Centrum voor Werk en Inkomen

De voorloper van het UWV WERKbedrijf heet het Centrum voor Werk en Inkomen. Indien je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen, zal deze in sommige gevallen een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV.

Het Arbeidsbureau

Komt de term Arbeidsbureau je nog bekend voor? Dan heb je waarschijnlijk al de nodige werkervaring. De officiële naam was het Regionaal Bureau voor de Arbiedsvoorziening. Werkgevers moesten hier een toestemmingsverzoek indienen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Deze overheidsinstelling hielp tevens werklozen bij het vinden van betaald werk.

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

In 1993 vond er een parlementaire enquête plaats over de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het advies van de commissie was om o.a. de arbeidsvoorziening uit handen van werknemers en werkgever te halen. Het Arbeidsbureau maakte plaats voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is per 1 januari 2002 tot stand gekomen door samenvoeging van de uitvoeringsinstanties Cadans, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), het Gemeenschappelijk Uitvoerings Orgaan (GUO), de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO), het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV).

Het UWV en het CWI bestonden naast elkaar en werkten veel samen, maar waren van mening dat het de dienstverlening aan werknemers en werkgevers verder zou kunnen verbeteren. Tot 1 januari 2006 inde het UWV ook de premies voor de sociale verzekeringswetten. Vanaf dat moment werd deze taak overgenomen door de Belastingdienst.

UWV WERKbedrijf

Op 1 januari 2009 wijzigde de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Op dat moment is het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) opgegaan in UWV WERKbedrijf. UWV WERKbedrijf was een nieuw onderdeel van het UWV (met eveneens een reïntegratietak) en vervulde de taken van het voormalige CWI. Het doel van het UWV WERKbedrijf is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het is actief op de volgende drie terreinen:

  1. Werk, inkomen en reïntegratie;
  2. Ontslag en arbeidstijdverkorting;
  3. Tewerkstellingen en regelingen.

Het UWV

Sinds 1 januari 2013 presenteert het UWV zich onder één merk en logo, namelijk enkel als UWV. De merknaam van het logo van het UWV WERKbedrijf zijn daarmee komen te vervalen. Het UWV WERKbedrijf is wel blijven bestaan als bedrijfsonderdeel.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.