Oprotpremie bij ontslag

Je werkgever wil je ontslaan. Gelukkig kan dat niet zomaar. Naast een goed ontslagdossier, heb je gehoord dat werkgevers soms een oprotpremie moeten betalen. Hoe zit dat bij jou?

De meeste mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit hun dienstverband. Bij (dreigend) ontslag flitst je financiële situatie over (middel)lange termijn ongetwijfeld door je hoofd. Je wilt graag blijven wonen en leven zoals je dat nu doet, dus er moet wel genoeg geld binnen blijven komen om dat in stand te houden. In Nederland ben je als werknemer goed beschermd. Natuurlijk kun je ook hier ontslagen worden, maar daarvoor moet je het vrij bont gemaakt hebben. Bovendien zal je werkgever een goed ontslagdossier moeten kunnen overleggen. En zelfs dan maak je in veel gevallen nog aanspraak op een oprotpremie. We leggen uit hoe dat zit.

Wat is een oprotpremie?

Als je minstens twee jaar in dienst bent geweest, is de kans groot dat je bij je ontslag een oprotpremie ontvangt. Althans, zo wordt in de volksmond het geldbedrag genoemd dat je mee krijgt als je ontslagen wordt. Het woord oprotpremie klinkt nogal negatief en wordt door werkgevers en de overheid dan ook transitievergoeding, ontslagvergoeding of gouden handdruk genoemd.

Het begrip 'oprotpremie' gaat al langere tijd mee en werd vaak gebruikt als iemand tegen zijn of haar wil ontslagen werd. Om de betreffende werknemer toch te bewegen om zonder protest te vertrekken, bood diens werkgever een zak met geld aan. In ruil daarvoor stond het UWV buiten spel en hoefde de gang naar de rechter niet gemaakt te worden.

De meeste werknemer die wij juridisch bijstaan hebben te maken met een ontslagsituatie, waarbij ze ons de vraag stellen of ze recht hebben op een oprotpremie. In de regel doelen ze daarmee of ze aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Daarbij draait het feitelijk om het al dan niet toekennen van een redelijke ontslagvergoeding.

Recht op een oprotpremie

Je kunt via onze online transitievergoedingscalculator gratis checken of je recht hebt op een oprotpremie en hoe hoog die zou moeten zijn. Er wordt daarbij echter geen rekening gehouden met jouw (unieke) arbeidsomstandigheden. En juist die omstandigheden bepalen of je naast de wettelijke transitievergoeding nog recht hebt op een aanvulling in de vorm van een billijke vergoeding. We kunnen onmogelijk alle scenario's beschrijven, maar we kunnen wel aangeven welke factoren een positieve invloed hebben op een oprotpremie en wanneer je er zeker geen recht op hebt.

Gunstig voor oprotpremie

Als je in tijdelijke of vaste dienst bent geweest, heb je in principe recht op een oprotpremie (transitievergoeding). Je kans op een hogere ontslagvergoeding wordt echter groter als je werkgever:

  • geen geldig ontslagreden heeft;
  • niet over een deugdelijk ontslagdossier beschikt;
  • niet meewerkt aan je re-integratie;
  • ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
  • je discrimineert of (seksueel) intimideert.

Geen recht op oprotpremie

In sommige gevallen is een oprotpremie of ontslagvergoeding eigenlijk uitgesloten. Houd geen rekening met een ontslagpremie als je arbeidsovereenkomst:

  • wordt beëindigd in je proeftijd;
  • wordt opgezegd door de curator (faillissement);
  • eindigt vanwege je pensioengerechtigde leeftijd;
  • wordt opgezegd op staande voet.
Advies over je oprotpremie

Bel ons even om te bespreken of je recht hebt op een oprotpremie (ontslagvergoeding). Op basis van ons telefoontje kunnen we direct aangeven wat je kansen zijn en hoe je die vergroot.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

De hoogte van je oprotpremie

Hoe hoog je oprotpremie wordt, is afhankelijk van meerdere factoren. Bepalend is vaak de ontslagroute die gekozen wordt. Neem even telefonisch contact op om je situatie gratis te bespreken met een ontslagjurist.

Meestal raden we aan om te kijken of je samen met je werkgever afspraken kunt maken over je ontslag. Door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden, kun je onderhandelen over je ontslagvoorwaarden. De afspraken die je maakt leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. Als je werkgever een ongeldige ontslagreden aanvoert of zwak dossier heeft, is de kans groot dat deze bereid is om meer te betalen dan de wettelijke transitievergoeding.

Kom je er samen niet uit, dan kan je werkgever een ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. Deze buigt zich tevens over je ontslagreden en de onderbouwing van het ontslagdossier. Als werknemer zou je kunnen aanvoeren dat je recht hebt op een billijke vergoeding. De eventuele toekenning en hoogte van de billijke vergoeding worden per situatie beoordeeld.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding