🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Het gaat al even niet zo lekker op je werk. Op een gegeven moment vraagt je werkgever om een gesprek. Daarin wordt medegedeeld dat deze je wil ontslaan met wederzijds goedvinden. Er wordt je een ontslagvoorstel overhandigd in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Wat nu?

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Overal waar mensen samenwerken, ligt een arbeidsgeschil op de loer. Soms ligt dat aan het functioneren van een werknemer, soms ligt de oorzaak aan de zijde van de werkgever. In een ideale wereld spreek je elkaar daarop aan, wordt je het eens over de voorwaarden van je afscheid neemt en ga je als vrienden uit elkaar. Het goede nieuws is: dat kan.

Als je samen met je werkgever afspraken maakt over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst, spreek je over ontslag met wederzijds goedvinden. Het is op deze manier juridisch mogelijk om afscheid van elkaar nemen, zonder dat het UWV of de kantonrechter daarbij betrokken hoeven te worden. Het uitgangspunt is dat je beide wilt dat het dienstverband eindigt, of in ieder geval vindt dat dit de beste manier is om uit elkaar te gaan. In veel gevallen is dat voor zowel werknemer als werkgever voordelig. Hieronder lees je waarom.

Voordelen werknemer

 • De kans om de arbeidsrelatie intact te laten;
 • Afspraken maken op individueel niveau;
 • Geen kostbare, onzekere of lange procedure bij UWV of kantonrechter nodig;
 • Meestal recht op een reeele ontslagvergoeding;
 • Meestal recht op een WW-uitkering.

Voordelen werkgever

 • Zekerheid over beëindiging van dienstverband;
 • Goedkopere procedure dan via UWV of kantonrechter;
 • Duidelijkheid over te betalen ontslagvergoeding;
 • De kans om de arbeidsrelatie en die van in dienst blijvende medewerkers goed te houden.

Opzegging met instemming

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (1 juli 2015) is kan je werkgever je arbeidsovereenkomst ook opzeggen met jouw schriftelijke instemming. Een wezenlijk verschil tussen opzegging met je instemming en ontslag met wederzijds goedvinden, is dat je werkgever in het eerste geval een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag je andere afspraken maken omtrent een eventuele ontslagvergoeding. Een tweede verschil is dat je bij opzegging met instemming niet verplicht bent om afspraken omtrent te beëindiging vast te leggen in een overeenkomst.

Bereken je transitievergoeding

De vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het verplicht om de afspraken met betrekking tot de beëindiging van je arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dat doe je in een vaststellingsovereenkomst (afgekort: VSO).

In zo'n beëindigingsovereenkomst staan afspraken over de einddatum van het dienstverband en je aanspraak op eventuele financiële vergoedingen. Na ondertekening kun je er als werknemer binnen 14 dagen van afzien door je werkgever hierover schriftelijk te informeren.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst bestaat uit verplichte en optionele bepalingen. We raden je aan om de tijd te nemen om alle bepalingen goed door te nemen en je vaststellingsovereenkomst ter controle aan ons voor te leggen. Vergeten onderdelen of foutieve afspraken zijn later meestal niet meer te herstellen. Ze kunnen bovendien grote gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering of de hoogte van je ontslagvergoeding.

Verplichte zaken

 • Naam en adres werkgever;
 • Naam en adres werknemer;
 • Bedenktijd van 14 dagen;
 • Initiatiefnemer tot ontslag;
 • Reden van beëindiging;
 • Dat er geen dringende reden is;
 • Dat het om wederzijds goedvinden gaat;
 • Ontslagdatum (met inachtneming van de opzegtermijn);
 • Datum van eindafrekening;
 • Datum en plaats van ondertekening.

Optionele clausules

 • Hoogte transitie- of billijke vergoeding;
 • Hoogte vergoeding voor scholing;
 • Periode non-actiefstelling;
 • Opname of uitbetaling vakantiedagen;
 • Inleveren bedrijfsmiddelen;
 • Afgifte positief getuigschrift;
 • Geheimhoudingsbeding;
 • Concurrentie- of relatiebeding;
 • Kosten voor juridische bijstand;
 • Bevoegde instantie of rechter;
 • Finale kwijting.

