Ontslag in het openbaar onderwijs

In het openbaar onderwijs kun je ontslagen worden door een bevoegd gezag. Dat gezag bestaat veelal uit een aantal mensen dat samen het schoolbestuur vormt. Hier lees je wanneer zo'n ontslagbesluit genomen kan worden en wat je daartegen kunt doen.

Een goede ontslagreden

Je kunt in het onderwijs niet zomaar ontslagen worden. Een schoolbestuur zal voor het eenzijdig beëindigen van je arbeidsovereenkomst een goede ontslagreden moeten aanvoeren. Veel voorkomende ontslagredenen zijn een verstoorde arbeidsverhouding of bedrijfseconomische redenen. We hebben alle ontslagredenen in het onderwijs in een overzicht gezet.

Een ontslagbesluit aanvechten

Als je ontslag is aangezegd, kun je dat ontslagbesluit op diverse manieren aanvechten. We noemen dat ook wel het aanwenden van een rechtsmiddel. In het openbaar onderwijs kun je de volgende drie stappen zetten. Hoewel je niet verplicht bent om alle stappen te doorlopen, zullen ze wel altijd in onderstaande volgorde doorlopen moeten worden.

  1. Een bezwaar indienen;
  2. Beroep aantekenen bij de rechtbank;
  3. Hoger beroep instellen.

We behandelen deze rechtsmiddelen apart en leggen ook nog uit welke mogelijkheid een voorlopige voorziening biedt.

Bezwaarprocedure ontslagbesluit

Stap 1. Binnen een termijn van 6 weken, kun je bezwaar maken tegen het genomen ontslagbesluit. Je kunt daartoe een bezwaarschrift indienen bij je schoolbestuur en daarmee een bezwaarprocedure starten.

Naar dit rechtsmiddel

Beroepsprocedure rechtbank

Stap 2. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de bezwaarprocedure, kun je binnen 6 weken een beroepsprocedure instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet de juiste juridische formulering en een opgave van redenen bevatten.

Naar dit rechtsmiddel

Hoger beroep CRvB

Stap 3. Als de uitkomst van de beroepsprocedure je ook niet bevalt, kun je in hoger beroep bij de Central Raad van Beroep (CRvB). Het instellen van hoger beroep heeft alleen zin als het een geschil tussen partijen uniek is.

Naar dit rechtsmiddel

Voorlopige voorziening bestuursrechter

Tijdens de bezwaarprocedure en beroepsprocedure bestaat de mogelijkheid om de bestuursrechter om een voorlopige voorziening te vragen. Dit is een verkorte procedure voor dringende situaties met een spoedeisende belang.

Naar dit rechtsmiddel

Juridische hulp in het openbaar onderwijs

Ontslagprocedures zijn soms lastig en bijna altijd emotioneel belastend. Je werkgever zit opeens aan de andere kant van de tafel en heeft dikwijls vaker met dit bijltje gehakt. Je bent vast niet de eerste leraar / docent die ontslagen wordt. Dan is het fijn om te weten dat je een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist kunt inschakelen. Bel ons gratis om je situatie te bespreken.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling. Houd hier rekening mee bij spoedeisende zaken.