Ontslag en het UWV
Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen heeft deze in principe een ontslagvergunning nodig. Hij moet deze aanvragen bij het UWV. Deze organisatie toetst de ontslagaanvraag op meerdere punten.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is per 1 januari 2002 tot stand gekomen door samenvoeging van de uitvoeringsinstanties Cadans, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), het Gemeenschappelijk Uitvoerings Orgaan (GUO), de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO), het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). Tot 1 januari 2006 inde het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen de premies voor de sociale verzekeringswetten.

UWV WERKbedrijf

Op 1 januari 2009 wijzigde de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Op dat moment is het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) opgegaan in UWV WERKbedrijf. UWV WERKbedrijf was een nieuw onderdeel van het UWV (met eveneens een reïntegratietak) en vervulde de taken van het voormalige CWI. Het doel van het UWV WERKbedrijf is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het is actief op de volgende drie terreinen:

  1. Werk, inkomen en reïntegratie;
  2. Ontslag en arbeidstijdverkorting;
  3. Tewerkstellingen en regelingen.

Het UWV

Sinds 1 januari 2013 presenteert het UWV zich onder één merk en logo, namelijk enkel als UWV. De merknaam van het logo van het UWV WERKbedrijf zijn daarmee komen te vervalen. Het UWV WERKbedrijf is wel blijven bestaan als bedrijfsonderdeel.