Ontslag bij vast contract

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 zijn de regels rondom ontslag bij een vast contract veranderd. Hier lees je waarmee je rekening moet houden als je een contract voor onbepaalde tijd hebt en je werkgever je wil ontslaan.

Mag ontslag bij een vast contract?

Een vast contract is een arbeidsovereenkomst waarin je geen einddatum afspreekt. Je contract duurt dus voor onbepaalde tijd. Hoewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij aanvang van de arbeidsrelatie aangegaan kan worden, zie je tegenwoordig vaker dat er eerst een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) wordt verstrekt. Dat biedt een werkgever meer tijd om te bepalen of iemand goed functioneert en geeft ook de mogelijkheid om bij tegenvallende prestaties of een tekort aan werk het contract op de einddatum zonder ontslagprocedure af te laten lopen.

Bij een vast contract kun je gelukkig een stuk minder makkelijk ontslagen worden. Zo'n arbeidscontract loopt namelijk pas af wanneer jij of je werkgever die opzeggen. Daarbij zullen jullie je beide aan de opzegtermijn en de andere regels moeten houden die gelden bij een ontslagprocedure. Voor je werkgever geldt tevens dat deze een goede reden dient te hebben. Die redelijke grond zal bovendien getoetst moeten worden door het UWV of de kantonrechter.

Op de volgende manieren kan een vast contract beëindigd worden:

 1. je zegt je vaste contract zelf op met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn;
 2. je werkgever heeft een gegronde reden om te beëindigen en wint de ontslagprocedure;
 3. je hebt je (structureel) ernstig misdragen en je werkgever ontslaat je op staande voet.

1. Zelf opzeggen

Je kunt je vaste contract zelf opzeggen, zolang je de wettelijke opzegtermijn in acht neemt. Pas er wel mee op! Als je zelf ontslag neemt, verlies je in principe je recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Een goede reden om toch ontslag te nemen, is een getekend arbeidscontract bij je nieuwe werkgever. Bij een arbeidsconflict zijn er betere alternatieven.

2. Redelijke grond

Je werkgever voert een goede reden aan en kan deze onderbouwen met een steekhoudend ontslagdossier. Vaak wordt eerst geprobeerd of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Als jullie er samen niet uit komen, bepaalt je ontslagreden of het UWV of de kantonrechter zich (na een preventieve toets) over het ontslagverzoek zullen buigen.

3. Op staande voet

Als je je (structureel) ernstig hebt misdragen, dan kan je werkgever je op staande voet ontslaan. Denk hierbij aan een dringende reden als fraude, diefstal of geweld. Bij ontslag op staande voet hoeft je werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter. Het is wel zaak dat je ontslag onverwijld (direct) is aangezegd en is verteld wat de dringende reden is.

Wat is collectief ontslag?

Een ontslagsituatie die zich niet vaak aandient, is collectief ontslag. Daarvan is sprake als je werkgever binnen een tijdsbestek van drie maanden 20 of meer collega's wil ontslaan.

Feitelijk gaat het hier om ontslag met een redelijke grond (nummer 2 van hierboven), omdat er een bedrijfseconomische reden aan ten grondslag dient te liggen. Voorbeelden daarvan zijn een reorganisatie, staking van bedrijfsactiviteiten, inkrimping of verplaatsing van de onderneming. Je werkgever zal een voorgenomen collectief ontslag moeten melden bij het UWV en (eventuele) vakbonden. Daarbij moet hij de reden(en) van het collectief ontslag zeer goed onderbouwen, aangezien er aparte regels voor gelden.

Ontslagprocedures bij vast contract

Wanneer je werkgever je arbeidscontract voor onbepaalde tijd wil beëindigen, dient deze daarvoor een redelijke grond te hebben (tenzij een uitzondering van toepassing is). Afhankelijk van die ontslaggrond, zal één van de volgende ontslagprocedures ingezet worden.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Bekijk deze procedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Vergunning;
 • Reorganisatie;
 • Langdurige ziekte;
 • Duur: 4 - 6 weken.
Bekijk deze procedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Bekijk deze procedure

In alle procedures kun je onderhandelen

Hoewel veel mensen het niet beseffen, is er vrijwel altijd onderhandeling mogelijk in een ontslagprocedure. Als werknemer heb je vaak de meeste ruimte bij beëindiging met wederzijds goedvinden, omdat je op alle bepalingen invloed kunt uitoefenen en je goedkeuring vereist is. Je dienstverband wordt op deze manier vaak het snelst en financieel aantrekkelijkst beëindigd. De snelheid, relatieve zekerheid ten aanzien van de uitkomst en de geringe hoeveelheid werk die deze procedure kost, zijn voor je werkgever vaak ook aanleiding om hiervoor te kiezen.

Transitievergoeding bij vast contract

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die onvrijwillig ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen die zowel aan je werkgever als aan jezelf kunnen liggen.

Hoogte ontslagvergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2021) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan overigens veel hoger uitpakken na onderhandeling!

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Advies bij ontslag met vast contract

Word je ontslagen terwijl je een vast contract hebt? Ontslag bij een contract voor onbepaalde tijd is vaak niet eenvoudig voor een werkgever. Denk je dat je ontslagreden onterecht is? Onze arbeidsrechtjuristen luisteren graag naar je, leggen in duidelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling. Houd hier rekening mee bij spoedeisende zaken.

Schakel juridische hulp in

Word je ontslagen terwijl je een vast contract hebt? Met één van onze ontslagpakketten kunnen je je ontslag aanvechten. Wij kunnen je coachen of de onderhandelingen en het juridische deel voor je uit handen nemen. Meestal worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket