Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van economische omstandigheden, reorganisatie of faillissement. Hier lees je wat bedrijfseconomisch ontslag is, wanneer dat terecht is, welke ontslagprocedure erbij hoort en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Mag bedrijfseconomisch ontslag?

De kwartaalcijfers laten al tijden rode cijfers zien. Het werk wordt overgeheveld van de ene naar de andere vestiging. De organisatie wordt overgenomen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van situaties die kunnen leiden tot een reorganisatie. Als je baan daardoor op de tocht komt te staan is dat extra vervelend. Gelukkig kan je werkgever je niet zomaar ontslaan op basis van bedrijfseconomische gronden. Welke gevallen zijn aanleiding om je terecht te kunnen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?

✅ Terecht ontslag

 • Slechte of slechter wordende financiële situatie;
 • Werkvermindering;
 • Organisatorische of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of outsourcing van werkzaamheden;
 • Verhuizing van de onderneming;
 • Vervallen van loonkostensubsidie voor één of meer medewerkers.

❌ Onterecht ontslag

 • Onjuiste ontslaggrond aangedragen;
 • Gebrek aan of cijfermatige onderbouwing;
 • Afspiegelingsbeginsel incorrect toegepast;
 • Niet voldaan aan herplaatsingsinspanning.

Eisen aan bedrijfseconomisch ontslag

Als je werkgever je wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dient deze naast een zorgvuldige (cijfermatige) onderbouwing van de reden nog twee andere zaken in ogenschouw te nemen. Het UWV toetst of aan alle drie de voorwaarden is voldaan.

1. Ontslaggrond

Primair zal je werkgever hard moeten kunnen maken dat er een redelijke grond is om je wegens bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Zoals we hierboven al beschreven hebben, kunnen een verliesgevende situatie, terugval in omzet of bedrijfsverhuizing daar een geldige aanleiding voor zijn.

2. Afspiegeling

Sinds 2006 geldt het afspiegelingsbeginsel in plaats van het principe last-in-first-out. Werknemers met een uitwisselbare functie worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. De leeftijdsopbouw van het aantal arbeidsplaatsen dient na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk te zijn aan die daarvoor.

3. Herplaatsing

Indien je na toepassing van het afspiegelingsbeginsel boventallig blijkt te zijn, zal je werkgever binnen de organisatie op zoek moeten naar een passende functie. Bij grotere bedrijven blijkt herplaatsing in sommige gevallen mogelijk, desnoods met enige aanvullende scholing.

Als de ontslagaanvraag van je werkgever niet voldoet aan alle drie de voorwaarden zoals hierboven beschreven, raden we je aan om bezwaar te maken tegen je ontslag. Met name het correct toepassen van het afspiegelingsbeginsel blijkt niet altijd te gebeuren.

Collectief ontslag

De wet spreekt over collectief ontslag als je werkgever in een periode van drie maanden binnen een UWV-regio de arbeidsovereenkomst van minimaal twintig medewerkers wil beëindigen. Bij collectief ontslag komt de Wet Melding Collectief Ontslag bedrijfseconomische redenen (WMCO) in beeld. Je werkgever zal het collectieve ontslag moeten melden bij het UWV en de vakbonden om in overleg een Sociaal Plan op te stellen.

Sociaal plan

Ga altijd na of er bij jou sprake is van het ontslaan van minstens twintig werknemers. Werkgevers willen de melding van een collectief ontslag liever voorkomen. Houd er bij de optelsom wel rekening mee dat tijdelijk personeel (uitzendkrachten, gedetacheerden, mensen met tijdelijke contract), werknemers in de proeftijd, bestuurders, ambtenaren en werknemers die wegens persoonlijke redenen ontslagen worden niet meetellen.

Laat ons controleren of het Sociaal Plan aan alle voorwaarden voldoet en ook of er in jouw situatie van afgeweken kan worden. De hardheidsclausule maakt het mogelijk om in sommige gevallen af te wijken ten gunste van de werknemer. Dat kan gelegitimeerd zijn als je een specialistische functie hebt je na je ontslag nauwelijks kansen meer hebt op de arbeidsmarkt. Ook als je ernstig ziek of gewond bent, kan een individuele regeling gewenst zijn.

Gratis advies bij bedrijfseconomisch ontslag

Wil je werkgever je ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Bedrijfseconomische ontslagprocedure

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten ontslagroute is afhankelijk van jullie individuele belangen en verstandhouding.

Juridisch gezien kan je werkgever om bedrijfseconomische redenen een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In de praktijk proberen werkgevers die bewerkelijke procedure echter te vermijden. De aanvraag dient namelijk zowel inhoudelijk als cijfermatig grondig te worden onderbouwd. Er moet ook uit blijken dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen. Vaak ontbreekt dat bewijs of vindt een werkgever het gewoon teveel gedoe.

Het is dan ook niet gek dat je baas je liever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende UWV-procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In principe heb je daar bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Alles over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2022) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

Het recht op een WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer krijg je een uitkering en waar moet je op letten?

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Juridische hulp bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.