Belasting betalen over je transitievergoeding

We kunnen het niet leuker maken dan het is: je zult gewoon belasting moeten betalen over je ontslagvergoeding. Hier lees je meer over hoe dat precies zit.

De belastingdienst ziet een transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. Het is daarom aan je werkgever om volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op je salaris. Je krijgt dus een nettobedrag uitgekeerd, net zoals je je salaris ontvangt. Omdat de transitievergoeding bij je overige inkomen opgeteld wordt, zal je naar waarschijnlijkheid meer belasting betalen.

Belastingpercentages transitievergoeding

Inkomen20202021
Schijf 10 t/m € 68.50737,35%37,10%
Schijf 2€ 68.507 of hoger49,50%49,50%

Minder belasting betalen over je transitievergoeding

Middelingsregeling

Je inkomen uit werk en woning neemt eenmalig sterk toe als je een ontslagvergoeding ontvangt. Het zou kunnen dat om die reden een deel van je inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,50% terecht komt. Door gebruik te maken van de middelingsregeling, smeer je de piek die een ontslagvergoeding veroorzaakt weg over een periode van drie jaar en verlaag je veelal de belasting die je moet betalen.

Jaarruimte gebruiken

Het kan zijn dat je na je ontslag niet direct een nieuwe baan vindt of de WW-uitkering die je ontvangt te laag is om in je levensonderhoud te voorzien. Je kunt je ontslagvergoeding dan gebruiken om een werkloze periode te overbruggen. Als je aansluitend wel meteen een baan hebt, zou je het geld dat je niet (direct) nodig hebt in een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening kunnen stoppen. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Door zoveel mogelijk in te leggen, kun je je belastbare inkomen in het jaar van je ontslagvergoeding verlagen. Tegelijkertijd bouw je belastingvrij aan je pensioen.

Geen belasting betalen over je transitievergoeding

Indien je na ontslag via het UWV of de kantonrechter een transitievergoeding toegekend krijgt, zou je de bruto transitievergoeding (dus het volledige bedrag) ook kunnen besteden aan een opleiding of outplacement. Outplacement is een verzamelbegrip voor het begeleiden van werk naar werk. Denk daarbij aan psychologische testen, scholing, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen van brieven en CV, netwerktrainingen, etc. Er zijn allerlei outplacementbureau's die hun diensten aanbieden. Het voordeel van outplacement is dat helemaal geen belasting hoeft te betalen over je transitievergoeding. Het nadeel is dat je het geld niet vrij kunt besteden.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.