Ontslag wegens andere omstandigheden

Bij ontslag wegens andere omstandigheden (ontslaggrond H) verlies je je baan omdat je werkgever het niet redelijk acht om je in dienst te houden. Hier lees je wanneer er sprake is van een andere omstandigheid en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Wat is ontslag wegens andere omstandigheden?

Als je werkgever je wil ontslaan, maar de omstandigheden daarvoor niet onder één van de gebruikelijke ontslaggronden vallen, kan ontslag wegens andere omstandigheden van toepassing zijn. Er kan voor deze restgrond (H-grond) gekozen worden als er een impasse is ontstaan of het onduidelijk is aan wie de omstandigheid te wijten valt. Bij andere omstandigheden kun je bijvoorbeeld denken aan een werknemer die de gevangenis in moet of geen geldige werk- of verblijfsvergunning (meer) heeft. De situatie moet zo ernstig zijn, dat voortzetting niet realistisch is.

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wat zijn andere omstandigheden?

Andere omstandigheden zijn omstandigheden die niet (kunnen) vallen onder de in de wet genoemde ontslaggronden. Deze restgrond is bedoeld voor uitzonderingssituaties (niet als ontsnappingsroute) en moet daarom bij een ontbindingsverzoek volledig worden onderbouwd. Er is veel jurisprudentie over de H-grond te vinden. In sommige gevallen heeft dat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geleid.

Voorbeelden van omstandigheden

Voorbeelden van terecht ontslag wegens andere omstandigheden:

Je moet in detentie (gevangenis);
Je bent illegaal in Nederland;
Je werkt zonder tewerkstellingsvergunning;
Het team dat je coacht presteert ondermaats.

Ontslag bij andere omstandigheden

Bij het indienen van een ontbindingsverzoek op basis van andere omstandigheden, zal een kantonrechter beoordelen of de omstandigheden zwaar genoeg zijn om het voor je werkgever onredelijk te achten je nog langer in dienst te houden.

Uit jurisprudentie blijkt dat kantonrechters in grote lijnen de volgende drie categorieën onderscheiden.

Inhoudsloos arbeidscontract

Je spreekt over een arbeidsovereenkomst die inhoudsloos is geworden indien je belemmerd wordt in het uitvoeren van je werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat je niet meer aan de wettelijke vereisten kunt voldoen vanwege het verlopen van een diploma of het niet verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Andere voorbeelden zijn iemand die vermist raakt, in detentie moet of zijn tewerkstellingsovergunning verliest.

Belangen of acties van derden

Er kunnen zich ook omstandigheden voordoen waarbij belangen of acties van een derde partij zo belangrijk zijn dat er van je werkgever niet gevraagd kan worden om het dienstverband voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn een directeur van een stichting die niet in staat is subsidies binnen te halen, een werknemer die bij diens enige opdrachtgever niet meer welkom is of een werknemer die bedreigd wordt en daarmee anderen in gevaar brengt.

Verschil van inzicht

Een laatste categorie is verschil van inzicht tussen werkgever en manager/directeur over het te voeren beleid. Er kan in deze situatie (aan beide zijden) sprake zijn van kritiek op het functioneren, gebrek aan vertrouwen of van moeilijke omstandigheden. Een voorbeeld is een voetbalcoach die het veld moet ruimen vanwege tegenvallende prestaties.

Gratis advies bij andere omstandigheden

Dreigt er ontslag wegens andere omstandigheden? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen. Neem even contact op met onze arbeidsjuristen. We beantwoorden je vragen gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Ontslagprocedures bij andere omstandigheden

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens andere omstandigheden, zal hij een ontslagprocedure in gang moeten zetten. Ontslag met wederzijds goedvinden is verreweg de meest populaire ontslagroute. Mochten de onderhandelingen vastlopen, komt een rechtszaak via de kantonrechter op basis van de H-grond in beeld.

1.

Met wederzijds goedvinden

Gerechtelijke procedures zijn bewerkelijk en traag. Als de omstandigheden niet overduidelijk tot ontslag zullen leiden, is de kans groot dat je werkgever je een vaststellings­overeenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Jullie kunnen dan onderhandelen over je ontslagvoorwaarden.

2.

Via de kantonrechter

Komen jullie er niet uit of is je werkgever zeker van zijn zaak? Dan kan hij een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Je werkgever zal wel moeten kunnen aantonen dat je werk niet in aangepaste vorm verricht kan worden en herplaatsing (al dan niet met scholing) onmogelijk is. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter

Andere omstandigheden en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo
⚠️ Geen recht op transitievergoeding

Indien je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of ernstig nalatig bent geweest, zul je geen aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding. Daar zou in het geval van de H-grond sprake van kunnen zijn bij detentie.

Andere omstandigheden en WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens andere omstandigheden, heb je meestal recht op WW. De ingezette ontslagprocedure en eventuele verwijtbaarheid zijn daar van invloed op. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op een WW-uitkering.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Juridisch advies over ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.