Ontslag wegens andere omstandigheden

Bij ontslag wegens andere omstandigheden verlies je je baan omdat je werkgever het niet redelijk acht om je in dienst te houden. Hier lees je wanneer er sprake is van een andere omstandigheid en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Als een werkgever, overheidsorgaan of schoolbestuur afscheid van een medewerker wil nemen, maar daar niet één van de gebruikelijke ontslagredenen voor heeft, ligt een ontslagbesluit wegens andere omstandigheden voor de hand. Er zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van een verzameling ontslaggronden: de cumulatiegrond.

Er wordt wel voor ontslag wegens andere omstandigheden gekozen als er een arbeidsconflict is ontstaan zonder dat duidelijk is wie dit te verwijten valt. Regelmatig ook aangeduid als onverenigbaarheid van karakters. Aan het ontslag op overige gronden gaan meestal onderhandelingen vooraf. Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden van het ontslag. Daarbij is het voor de werknemer mogelijk om een transitievergoeding of aanvullende ontslagvergoeding te bedingen. De vergoeding en overige voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Juridische hulp bij ontslag

Wil je bezwaar maken tegen het aangezegde ontslag? Soms is dat nuttig. Je hebt als werknemer zes weken de tijd om dat te doen. Het is echter onze ervaring dat bemiddeling door een jurist eerder leidt tot een gewenste uitkomst.

In veel gevallen leidt een arbeidsconflict namelijk tot een onwerkbare arbeidssituatie. Om in een dergelijke situatie verstandig te handelen en niet je rechtspositie te verzwakken, is het van belang om de juiste stappen te zetten. Bel gratis met onze arbeidsjuristen voor advies.

Vaststellingsovereenkomst ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Onderhandelen ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket