Rechtswinkel en ontslag

Een Rechtswinkel is een ideële instantie (vereniging of stichting) die tracht het recht beter bereikbaar te maken. Rechtenstudenten geven er gratis advies aan particulieren en bedrijven om zo ervaring op te doen.

De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie waarbinnen rechtenstudenten zich inspannen om werknemers, huurders, consumenten, en andere hulpbehoevenden te helpen bij het oplossen van een juridisch probleem. Voordelen rechtswinkel De Rechtswinkel is zonder meer een laagdrempelige organisatie. En aan gratis juridisch advies tijdens telefonische- en inloopspreekuren, kunt je (financieel in ieder geval) geen buil vallen. De studenten die werkzaam zijn bij de Rechtswinkel hebben een juridische basiskennis. Nadelen rechtswinkel De winkel is een adviesorganisatie: voor concrete bijstand wordt je meestal doorverwezen naar een advocaat. Procederen behoort over het algemeen niet tot de mogelijkheden en men is geen specialist in ontslag Kosteloze first, of second opinion Als er in jou geval juridisch gezien écht werk aan de winkel is, bent je beter uit met een ervaren jurist. Vanzelfsprekend raden wij de juristen van het Juridisch Platform van harte aan ;-) , maar oordeel zelf. Je hebt letterlijk en figuurlijk niets te verliezen door je situatie eerst vrijblijvend aan ons voor te leggen. Wilt je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent? Leg ons dan je vraag voor.

De rechtswinkel is een landelijke vrijwilligersorganisatie die wordt gerund door rechtenstudenten. De rechtswinkel geeft vrijblijvende adviezen op allerlei rechtsgebieden zoals, huurrecht, consumentenrecht, echtscheidingsrecht etcetera.

De organisatie is erg laagdrempelig en het kan plezierig zijn om hier eens binnen te lopen. Voor ontslag kan het ook prettig zijn om met een rechtenstudent over uw situatie te spreken. Het gaat vaak om basisadvies. De rechtenstudent zal uw zaak uiteindelijk niet overnemen, maar u doorverwijzen naar een ervaren ontslagjurist.

Financiële effecten bij ontslag

  • Heb ik recht op een WW-uitkering?
  • Is de ontslagvergoeding hoog genoeg?
  • Hoe moet ik reageren op vrijstelling van werkzaamheden?
  • Komt het concurrentie- of relatiebeding te vervallen?

Wat is belangrijk?

Bij ontslag is het zaak om meteen goed te handelen zodat u niet uw rechten verspeelt. Het is belangrijk om uw situatie in ieder geval – eventueel naast de rechtswinkel – ook vrijblijvend voor te leggen aan een ervaren ontslagjurist.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.