Ontslag en WW-uitkering

In de basis heb je na ontslag recht op een WW-uitkering. Maar het is echter belangrijk om te weten in welke gevallen je niet in aanmerking komt voor die WW-uitkering. We leggen uit hoe het zit.

Je WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De hoogte van je (tijdelijke) WW-uitkering zal lager zijn dan je laatst verdiende salaris. De WW-uitkering heeft een maximumgrens. Als je een hoog salaris hebt, kan het verlies van inkomen groot zijn. Daarnaast moet je in de 36 weken voordat je werkloos wordt, minimaal 26 weken gewerkt hebben.

Bij ontslag op staande voet hebt je helemaal geen recht op een WW-uitkering. Mogelijk heb je dan wel recht op een bijstandsuitkering.

Tot 1 oktober 2006 gold er nog een verwijtbaarheidstoets. Dat hield in dat de werknemer in verweer moest komen tegen zijn ontslag om het recht op een WW-uitkering te behouden. Dit gebeurde vaak via een (pro forma) ontbindingsprocedure. Die verwijtbaarheidstoets is inmiddels versoepeld. In de praktijk komt het erop neer dat werkgever en werknemer het ontslag vaak regelen via het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Het recht op een WW-uitkering komt wel te vervallen als je op staande voet wordt ontslagen of zelf het initiatief neemt tot ontslag. Bij twijfel kun je gratis juridisch advies inwinnen bij ons.

De voorwaarden voor een WW-uitkering

Als je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, dan moet je ontslag aan de volgende voorwaarden voldoen. In de praktijk wordt daar door een werkgever nogal eens aan voorbij gegaan.

  1. Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
  2. Je moet werkloos zijn;
  3. Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
  4. Je moet voldoen aan de wekeneis;
  5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

Zelf ontslag nemen en WW

Als je zelf ontslag neemt (al dan niet in je proeftijd) kun je je recht op een WW-uitkering behouden, mits er sprake is van bijzondere omstandigheden. Vind je dat op je situatie een bijzondere omstandigheid van toepassing is? Neem dan contact op met ons voordat je daadwerkelijk ontslag neemt. Zonder professionele hulp is het lastig je recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Juridische hulp bij ontslag

Word je ontslagen en wil je zeker weten dat je recht hebt op een WW-uitkering? Met één van onze ontslagpakketten kun je jezelf daarvan verzekeren. Meestal worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellingsovereenkomst ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Onderhandelen ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket