🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Het gaat al even niet zo lekker op je werk. Op een gegeven moment vraagt je werkgever om een gesprek. Daarin wordt medegedeeld dat deze je wil ontslaan met wederzijds goedvinden. Je ontvangt een ontslagvoorstel in de vorm van een vaststellings­overeenkomst. Wat nu?

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Overal waar mensen samenwerken, ligt een arbeidsgeschil op de loer. Soms ligt dat aan het functioneren van jou, soms ligt de oorzaak aan de zijde van je werkgever. Als een arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat herstel onmogelijk blijkt, kun je juridisch uit elkaar gaan zonder dat het UWV of de kantonrechter daarbij betrokken hoeven te worden. Het is mogelijk om samen met je werkgever afspraken te maken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Het uitgangspunt daarbij is dat je beide wilt dat het dienstverband eindigt, of in ieder geval vindt dat dit de beste manier is om uit elkaar te gaan. In veel gevallen is dat voor zowel werknemer als werkgever voordelig. Hieronder lees je waarom.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden

De belangrijkste voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden zijn het voorkomen van procesrisico's, de korte doorlooptijd en de zekere uitkomst. Maar er zijn meer voordelen voor zowel werknemer als werkgever te noemen.

Voordelen werknemer  

Meestal recht op een WW-uitkering;
Meestal recht op redelijke ontslagvergoeding;
Individuele afspraken maken over voorwaarden;
Geen onzekere procedure bij UWV of rechter;
Snel duidelijkheid over ontslagdatum (2 weken);
Op een zakelijke manier afscheid nemen.

Voordelen werkgever  

Zekerheid over beëindiging van dienstverband;
Geen onzekere procedure bij UWV of rechter;
Duidelijkheid over te betalen ontslagvergoeding;
Korte doorlooptijd (kan binnen 2 weken);
Geen onrust bij in dienst blijvende medewerkers;
Op een zakelijke manier afscheid nemen.

Afspraken op maat bij ontslag met wederzijds goedvinden

Er is bij ontslag met wederzijds goedvinden dus geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Juridisch is er überhaupt geen sprake van ontslag, aangezien beide partijen vrijwillig tot beëindiging van het dienstverband overgaan. Een groot voordeel van ontslag met wederzijds goedvinden is de mogelijkheid tot het maken van individuele afspraken t.a.v. de afwikkeling van het ontslag. Denk daarbij niet enkel aan de datum waarop je ontslag ingaat (rekening houdend met de opzegtermijn van je werkgever) en hoe hoog je ontslagvergoeding wordt, maar ook aan zaken als vrijstelling van werkzaamheden, het verkrijgen van een positief getuigschrift of het laten vervallen van je concurrentiebeding.

Juridische hulp bij wederzijds goedvinden

Stuurt je werkgever aan op ontslag met wederzijds goedvinden? Win dat zo snel mogelijk juridisch advies in. Bel gratis met een ervaren arbeidsjurist of maak je interesse kenbaar in één van onze ontslagpakketten.

Bel 020-4689114 (gratis)

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

vanaf € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

vanaf € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

vanaf € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen

Vaststellings­overeenkomst bij wederzijds goedvinden

Vaststellings­overeenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het verplicht om de afspraken met betrekking tot de beëindiging van je arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Een mondelinge deal is dus niet geldig.

Om aan dit schriftelijkheidsvereiste te kunnen voldoen, is het gangbaar om een vaststellings­overeenkomst (ook wel beëindigings­overeenkomst genoemd) op te stellen. In die overeenkomst staan afspraken over de einddatum van je contract en je recht op een eventuele ontslagvergoeding. Hieronder lees wat er nog meer in kan staan.

Wat staat er in een vaststellings­overeenkomst?

Hoewel er geen vastomlijnd format is voor een vaststellings­overeenkomst, lijken ze in de praktijk allemaal op elkaar. Verplichte clausules zijn o.a. de initiatiefnemer, de ontslagreden, de ontslagdatum en de wettelijke bedenktermijn. Optionele bepalingen zijn de hoogte van de ontslagvergoeding, het afzwakken van een concurrentiebeding of het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Vaststellings­overeenkomst laten controleren?

Laat je niet onder druk zetten door je werkgever en neem de tijd om alle bepalingen op je in te laten werken. Wist je dat wij je vaststellings­overeenkomst gratis controleren? Vergeten clausules of foutieve afspraken zijn later meestal niet meer te herstellen. Ze kunnen bovendien grote gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering of de hoogte van je ontslagvergoeding. Dat is zonde en gemakkelijk te voorkomen.

Op de volgende pagina vind je alles over de vaststellings­overeenkomst bij ontslag.

