💸 Ontslag en de WW-uitkering

In de basis heb je na ontslag recht op een WW-uitkering. Maar het is belangrijk om te weten in welke gevallen je niet in aanmerking komt voor die WW-uitkering. We leggen uit hoe het zit.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Je WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De hoogte van je (tijdelijke) WW-uitkering zal lager zijn dan je laatst verdiende salaris. De WW-uitkering heeft een maximumgrens. Als je een hoog salaris hebt, kan het verlies van inkomen groot zijn. Daarnaast moet je in de 36 weken voordat je werkloos wordt, minimaal 26 weken gewerkt hebben.

Bij ontslag op staande voet hebt je helemaal geen recht op een WW-uitkering. Mogelijk heb je dan wel recht op een bijstandsuitkering.

Tot 1 oktober 2006 gold er nog een verwijtbaarheidstoets. Dat hield in dat de werknemer in verweer moest komen tegen zijn ontslag om het recht op een WW-uitkering te behouden. Dit gebeurde vaak via een (pro forma) ontbindingsprocedure. Die verwijtbaarheidstoets is inmiddels versoepeld. In de praktijk komt het erop neer dat werkgever en werknemer het ontslag vaak regelen via het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Het recht op een WW-uitkering komt wel te vervallen als je op staande voet wordt ontslagen of zelf het initiatief neemt tot ontslag. Bij twijfel kun je gratis juridisch advies inwinnen bij ons.

Voorwaarden voor een WW-uitkering

Als je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, dan moet je ontslag aan de volgende voorwaarden voldoen. In de praktijk wordt daar door een werkgever nogal eens aan voorbij gegaan.

  1. Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
  2. Je moet werkloos zijn;
  3. Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
  4. Je moet voldoen aan de wekeneis;
  5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

Zelf ontslag nemen met WW-uitkering

Als je zelf ontslag neemt (al dan niet in je proeftijd) kun je je recht op een WW-uitkering behouden, mits er sprake is van bijzondere omstandigheden. Vind je dat op je situatie een bijzondere omstandigheid van toepassing is? Neem dan contact op met ons voordat je daadwerkelijk ontslag neemt. Zonder professionele hulp is het lastig je recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

Gratis advies over ontslag en WW

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.