Transitievergoeding en belasting

Krijg je binnenkort een transitievergoeding uitgekeerd of heb je al een ontslagvergoeding ontvangen? Dan zul je daar helaas belasting over moeten betalen. Hier lees je wat de fiscale regels zijn in 2021 en hoeveel belasting je moet afdragen.

We zijn het in Nederland wel gewend om belasting te betalen. Het verbaast je dan ook vast niet dat de overheid een graantje meepikt bij de uitkering van je transitievergoeding. De belastingdienst ziet een transitievergoeding namelijk als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. Werk uit (vroeger) inkomen wordt belast in box 1. Het is daarom aan je werkgever om volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op je bruto salaris en bruto transitievergoeding. Het gevolg is dat je een netto transitievergoeding krijgt uitgekeerd, net zoals je je salaris ontvangt. Omdat de transitievergoeding bij je inkomen opgeteld wordt, zal je naar waarschijnlijkheid meer belasting moeten betalen.

Belastingdruk transitievergoeding

Er zijn manieren om de belastingdruk op je transitievergoeding te verlagen. Als je daar geen gebruik van maakt (of dat niet meer kunt), gelden de normale regels van ons progressieve belastingstelsel: hoe hoger je inkomen inclusief transitievergoeding is, hoe meer belasting je dient te betalen. De belastingschijven in 2021 zijn als volgt:

BelastingBelastingpercentage
Schijf 1 0 t/m € 68.507 37,10%
Schijf 2 € 68.507 of meer 49,50%

Voorbeeld belasting ontslagvergoeding 2021

Linda verdient € 48.000 per jaar en wordt in 2021 ontslagen. Ze onderhandelt over haar ontslagvergoeding en krijgt een bedrag van € 22.000 uitgekeerd. Voor de inkomstenbelasting dient ze de ontslagvergoeding bij haar inkomen op te tellen en daarom € 70.000 in te vullen. Zonder rekening te houden met de Zvw-premie en heffingskortingen, geldt het volgende rekenvoorbeeld:

  • Over € 68.507 - € 48.000 = € 20.507 houdt haar werkgever 37,10% in;
  • Over € 70.000 - € 68.507 = € 1.493 houdt haar werkgever 49,50% in.

Uiteindelijk betaalt Linda € 7.608 + € 739 = € 8.347 aan inkomstenbelasting over haar ontslagvergoeding, zodat ze daar netto € 22.000 - € 8.347 = € 13.653 aan overhoudt. Dat geld mag ze op iedere gewenste manier besteden.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Fiscale mogelijkheden transitievergoeding

Er is een drietal mogelijkheden waarmee je de belastingdruk op je transitievergoeding kunt verlagen. Bedenk wel dat je transitievergoeding nooit netto krijgt uitgekeerd, omdat je werkgever de belasting al inhoudt.

  1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
  2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
  3. Je gebruikt je transitievergoeding voor outplacement of scholing.

Tot 1 januari 2014 kon een werknemer een beroep doen op de stamrechtvrijstelling. Daarbij was het mogelijk om de bruto ontslagvergoeding (dus zonder afdracht van belasting) over te laten maken naar een speciale bankrekening (banksparen) of naar een speciaal daarvoor opgerichten BV (de stamrecht BV). Die mogelijkheid is er niet meer.

1. Middelen van je inkomen over 3 jaar

Je inkomen uit werk en woning (box 1) neemt eenmalig sterk toe als je een transitievergoeding ontvangt. Het zou kunnen dat om die reden een deel van je inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,50% terecht komt. Door gebruik te maken van de middelingsregeling, smeer je de piek die een transitievergoeding veroorzaakt weg over een periode van drie jaar en verlaag je veelal de belasting die je moet betalen.

Door je inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op te tellen en dat te delen door 3, kom je tot je gemiddelde inkomen over drie jaar. Op basis daarvan kun je berekenen hoeveel belasting je over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen er vanuit gaande dat je in die jaren daadwerkelijk dit inkomen zou hebben genoten. Door de uitkomst van die berekening te vergelijken met de belasting die je in werkelijkheid hebt betaald, kun je kijken of middeling recht geeft op belastingteruggave. Daarbij geldt wel een drempel van € 545.

2. Benutten van je jaarruimte (pensioen)

Het kan zijn dat je na je ontslag niet direct een nieuwe baan vindt of de WW-uitkering die je ontvangt te laag is om in je levensonderhoud te voorzien. Je kunt je transitievergoeding dan gebruiken om een werkloze periode te overbruggen. Als je aansluitend wel meteen een baan hebt, zou je het geld dat je niet (direct) nodig hebt in een lijfrentepolis of bancaire lijfrente kunnen stoppen. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Door zoveel mogelijk in te leggen, kun je je belastbare inkomen in het jaar van je transitievergoeding verlagen. Tegelijkertijd bouw je belastingvrij aan je pensioen.

De lijfrentepremie wordt gebruikt om te sparen en/of te beleggen voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Naast het feit dat de premie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (box 1), hoef je ook geen vermogensbelasting (box 3) te betalen. Pas als je het opgebouwde kapitaal na pensionering uitkeert als pensioen, betaal je inkomstenbelasting (box 1). De eerste twee belastingtarieven zijn lager voor mensen in de AOW-leeftijd. In 2021 is dat voordeel 17,9% (schijf 1) en 12,2% (schijf 2).

De premie die je jaarlijks mag inleggen is afhankelijk van je beschikbare jaarrruimte. Die bepaal je met behulp van een formule waarin je inkomen en pensioenopbouw in het voorgaande jaar meewegen. Als je al veel pensioen hebt opgebouwd, zou het kunnen dat je jaarruimte 0 is en je daarom je transitievergoeding niet kunt gebruiken voor pensioenopbouw.

3. Inkopen van outplacement of scholing

Indien je na ontslag via het UWV of de kantonrechter een transitievergoeding toegekend krijgt, zou je de bruto transitievergoeding (dus zonder afdracht van belasting) ook kunnen besteden aan outplacement of een opleiding. Outplacement is een verzamelbegrip voor het begeleiden van werk naar werk. Denk daarbij aan psychologische tests, scholingstrajecten, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen van brieven en CV, netwerktrainingen, etcetera. Er zijn talrijke outplacementbureau's die hun diensten aanbieden. Via outplacement voorkom je dus dat je überhaupt belasting betaalt over je transitievergoeding.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Hulp bij transitievergoeding

Ben je in onderhandeling over (de hoogte) van je transitievergoeding of ontslagvergoeding? Met onderstaande pakketten haal je daar meer uit. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit pakket