Advies bij wederzijds goedvinden

Word je ontslagen met wederzijds goedvinden? Dan is het verstandig om de inhoud van je vaststellingsovereenkomst eerst met ons te bespreken. Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

WW-uitkering bij wederzijds goedvinden

Indien het je niet meteen lukt om een nieuwe baan te vinden, kun je met je vaststellingsovereenkomst op zak, meestal een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden bestaat er een risico dat je geen of slechts een gedeeltelijke WW-uitkering krijgt als je verwijtbaar werkloos bent geworden. Dit is het geval indien je ontslag door jezelf veroorzaakt is (aan jou te wijten valt). Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, gelden onder meer de volgende voorwaarden.

 • Je bent niet verwijtbaar werkloos. Er is ook geen dringende reden voor je ontslag;
 • Je werkgever heeft het initiatief genomen;
 • Beide partijen hebben zich aan de opzegtermijn gehouden;
 • Je bent niet ziek.

De opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden

De einddatum van je arbeidsovereenkomst is een verplichte bepaling in je vaststellingsovereenkomst. De periode die ligt tussen de ondertekening van je vaststellingsovereenkomst en de einddatum van je dienstverband is bepalend voor de ingangsdatum van een eventuele WW-uitkering. Die periode is minimaal de termijn die voor je werkgever geldt bij opzegging. Je werkgever betaalt gedurende die periode je salaris door.

Het UWV gaat bij de uitbetaling van een WW-uitkering namelijk uit van de wettelijke opzegtermijn. We raden daarom aan om in je vaststellingsovereenkomst geen einddatum overeen te komen vóór die datum ligt. Je loopt dan het risico dat je geen salaris meer ontvangt, maar ook nog geen recht hebt op je WW-uitkering.

WW-uitkering bij ziekte

Als je ziek bent, is het belangrijk dat je niet zomaar akkoord gaat met het ontslag met wederzijds goedvinden. Op de volgende zaken dien je zeker te letten. Als je niet goed weet hoe het zit, laat je dan gratis adviseren door één van onze arbeidsrechtjuristen:

 1. Tijdens je ziekte is je werkgever meestal verplicht om je loon twee jaar door te betalen;
 2. Gedurende die twee jaar heb je geen recht op WW, omdat je door je ziekte niet kunt werken;
 3. Je loopt het risico dat je na je ontslag geen Ziektewetuitkering krijgt van het UWV, omdat je werkgever feitelijk verplicht is om je salaris door te betalen;
 4. Indien je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan krijg je geen WIA-uitkering. Je werkgever zal zich dan moeten inspannen om je in dienst te houden of te begeleiden naar een passende baan bij een andere werkgever.

Wanneer je langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, mag je werkgever je wel ontslaan. Er is dan sprake van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden

Je hebt bij ontslag met wederzijds goedvinden niet automatisch recht op een ontslagvergoeding. Werkgevers proberen zo'n vergoeding natuurlijk zo laag mogelijk te houden. In de meeste gevallen kom je na onderhandeling toch in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Als je ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter zou lopen, zou je werkgever in de meeste gevallen wel de (wettelijke) transitievergoeding moeten betalen. Omdat je werkgever bij de twee ontslagroutes het risico loopt dat het ontslag niet gehonoreerd wordt, zal deze waarschijnlijk bereid zijn om dat risico af te kopen door je een ontslagvergoeding uit te betalen die hoger is dan de minimale transitievergoeding. Als je werkgever onzorgvuldig, verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld, kun je zelfs nog aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Transitievergoeding 2022 berekenen

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Schakel juridische hulp in

Heb je besloten dat het tijd is voor actie? Met één van deze ontslagpakketten schakel je een ontslagjurist in die alles uit je ontslag met wederzijds goedvinden weet te halen.

Je kunt ons enkel je vaststellingsovereenkomst laten controleren, maar ook besluiten om het juridische deel en de onderhandeling met je werkgever te verzorgen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellingsovereenkomst ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Onderhandelen ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket