Ontslagredenen in het onderwijs

Er zijn verschillende ontslagredenen waarom een schoolbestuur kan besluiten een leerkracht of docent te ontslaan. Dat varieert van ‘je functioneert slecht’ tot ziekte of een verstoorde arbeidsverhouding, maar ook een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie of faillissement kunnen een oorzaak zijn.

Er zijn ook verschillen tussen hoe een ontslag wordt aangezegd en welke redenen er zijn bij het openbaar en het bijzonder onderwijs. De omschrijvingen bij de verschillende ontslagredenen gelden voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs.

Om de gevolgen van het ontslag te verzachten, behoort het schoolbestuur bepaalde voorzieningen aan je aan te bieden. Het Juridisch Platform kan voor je in overleg gaan met het schoolbestuur om de nadelige consequenties van het ontslag te bespreken, compensatie namens de onderwijswerknemer te eisen, en daarover te onderhandelen.

Onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functie, zonder dat er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan ook een ontslagreden zijn. Het schoolbestuur vindt dat de onderwijswerknemer niet meer voldoet aan de gesteld functie-eisen en dus niet meer goed functioneert. De vraag is of het schoolbestuur de kritiek op het functioneren op deugdelijke wijze met de onderwijswerknemer heeft besproken, ondersteuning heeft aangebonden en een verbeterkans heeft aangeboden.

Naar deze ontslagreden

Een ontslagbesluit heeft vaak ‘gewichtige redenen’. Dan is er een onhoudbare situatie binnen het dienstverband, door een verstoorde arbeidsverhouding. Vanwege het arbeidsconflict is het dan niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst of aanstelling te behouden, want het is onwerkbaar geworden.

Naar deze ontslagreden

Opzegging kan ook wegens een dringende reden, met onmiddellijke ingang. Dit noemen we een ‘ontslag op staande voet’. Bepaalde gedragingen van de onderwijswerknemer, hebben dan volgens het schoolbestuur een dusdanig zwaarwichtig of ernstig karakter, dat van het schoolbestuur niet langer kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten. Bij het openbaar onderwijs heet dit ‘strafontslag’ wegens ernstig plichtsverzuim.

Naar deze ontslagreden
Naar deze ontslagreden

Langdurig ziekteverzuim kan na zekere tijd ook leiden tot een ontslagbesluit van het schoolbestuur. Dit ontslagbesluit houdt geen verband met het persoonlijk functioneren van de onderwijswerknemer. Als het schoolbestuur voldoet aan bepaalde vereisten, dan blijft het ontslagbesluit in stand

Naar deze ontslagreden
Naar deze ontslagreden

De school gaat het bedrijf anders inrichten, oftewel reorganiseren. Dat kan betekenen dat uw functie komt te vervallen. Het ontslagbesluit is dan niet te herleiden tot het persoonlijk functioneren van de onderwijswerknemer

Naar deze ontslagreden
Naar deze ontslagreden