Ontslag bij vast contract

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 zijn de regels rondom ontslag bij een vast contract veranderd. Hier lees je waarmee je rekening moet houden als je een contract voor onbepaalde tijd hebt en je werkgever je wil ontslaan.

Mag ontslag bij een vast contract?

Een vast contract is een arbeidsovereenkomst waarin je geen einddatum afspreekt. Je contract duurt dus voor onbepaalde tijd. Hoewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij aanvang van de arbeidsrelatie aangegaan kan worden, zie je tegenwoordig vaker dat er eerst een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) wordt verstrekt. Dat biedt een werkgever meer tijd om te bepalen of iemand goed functioneert en geeft ook de mogelijkheid om bij tegenvallende prestaties of een tekort aan werk het contract op de einddatum zonder ontslagprocedure af te laten lopen.

Bij een vast contract kun je gelukkig een stuk minder makkelijk ontslagen worden. Zo'n arbeidscontract loopt namelijk pas af wanneer jij of je werkgever die opzeggen. Daarbij zullen jullie je beide aan de opzegtermijn en de andere regels moeten houden die gelden bij een ontslagprocedure. Voor je werkgever geldt tevens dat deze een goede reden dient te hebben. Die redelijke grond zal bovendien getoetst moeten worden door het UWV of de kantonrechter.

Op de volgende manieren kan een vast contract beëindigd worden:

 1. je zegt je vaste contract zelf op met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn;
 2. je werkgever heeft een gegronde reden om te beëindigen en wint de ontslagprocedure;
 3. je hebt je (structureel) ernstig misdragen en je werkgever ontslaat je op staande voet.

1. Zelf opzeggen

Je kunt je vaste contract zelf opzeggen, zolang je de wettelijke opzegtermijn in acht neemt. Pas er wel mee op! Als je zelf ontslag neemt, verlies je in principe je recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Een goede reden om toch ontslag te nemen, is een getekend arbeidscontract bij je nieuwe werkgever. Bij een arbeidsconflict zijn er betere alternatieven.

2. Redelijke grond

Je werkgever voert een goede reden aan en kan deze onderbouwen met een steekhoudend ontslagdossier. Vaak wordt eerst geprobeerd of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Als jullie er samen niet uit komen, bepaalt je ontslagreden of het UWV of de kantonrechter zich (na een preventieve toets) over het ontslagverzoek zullen buigen.

3. Op staande voet

Als je je (structureel) ernstig hebt misdragen, dan kan je werkgever je op staande voet ontslaan. Denk hierbij aan een dringende reden als fraude, diefstal of geweld. Bij ontslag op staande voet hoeft je werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter. Het is wel zaak dat je ontslag onverwijld (direct) is aangezegd en is verteld wat de dringende reden is.

Wat is collectief ontslag?

Een ontslagsituatie die zich niet vaak aandient, is collectief ontslag. Daarvan is sprake als je werkgever binnen een tijdsbestek van drie maanden 20 of meer collega's wil ontslaan.

Feitelijk gaat het hier om ontslag met een redelijke grond (nummer 2 van hierboven), omdat er een bedrijfseconomische reden aan ten grondslag dient te liggen. Voorbeelden daarvan zijn een reorganisatie, staking van bedrijfsactiviteiten, inkrimping of verplaatsing van de onderneming. Je werkgever zal een voorgenomen collectief ontslag moeten melden bij het UWV en (eventuele) vakbonden. Daarbij moet hij de reden(en) van het collectief ontslag zeer goed onderbouwen, aangezien er aparte regels voor gelden.

Ontslagprocedures bij vast contract

Wanneer je werkgever je arbeidscontract voor onbepaalde tijd wil beëindigen, dient deze daarvoor een redelijke grond te hebben (tenzij een uitzondering van toepassing is). Afhankelijk van die ontslaggrond, zal één van de volgende ontslagprocedures ingezet worden.

Ik heb van mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan proberen of we uit elkaar kunnen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellingsovereenkomst controleren?
 • Kan ik nog onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?
Bekijk deze procedure

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. We hebben niet geprobeerd om ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen of kwamen daar (nog) niet uit. Hij heeft daarom een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via het UWV toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via het UWV te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag van de ontslagvergunning?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?
Bekijk deze procedure

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en onderbouwd. We hebben niet geprobeerd om op basis van ontslag met wederzijds goedvinden afscheid te nemen of kwamen daar (nog) niet uit.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt een kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?
Bekijk deze procedure

In alle procedures kun je onderhandelen

Hoewel veel mensen het niet beseffen, is er vrijwel altijd onderhandeling mogelijk in een ontslagprocedure. Als werknemer heb je vaak de meeste ruimte bij beëindiging met wederzijds goedvinden, omdat je op alle bepalingen invloed kunt uitoefenen en je goedkeuring vereist is. Je dienstverband wordt op deze manier vaak het snelst en financieel aantrekkelijkst beëindigd. De snelheid, relatieve zekerheid ten aanzien van de uitkomst en de geringe hoeveelheid werk die deze procedure kost, zijn voor je werkgever vaak ook aanleiding om hiervoor te kiezen.

Transitievergoeding bij vast contract

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die onvrijwillig ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen die zowel aan je werkgever als aan jezelf kunnen liggen.

Hoogte ontslagvergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2022) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan overigens veel hoger uitpakken na onderhandeling!

Transitievergoeding 2022 berekenen

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Advies bij ontslag met vast contract

Word je ontslagen terwijl je een vast contract hebt? Ontslag bij een contract voor onbepaalde tijd is vaak niet eenvoudig voor een werkgever. Denk je dat je ontslagreden onterecht is? Onze arbeidsrechtjuristen luisteren graag naar je, leggen in duidelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Schakel juridische hulp in

Word je ontslagen terwijl je een vast contract hebt? Met één van onze ontslagpakketten kunnen je je ontslag aanvechten. Wij kunnen je coachen of de onderhandelingen en het juridische deel voor je uit handen nemen. Meestal worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellingsovereenkomst ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Onderhandelen ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket