als je werkgever een ongeldige ontslagreden aanvoert of zwak dossier heeft, is de kans groot dat deze bereid is om meer te betalen dan de wettelijke transitievergoeding.

Kom je er samen niet uit, dan kan je werkgever een ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. Deze buigt zich tevens over je ontslagreden en de onderbouwing van het ontslagdossier. Als werknemer zou je kunnen aanvoeren dat je recht hebt op een billijke vergoeding. De eventuele toekenning en hoogte van de billijke vergoeding worden per situatie beoordeeld.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.