Vakantiedagen en ontslag
Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiedagen. Maar wat gebeurt er met je opgebouwde vakantiedagen als je ontslagen wordt of je dienstverband van rechtswege eindigt? Hier lees je waar je recht op hebt.

Einde dienstverband

Stel dat je arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, hoe zit het dan precies met je vakantiedagen? Als je dienstverband van rechtswege eindigt, dan dient je werkgever je een overzicht te verstrekken waaruit blijkt op hoeveel vakantiedagen je nog aanspraak kunt maken. Deze vakantiedagen worden aan je uitgekeerd in geld, tenzij je schriftelijk aangeeft de vakantiedagen te willen opnemen én je werkgever daarmee instemt. De uitkering van vakantierechten is gelijk aan het loon dat je zou krijgen wanneer je deze dagen had opgenomen in de vorm van vakantie.

Ontslag tijdens vakantie

Je moet er niet aan denken dat tijdens je vakantie je ontslag wordt aangezegd. Kun je eigenlijk wel ontslagen worden als je op vakantie bent? Het voelt misschien gek, maar dat kan inderdaad. Je werkgever heeft dan wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. Pas nadat die vergunning is verleend, kan je werkgever je arbeidsovereenkomst opzeggen. Er verandert wel iets aan de wettelijk opzegtermijn: die gaat namelijk pas in na je vakantie, ook al geeft je werkgever aan je eerder te willen ontslaan.

Word je ontslagen in je vakantie?

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.