Een mediator bij ontslag

Het kan gebeuren dat uw werkgever en u op een punt komen dat communiceren niet meer lukt. Dan kan mediation uitkomst bieden.

Als een werknemer ziek is als gevolg van een arbeidsconflict,zal een bedrijfsarts voorstellen om een mediator in te schakelen. Uiteraard kunnen u of uw werkgever ook zelf een voorstel doen voor mediation.

Door de tussenkomst van een goede mediator kunnen bepaalde zaken in een ander daglicht worden geplaatst. Dat kan ertoe leiden dat u en uw werkgever weer nader tot elkaar komen, waardoor de arbeidsrelatie kan herstellen.

In de praktijk gebruiken werkgevers het mediationtraject vaak om aan te geven het dienstverband liever te beëindigen. Het gaat dan eigenlijk om een exit mediation.

Wanneer tijdens het mediationtraject uw werkgever aangeeft om toch over te gaan tot ontslag, dan is het verstandig advies in te winnen bij een onafhankelijke instantie. Dat helpt u om uw opties beter te af te wegen.