Een mediator bij ontslag

Het is onvermijdelijk dat waar mensen samenwerken spanningen en conflicten ontstaan. Meestal lossen werknemers en werkgevers dat onderling prima op. Maar soms lukt het niet. Een arbeidsmediator kan in zo'n geval de oplossing bieden.

Conflict of verstoorde arbeidsrelatie

Bij een zakelijk conflict ligt een verstoorde arbeidsrelatie op de loer. Soms betreft het ruzies tussen collega's onderling, maar vaak gaat het om een conflict tussen een werknemer en werkgever. De scheve machtsverhouding maakt dit soms een oneven strijd. Conflicten binnen bedrijven of organisaties leiden altijd tot stress en verminderde prestaties. We hebben honderden werknemers bijgestaan die de motivatie om naar het werk te gaan verliezen en letterlijk ziek worden van de spanning. De werkgever verliest vervolgens het vertrouwen in de herstelmogelijkheden, waarop ontslag de enige manier lijkt om het probleem op te lossen. Arbeidsmediation kan in zo'n situatie uitkomst bieden.

Wat doet een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator is een onpartijdige bemiddelaar die op vakkundige wijze gesprekken begeleidt. Een mediator kan worden ingezet om een vastgelopen arbeidsconflict tussen een werknemer en werkgever op te lossen. Beide partijen kunnen daartoe het initiatief nemen. Indien een werknemer spanningsklachten ervaart of (langdurig) ziek is, zal er in veel gevallen een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Een bedrijfsarts kan doorverwijzen naar een mediator om het conflict vlot te trekken. Een goede mediator plaatst zaken in een ander daglicht, heeft oog voor beide partijen en probeert de arbeidsrelatie te herstellen.

Beëindigen van een dienstverband

Het ontslaan van een werknemer is geen simpele aangelegenheid, want er komt veel bij kijken. Er zal allereerst een goede ontslagreden moeten worden aangedragen, of een combinatie van ontslagredenen. Vervolgens dient een werkgever een sluitend dossier te hebben opgebouwd en onderzocht. moeten hebben of herplaatsing in een andere functie mogelijk is. Bij een verstoorde arbeidsrelatie is de kans groot dat een werknemer het ontslag aanvecht, waarna een kantonrechter mag bepalen of een ontslag rechtmatig is. Zo ja, dan zal de rechter tevens de hoogte van de transitievergoeding of ontslagvergoeding vaststellen. Dat proces is tijdrovend, kost veel energie en tevens tijd. Wist je dat een arbeidsmediator ook kan begeleiden in het beëindigen van een dienstverband?

Exit mediation

In de praktijk wordt een mediationtraject vaak door een werkgever ingezet om een dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Het gaat dan feitelijk om exit-medation. Het kan voor beide partijen een bevredigende manier zijn om door middel van een tussenpersoon tot eerlijke afspraken te komen rond de afwikkeling van een ontslag. Onze arbeidsjuristen vervullen de rol van arbeidsmediator continu.

Contact met een arbeidsmediator

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.