Belasting betalen over je transitievergoeding
We kunnen het niet leuker maken dan het is: je zult gewoon belasting moeten betalen over je ontslagvergoeding. Hier lees je meer over hoe dat precies zit.

De belastingdienst ziet een transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. Het is daarom aan je werkgever om volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op je salaris. Je krijgt dus een nettobedrag uitgekeerd, net zoals je je salaris ontvangt. Omdat de transitievergoeding bij je overige inkomen opgeteld wordt, zal je naar waarschijnlijkheid meer belasting betalen.

Belastingpercentages transitievergoeding

Inkomen 2018Belastingpercentage
0 t/m € 20.14236,55%
€ 20.142 t/m € 33.99440,85%
€ 33.994 t/m € 68.05740,85%
Meer dan € 68.05751,95%

Minder belasting betalen door inkomensmiddeling

Door het middelen van je belasting over een periode van drie jaar en het gebruiken van je jaarruimte, kun je de belastingdruk bij uitkeer van een transitievergoeding verlagen.