Vaststellings­overeenkomst bij ontslag

Vaststellings­overeenkomst bij ontslag

Als je wordt ontslagen biedt je werkgever je waarschijnlijk een vaststellings­overeenkomst aan. In die overeenkomst staan de ontbindende voorwaarden beschreven. We leggen uit wat er in zo'n contract staat, waar je op moet letten en hoe je onderhandelt over betere voorwaarden.

Alles over deze overeenkomst

WW-uitkering bij wederzijds goedvinden

WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden

Indien het je niet meteen lukt om een nieuwe baan te vinden nadat je bent ontslagen, kun je een WW-uitkering aanvragen. Het UWV stelt echter wel eisen aan de getekende vaststellings­overeenkomst.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden bestaat er een risico dat je geen of slechts een gedeeltelijke WW-uitkering krijgt als je verwijtbaar werkloos bent geworden. Dit is het geval indien je ontslag door jezelf veroorzaakt is (aan jou te wijten valt). Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, gelden onder meer de volgende voorwaarden.

Je bent niet verwijtbaar werkloos;
Er is geen dringende reden voor ontslag;
Je werkgever heeft het initiatief genomen;
Jullie hebben de opzegtermijn gerespecteerd;
Je bent niet ziek.

WW en de opzegtermijn

Het belangrijk om bij ontslag met wederzijds goedvinden rekening te houden met de opzegtermijn die geldt voor je werkgever. Die opzegtermijn zal in je contract, de cao en anders in de wet staan. Het UWV gebruikt bij de aanvraag van een WW-uitkering namelijk de fictieve opzegtermijn als uitgangspunt voor het bepalen van de ingangsdatum van je uitkering. Als jullie een kortere opzegtermijn overeen zijn gekomen, dan ontvang je pas WW vanaf het moment waarop de fictieve opzegtermijn is verstreken. Met andere woorden: er is dan een periode waarin je géén salaris en ook nog geen WW ontvangt.

WW-uitkering bij ziekte

Als je ziek bent, is het belangrijk dat je nooit zomaar akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden.

Je werkgever betaalt je de eerste 2 jaar bij ziekte;
Gedurende die 2 jaar heb je geen recht op WW;
Mogelijk geen Ziektewetuitkering, omdat je werkgever je salaris door moet betalen;
Indien je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan krijg je geen WIA-uitkering zonder inspanningsverplichting van je werkgever.

Op de volgende pagina vind je alles over de WW-uitkering bij ontslag.

WW-uitkering bij ontslag

💸 Ontslag en de WW-uitkering

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

Meer over de WW-uitkering

Ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden

Je hebt bij ontslag met wederzijds goedvinden niet automatisch recht op een ontslagvergoeding. Werkgevers proberen zo'n vergoeding natuurlijk zo laag mogelijk te houden. In de meeste gevallen kom je na onderhandeling toch in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Als je ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter zou lopen, zou je werkgever in de meeste gevallen wel de (wettelijke) transitievergoeding moeten betalen. Omdat je werkgever bij de twee ontslagroutes het risico loopt dat het ontslag niet gehonoreerd wordt, zal deze waarschijnlijk bereid zijn om dat risico af te kopen door je een ontslagvergoeding uit te betalen die hoger is dan de minimale transitievergoeding. Als je werkgever onzorgvuldig, verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld, kun je zelfs nog aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Vragen over wederzijds goedvinden

De volgende vragen worden ons veel gesteld over ontslag met wederzijds goedvinden.

Wat is opzegging met instemming?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is kan je werkgever je arbeidsovereenkomst ook opzeggen met jouw schriftelijke instemming. Een wezenlijk verschil tussen opzegging met je instemming en ontslag met wederzijds goedvinden, is dat je werkgever in het eerste geval een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag je andere afspraken maken omtrent een eventuele ontslagvergoeding. Een tweede verschil is dat je bij opzegging met instemming niet verplicht bent om afspraken omtrent te beëindiging vast te leggen in een vaststellings­overeenkomst.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een (aansluitende) WW-uitkering mag je niet verwijtbaar werkloos worden. Dat betekent dat je werkgever het initiatief tot ontslag moet nemen en daar geen dringende reden voor is. Jullie moeten je aan de geldende opzegtermijn houden en je mag ten tijde van je ontslag niet ziek zijn. Hier lees je meer over de WW-uitkering bij ontslag.

Kan ik mijn vaststellings­overeenkomst laten controleren?

Jazeker, dat raden we zelfs met klem aan. Met een foutief of onvolledig opgestelde vaststellings­overeenkomst kun je het recht op een WW-uitkering verliezen. Wij controleren je vaststellings­overeenkomst gratis. Daarnaast blijkt een eerste vaststellings­overeenkomst van een werkgever vaak vrij eenzijdig opgesteld. Na onderhandeling is er meestal een veel betere deal mogelijk.

Contact over wederzijds goedvinden

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.