Ontslag in het openbaar onderwijs

In het openbaar onderwijs kun je ontslagen worden door een bevoegd gezag. Dat gezag bestaat veelal uit een aantal mensen dat samen het schoolbestuur vormt. Hier lees je wanneer zo'n ontslagbesluit genomen kan worden en wat je daartegen kunt doen.

Een goede ontslagreden

Je kunt in het onderwijs niet zomaar ontslagen worden. Een schoolbestuur zal voor het eenzijdig beëindigen van je arbeidsovereenkomst een goede ontslagreden moeten aanvoeren. Veel voorkomende ontslagredenen zijn een verstoorde arbeidsverhouding of bedrijfseconomische redenen. We hebben alle ontslagredenen in het onderwijs in een overzicht gezet.

Een ontslagbesluit aanvechten

Als je ontslag is aangezegd, kun je dat ontslagbesluit op diverse manieren aanvechten. We noemen dat ook wel het aanwenden van een rechtsmiddel. In het openbaar onderwijs kun je de volgende drie stappen zetten. Hoewel je niet verplicht bent om alle stappen te doorlopen, zullen ze wel altijd in onderstaande volgorde doorlopen moeten worden.

  1. Een bezwaar indienen;
  2. Beroep aantekenen bij de rechtbank;
  3. Hoger beroep instellen.

We behandelen deze rechtsmiddelen apart en leggen ook nog uit welke mogelijkheid een voorlopige voorziening biedt.

Bezwaarprocedure ontslagbesluit

Stap 1. Binnen een termijn van 6 weken, kun je bezwaar maken tegen het genomen ontslagbesluit. Je kunt daartoe een bezwaarschrift indienen bij je schoolbestuur en daarmee een bezwaarprocedure starten.

Naar dit rechtsmiddel

Beroepsprocedure rechtbank

Stap 2. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de bezwaarprocedure, kun je binnen 6 weken een beroepsprocedure instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet de juiste juridische formulering en een opgave van redenen bevatten.

Naar dit rechtsmiddel

Hoger beroep CRvB

Stap 3. Als de uitkomst van de beroepsprocedure je ook niet bevalt, kun je in hoger beroep bij de Central Raad van Beroep (CRvB). Het instellen van hoger beroep heeft alleen zin als het een geschil tussen partijen uniek is.

Naar dit rechtsmiddel

Voorlopige voorziening bestuursrechter

Tijdens de bezwaarprocedure en beroepsprocedure bestaat de mogelijkheid om de bestuursrechter om een voorlopige voorziening te vragen. Dit is een verkorte procedure voor dringende situaties met een spoedeisende belang.

Naar dit rechtsmiddel

Juridische hulp in het openbaar onderwijs

Ontslagprocedures zijn soms lastig en bijna altijd emotioneel belastend. Je werkgever zit opeens aan de andere kant van de tafel en heeft dikwijls vaker met dit bijltje gehakt. Je bent vast niet de eerste leraar / docent die ontslagen wordt. Dan is het fijn om te weten dat je een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist kunt inschakelen. Bel ons gratis om je situatie te bespreken.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.