Ontslag in het bijzonder onderwijs

In het bijzonder onderwijs kan een schoolbestuur de arbeidsovereenkomst opzeggen op grond van een ontslagreden die in de CAO staat. Hier lees je wanneer zo'n ontslagbesluit genomen kan worden en wat je daartegen kunt doen.

Een goede ontslagreden

Een ontslagprocedure in het bijzonder onderwijs start vaak met een officiële brief waarin het schoolbestuur je duidelijk maakt dat het voornemen bestaat ontslag te verlenen. Dit heet een voornemenprocedure. Dat betekent dat het schoolbestuur eenzijdig een einde maakt aan de juridische samenwerking met jou als leraar / docent. Het schoolbestuur geeft je de gelegenheid om daartegen binnen de gestelde termijn je zienswijze kenbaar te maken. Het schoolbestuur kan jouw zienswijze naast zich neerleggen en alsnog overgaan tot het nemen van het ontslagbesluit.

In het bijzonder onderwijs houdt dat besluit in dat je arbeidsovereenkomst wordt opgezegd op basis van een bepaalde ontslaggrond. Veel voorkomende ontslagredenen zijn een verstoorde arbeidsverhouding of bedrijfseconomische redenen. We hebben alle ontslagredenen in het onderwijs in een overzicht gezet. De onderwijsinstelling heeft geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV, zoals in het bedrijfsleven wel het geval is (bij de ontslagprocedure via het UWV). De onderwijsinstelling moet zich wel houden aan de opzegtermijn, zoals die is afgesproken in de CAO. Pas na het aflopen van die opzeggingstermijn is de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk beëindigd.

Een ontslagbesluit aanvechten

Als je ontslag is aangezegd, kun je dat ontslagbesluit op diverse manieren aanvechten. We noemen dat ook wel het aanwenden van een rechtsmiddel. In het bijzonder onderwijs kan je onderwijsinstelling kiezen tussen opzegging en ontbinding. Dat heet binnen het Nederlandse arbeidsrecht het duaal ontslagrecht. Gelukkig kun je beide aanvechten. Als je tegen een opzegging opkomt, kun je een KOO-procedure starten. Als je tegen een ontbinding opkomt, kun je beroep instellen bij de Commissie van Beroep.

KOO-procedure

Als je schoolbestuur jouw gegrondverklaring van het beroep naast zich neerlegt, dan kun je binnen 6 maanden na je ontslagdatum een gerechtelijke procedure bij het kantongerecht starten voor kennelijk-onredelijk-ontslag (KOO).

Meer lezen

Commissie van Beroep

Je hebt de mogelijkheid om de ontbinding van je arbeidsovereenkomst aan te vechten door middel van het instellen van beroep bij de Commissie van Beroep. Dit noemen we ook wel kringenrechtspraak.

Meer lezen

Kantonrechter

U heeft het recht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter te verzoeken. Dit kunt u doen op hetzelfde moment als het beroep bij de Commissie van Beroep is ingesteld tegen het ontslagbesluit.

Meer lezen

Ontbinding kantonrechter

Het schoolbestuur verzoekt dan aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn te ontbinden (vernietigen), dmv ontbindingsprocedure.

Meer lezen

Juridische hulp in het bijzonder onderwijs

Ontslagprocedures zijn soms lastig en bijna altijd emotioneel belastend. Je werkgever zit opeens aan de andere kant van de tafel en heeft dikwijls vaker met dit bijltje gehakt. Je bent vast niet de eerste leraar / docent die ontslagen wordt. Dan is het fijn om te weten dat je een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist kunt inschakelen. Bel ons gratis om je situatie te bespreken.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.